5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Na co se zaměří inspekce v tomto školním roce?

Na co se zaměří inspekce v tomto školním roce?

Autor: Marie Těthalová | Datum: 5.10.2011 | Vydání: 8/2011

V červenci zveřejnila Česká školní inspekce plán svých hlavních úkolů pro školní rok 2011/2012. Sešla jsem se proto s PhDr. Irenou Borkovcovou, která je školní inspektorkou, metodoložkou pro předškolní vzdělávání a členkou metodické rady ústřední školní inspektorky, abych se jí zeptala, co si mohu představit pod jednotlivými položkami.

Na co se zaměří inspekce v tomto školním roce?

V plánu hlavních úkolů pro tento školní rok se píše, že se inspekce bude věnovat zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů. Znamená to, že bude vycházet z analýzy školních vzdělávacích programů jednotlivých škol a zjišťovat, jak se ho školy „drží“?

„Ano, lze to tak říci. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání představuje základní východisko pro tvorbu školního vzdělávacího programu a zároveň dává školám prostor pro tvorbu a realizaci vlastního ŠVP. Škola samozřejmě musí dodržet společná pravidla pro předškolní vzdělávání. Mateřské školy mají možnost individuální profilace na základě konkrétních regionálních, materiálních a personálních podmínek či možností. A školy takto svoje školní vzdělávací programy většinou i zpracovávají, akcentují v nich různé metody a formy práce, zaměřují se intenzivněji na určitý okruh vzdělávání, například na environmentální výchovu, podporu zdraví, výtvarné či hudební činnosti. Školy se také mnohdy prezentují svými projekty a nadstandardními aktivitami. Velmi důležitou povinností každé školy je, aby to, co ve svém školním vzdělávacím programu deklaruje, také naplňovala,“ zdůraznila Irena Borkovcová. A dodává, že vlastní obsah ŠVP by měl odpovídat stanoveným cílům a záměrům a školy by měly výsledky svého vzdělávání hodnotit. „Tuto povinnost školám ukládá školský zákon a podrobně ji vymezuje vyhláška č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každá škola by tedy měla vyhodnocovat cíle a záměry, které si sama stanovila ve svém koncepčním záměru a školním vzdělávacím programu.“ Škola by tedy měla dodržet vše, co si ve svém ŠVP, které musí vycházet z RVP PV, stanoví. Neměla by podle Ireny Borkovcové slibovat něco, co nemůže splnit. „ŠVP je veřejný dokument, i rodiče mnohdy volí školu podle jejího zaměření, a škola by proto měla poskytovat takové vzdělávání, jaké deklaruje, a sledovat, jak se jí to daří.“

Zajímalo mě pochopitelně, jakou podobu bude mít zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. „Česká školní inspekce bude při institucionálním hodnocení školy rovněž postupovat podle školského zákona. Budeme sledovat a hodnotit soulad ŠVP a RVP PV, zjišťovat, zda podle něj škola skutečně vzdělává, jaké má výsledky vzdělávání, a to i v oblastech, jimiž se profiluje, a zda výsledky vzdělávání škola sama průběžně vyhodnocuje. Někdy se stává, že škola něco deklaruje, ale v praxi se to neodráží.“

Standardy předškolního vzdělávání

Asi nejvíce mě v plánu hlavních úkolů zaujala podpora zavádění standardů předškolního vzdělávání v mateřských školách. Podle informací, které mám z MŠMT ČR, by standardy měly být hotové do konce letošního října a od ledna příštího roku by se měly zavádět. Jakou podobu bude mít ta zmíněná podpora jejich zavádění?

„Proběhlo připomínkové řízení ke standardům předškolního vzdělávání a probíhá jejich dopracování. Doposud byly představovány jako podpůrný, metodický a doporučený materiál, měly by sloužit školám jako pomůcka. Až budou dopracovány, měly by být plošně ověřovány v praxi v mateřských školách. A inspekce bude v tomto školním roce monitorovat, zda a jakým způsobem školy se standardy předškolního vzdělávání pracují. Výsledky našeho sledování budou podkladem pro další odbornou diskusi, případně nějaké úpravy,“ vysvětlila mi Irena Borkovcová. A dodala, že NIDV chystá velký projekt vzdělávání pedagogů zaměřený právě na práci se standardy předškolního vzdělávání. „Domnívám se, že standardy nebudou pro školy úplnou novinkou. Znají Metodiku pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy a standardy by pro ně měly být podobnou pomůckou. Se standardy se budou učit pracovat nejen školy, ale i Česká školní inspekce,“ dodala PhDr. Borkovcová.

Abych přiznala, trochu mě překvapila i položka tematická inspekce celkových školních a skupinových výsledků předškolního vzdělávání v návaznosti na přípravu dětí pro povinnou školní docházku. Odborníci na předškolní vzdělávání, například docentka Eva Opravilová, opakovaně mluví o tom, že mateřská škola má své vlastní úkoly a neslouží „pouze“ přípravě na školu. Jakou podobu bude mít toto ověřování výsledků?

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666