5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Máma a táta pracují a já si hraju. Tak funguje dětská skupina

Máma a táta pracují a já si hraju. Tak funguje dětská skupina

Autor: Marie Těthalová | Datum: 7.12.2011 | Vydání: 10/2011

V době, kdy mateřské školy „praskají ve švech“, stojí mnozí rodiče před problémem, jak skloubit péči o dítě se svou prací. K fi remním mateřským školám přibyla další novinka – dětská skupina.

Máma a táta pracují a já si hraju. Tak funguje dětská skupina

Pilotní provoz této nové formy péče o děti zaměstnaných rodičů probíhá v prostorách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Co vedlo k založení dětské skupiny? Lydie Keprová z oddělení rodinné politiky MPSV ČR říká, že řada zaměstnanců ministerstva má malé děti, případně že se někteří rozhodli pro rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. „Vedení ministerstva chtělo těm z nich, kteří mají zájem začít se pomalu zapojovat zpět do pracovního procesu, aby si mohli zvolit kratší pracovní úvazek a jejich děti si mohly postupně začít zvykat na kolektiv. Na MPSV ČR je možné mít částečný úvazek, pružnou pracovní dobu a zaměstnanci mohou také pracovat z domova, proto si rodiče malých dětí mohou nastavit svou práci podle toho, jak potřebují. Péče o děti na pracovišti je doplněním tohoto modelu. Naše ministerstvo připravuje zákon, v němž budou ustanoveny nové formy péče o děti, a nyní se ověřuje, že jsou podmínky nastaveny optimálně. Zatím máme s dětskou skupinou velmi dobré zkušenosti.“ Zajímalo mě, jaký je o dětskou skupinu mezi zaměstnanci zájem. „Je to nová věc, takže zaměstnanci se ptají, chodí se dívat. Někteří rodiče také čekají na doporučení svých kolegů, a pokud mají kladné reference, chtějí to také zkusit,“ popisuje Lydie Keprová. „Výhodné je, že v dětské skupině je menší počet dětí na jednu pečující osobu. V naší dětské skupině může být vzhledem k prostorovým podmínkám maximálně osm dětí a pracují tam dvě osoby, takže jedna se stará nejvýše o čtyři děti. Díky tomu se dá k dětem přistupovat individuálně, což zejména těm menším velmi vyhovuje.“ Hygienické normy jsou nastaveny úměrně počtu dětí. Nemusí být například zajištěn vlastní venkovní prostor, stačí, že je kousek od prostor dětské skupiny hřiště. Máme stanoven počet čtverečních metrů na dítě i maximální počet dětí na jedno sociální zařízení, ale jsou to podmínky, které jsou většinou dobře dosažitelné. „Není třeba budovat nové zařízení. Využili jsme bývalé kanceláře a Hygienická stanice hlavního města Prahy potvrdila, že prostory jsou v pořádku.“ Dodala, že pečující osoby zajišťují dětem pitný režim, ale stravování řeší rodiče. „Každý den dětem donesou krabičky s jídlem na celý den, které se uchovávají v lednici, a pak se jídlo dětem ohřívá. Děti jsou zvyklé, že každý má něco jiného,“ říká Lydie Keprová.

Kdo může v dětské skupině pracovat? Lydie Keprová mi vysvětlila, že MPSV stanovilo odbornou způsobilost pro práci pečující osoby v dětské skupině. „Jedna z našich pečujících osob je pedagožka, dříve učila v mateřské škole, a druhá je sociální pracovnice. V dětské skupině MPSV ČR mohou pracovat i všeobecné sestry, zdravotničí asistenti či porodní asistentky. Musejí mít ukončené středoškolské vzdělání. Při výběru našich pečujících osob jsme se zajímali o jejich praxi s dětmi a o jejich zkušenosti s heterogenní věkovou skupinou. Pečující osoby také mají zdravotní průkaz, protože dětem podávají jídlo.“ A co děti v dětské skupině dělají, jaký mají denní program? „Pečující osoby vypracovaly výchovně-vzdělávací koncept s plánem aktivit, které se budou v průběhu roku uskutečňovat. Je koncipován tak, aby podporoval vývoj dítěte a měl i výchovný charakter. Nemá to být ‚pouze‘ hlídání. Denní režim dětské skupiny je hodně podobný režimu mateřské školy. Děti se ráno přivítají, společně tvoří, učí se básničky, zpívají, učí se hrát na flétničku. Pak se nasvačí a jdou ven, na vycházku nebo na hřiště. Po obědě relaxují a spí a po odpolední svačince si zase hrají nebo jdou ven. Provozní doba je v rozmezí 7–16.30 hodin. Program dětské skupiny, který je schválen ředitelem odboru rodiny a dávkových systémů jakožto správcem dětské skupiny MPSV, se přizpůsobuje potřebám a věku dětí, které jsou v danou dobu ve skupině. Do skupiny chodí děti od dvou do sedmi let.“ Zajímalo mě, jestli se při koncipování programu vycházelo z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. „Kolegyně, která pracovala v mateřské škole, z tohoto programu vycházela. Obě při sestavování programu vycházely ze svých zkušeností s prací s dětmi a také z odborné literatury. Zákon, který definuje konkrétní podmínky zřízení a provozu dětské skupiny, navíc vznikal ve spolupráci s ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, průmyslu a obchodu a financí, takže při ustavení dětské skupiny jsme pracovali s podněty z mnoha rezortů.“

Když se učitelé zamyslí nad podmínkami, které má pro svou práci dětská skupina, může se jim to zdát nefér. V běžné mateřské škole má učitelka často sama na starost 28 dětí, ale v dětské skupině je počet dětí na jednu pečující osobu mnohem menší. „Mateřská škola je vzdělávací zařízení a má nastavené určité podmínky. Je dotovaná ze státního rozpočtu. Alternativní či doplňkové formy péče o děti, kam patří i dětská skupina, mohou pomoci řešit nedostatek míst v mateřských školách. A jejich zřízení nemusí být jen věcí firem. Malá obec, která si nemůže dovolit postavit a provozovat mateřskou školu, si může založit dětskou skupinu. Zřizovatelem může být také např. nestátní nezisková organizace. Nejde o zvýhodňování těchto jiných forem; stát je podpoří tím, že zavede daňovou uznatelnost nákladů zřizovatele, která mimoto platí i pro mateřské školy. Dá se předpokládat, že pokud firma zřídí dětskou skupinu, bude ji svým zaměstnancům částečně dotovat. Záleží také na rodičích – mateřská škola pro ně bude vždycky levnější variantou. U nás rodiče platí 2 000 Kč měsíčně, případně 160 Kč za den, a není v tom stravné, to se s poplatky za mateřskou školu, které jsou často v řádu několika stokorun, obvykle nedá srovnávat. Rodiče předškoláků si mohou zvolit mateřskou školu, protože mají ze zákona přednostní právo na přijetí dítěte. Služby jako dětská skupina mohou pomoci pokrýt nedostatečnou poptávku po péči, která se v současné době týká zejména dvou- až čtyřletých dětí, jejichž rodiče by se rádi vrátili do práce. Každopádně nelze předpokládat, že až zákon vejde v platnost, začnou se hromadně zavírat mateřské školy a zakládat dětské skupiny.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666