5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Mateřské školy v Litvě

Mateřské školy v Litvě

Autor: Petra Vávrová | Datum: 7.10.2016 | Vydání: 8/2016

Svůj Erasmus+ jsem strávila v Kaunasu, což je druhé největší město v Litvě. Myslela jsem si, že s navštívením mateřských škol nebudu mít žádný problém, což jsem se velice spletla.

Mateřské školy v Litvě

V Litvě nemůžete jít do mateřské školy na návštěvu jenom tak, musíte mít potvrzení od litevské univerzity, že studujete obor, který je spojený s mateřskými školami a za jakým účelem je chcete navštívit. Až s tímto potvrzením můžete oslovit mateřskou školu, která Vám může, ale také nemusí, povolit vstup do jejích prostor, mluvit s učiteli a pozorovat jejich práci. Ovšem nedoporučuje se obvolávat mateřské školy osobně, je potřeba si najít přátele, kteří zde žijí a mluví litevsky, aby vše proběhlo bez problémů.

Mateřské školy v Litvě jsou pro děti od tří do šesti let, jejich třídy jsou věkově homogenní a poslední rok v mateřské škole je zaměřen na přípravu dětí do školy, tedy probíhá zde učení písmen, číslic a dovedností, které děti musejí zvládat před vstupem do základní školy. V Litvě neexistuje odklad školní docházky, po dosažení šestého roku dítě automaticky přechází do školy základní.

Navštívila jsem zde dvě mateřské školy, jedna byla klasická a druhá byla katolická. V katolické mateřské škole se mi líbilo více, měla podobně vybavené třídy jako znám z České republiky, i když mě překvapilo, že nemají tolik hraček pro děti, jako u nás. V katolické mateřské škole měli v každé třídě, dokonce u každého schodiště a v každé chodbě, minimálně jeden obraz Ježíše Krista nebo svatého. Ve třídách měly dokonce malé oltáře, u kterých se děti učily modlit – jak mi řekla jedna jejich paní učitelka.

Klasická mateřská škola byla viditelně chudší, měli daleko méně hraček a ve třídách mi byla zima.

Homogenní třídy

Vzdělávací program mateřských škol je jiný, než máme v České republice. V Kaunasu neexistují mateřské školy s věkově smíšenými třídami, všechny třídy jsou homogenní. S učením písmen a číslic začínají již u tříletých dětí – písmena, abeceda a číslice jsou využity k dekoraci tříd. Nikde jsem ve třídě neviděla viset obrázky namalované dětmi, ty byly vystavovány pouze na chodbách a pouze v malém množství.

Strukturu dne však mají podobnou. Děti, které přišly do mateřské školy velmi brzy, snídají ve třídě. Poté následuje volná hra, kolem devíti hodin mají kroužek, kdy si zpívají, zdraví se a povídají si. Pak den pokračuje tím, že přijde „speciální“ paní učitelka na výtvarnou činnost, nebo na tělovýchovu či hudební činnost. Každý den mají činnost jinou, takže se zde nedá mluvit o propojení všech inteligencí a prolínající se náplni dne. Mateřské školy mají vlastní kuchyň, která pro děti vaří, mají vlastní malou jídelnu a také mají vlastní tělocvičnu. Klavír nemají ve třídě, ale ve speciální místnosti, kterou používají na oslavy.

Velmi mně překvapily jejich „speciální“ paní učitelky. Speciální paní učitelku na zpěv, paní učitelku na pohybové aktivity a paní učitelku na výtvarné činnosti. Jejich kmenová paní učitelka s nimi je vždy i se „speciální“ paní učitelkou, která vede hodinu. Jejich kmenová paní učitelka pouze dohlíží na kázeň, případně pomáhá připravovat věci za chodu, když „speciální“ paní učitelka nestíhá. Děti oslovují paní učitelky pouze jménem.

Legislativu mají podobnou jako my. Mají určitý dokument, který je vydán vládou a je přímo určený mateřských školám, dále mají vydané hygienické normy a každá mateřská škola musí vytvářet plán, který je většinou tvořen na tři roky.

Mravní rozvoj

V Kaunasu jsem navštívila dvě mateřské školy. Jednalo se o katolickou mateřskou školu Kauno Žaliakalnio lopšelis – darželis a klasickou státní mateřskou školu Kauno lopšelis-darželis ,,Mal?n?lis. Jejich denní řád je podobný, jako máme u nás, akorát, že tyto mateřské školy jsou v provozu 12 hodin denně – od 7.00 do 19.00.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666