5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Mluvit není jen vyslovovat

Mluvit není jen vyslovovat

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 9.10.2013 | Vydání: 8/2013

Dnešním dětem chybí schopnost soustředěně naslouchat. Myslí si to Jitka Tučková, klinická logopedka a autorka úspěšné série říkanek pro upevnění hlásek. Mateřská škola je podle ní ideální prostředí pro rozvíjení dětské řeči.

Mluvit není jen vyslovovat

Co může být náplní logopedické prevence v mateřské škole?

V zásadě to, co učitelky v mateřské škole běžně dělají. Mají široké možnosti věnovat se cíleně a opakovaně rozvoji smyslového vnímání a obratnosti mluvidel, nácviku hospodaření s dechem, rozvoji fonematického sluchu, rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností, což mohou provádět během celého dne formou hry.

K logopedické prevenci patří rozvíjení jemné a hrubé motoriky, pracovní, hudební a

výtvarné činnosti. Smyslem logopedické prevence je pak předcházení vadám řeči v celé jejich šíři. Výchovně-vzdělávací program v mateřské škole podporuje všestranný harmonický vývoj dítěte a s tím i rozvoj všech řečových rovin. Mnohé děti s opožděným vývojem řeči se rozmluví, když nastoupí do mateřské školy.

Kdo může logopedickou prevenci provádět?

Základní logopedickou prevenci podle mého názoru provádí každá učitelka mateřské školy, která plní Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a to nejen v jazykové oblasti. Nezaměřuje se přitom na specifická cvičení na úpravu výslovnosti (zdůrazňuje).

Je logopedická prevence úprava vadné výslovnosti?

V žádném případě to tak není. Bohužel je tak laickou veřejností často chápána celá logopedie. Logopedická prevence předchází nejen poruchám výslovnosti, ale poruchám řeči obecně. Záměrné působení mateřské školy na pohybový a rozumový vývoj dětí podporuje vývoj řeči. Dítě nejprve věci a jevy poznává a pojmenovává, postupně označuje jejich činnosti a vlastnosti. Nejprve se vyvíjí obsah řeči, pasivní slovník a pak až její vnější forma. Je to podobné, jako když se učíme cizí jazyk.

Když ještě neumím pořádně německy, trochu rozumím a znám pár slovíček. Když mám hlad, řeknu prostě „Brot“, ale ještě nedám dohromady větu. Proto když za mnou přijdou rodiče s dítětem, které má opožděný vývoj řeči, mluví v jednoslovných větách a oni by chtěli dítě naučit vyslovovat R a Ř, použiji přirovnání převzaté od své školitelky. Ať si představí, jak se dělá dort. Nejdřív se musí vytvořit korpus jako základ, a až pak tam dáme šlehačku, čímž je myšlena výslovnost. I když víme, že dítěti není moc rozumět, musíme nejdříve vytvořit hlubokou strukturu řeči. Samozřejmě přitom cvičíme motoriku mluvidel. Ale to jsme od prevence trochu odbočili.

Důležitý je mluvní vzor učitelky – je to jeden ze základních kamenů prevence a citlivé opravování dysgramatismů. Když čtyřleté dítě řekne: „Já jsem to vezmul,“ učitelka mu odpoví: „Ano, ty sis to vzal.“ Nemělo by se říkat, že to řeklo špatně, ale třeba i několikrát zopakovat správnou gramatickou podobu slova. U tří až čtyřletého dítěte je používání nesprávných gramatických tvarů ještě v normě, v šesti letech už ne. Mateřská škola ale může používání správných gramatických tvarů rozvíjet i cíleně, například použití jednotného a množného čísla. Učitelka může s dětmi ve hře či při prohlížení obrázků například říkat, že tady je jedna ovečka, tady jsou dvě ovečky a tady je hodně oveček.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 1, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666