5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Na noční pomočování má vliv stres i špatná životospráva

Na noční pomočování má vliv stres i špatná životospráva

Autor: Marie Těthalová | Datum: 8.2.2012 | Vydání: 2/2012

Noční pomočování neboli enuréza je problém, o němž se moc nemluví. Přitom ale není zdaleka tak vzácný, jak bychom si mohli myslet, a trápí nejen děti, které mají vývojové obtíže, ale i jinak zdravé, inteligentní děti.

Na noční pomočování má vliv stres i špatná životospráva

K enuréze se přiznala řada spisovatelů, herců zpěváků a s největší pravděpodobností jí trpěl i jeden z amerických prezidentů. Kdy se již dá mluvit o tom, že dítě je enuretik? Do kolika let má na noční pomočování „nárok“ a kdy už jde o problém? Doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc. z oddělení dětské nefrologie FN Motol vysvětluje, že enuréza znamená nekontrolované vyprázdnění močového měchýře v průběhu spánku, a proto jsou někdy děti s touto poruchou nazývány enuretiky. „Nároky rodičů a společnosti na kontrolu močového měchýře v průběhu noci se v různých částech světa liší. V některých oblastech si rodiče a společnost přejí, aby dítě bylo v noci suché již v jednom roce věku (Asie), jinde jsou tolerantnější a chtějí, aby dítě udržovalo čistotu v noci ve třech letech (Rusko) a v některých společnostech se toleruje noční pomočování do pěti let věku (USA a další evropské státy). Vzhledem k tomuto nejednotnému přístupu bylo nutné dosáhnout nějakého konsensu, a proto byla přijata mezinárodní definice nočního pomočování. Podle této definice hovoříme v současné době o nočním pomočování pouze u dětí starších pěti let, u kterých dojde k úniku moči v průběhu spánku alespoň jednou za měsíc.“ Co přesně způsobuje, že se dítě ve spánku pomočí?

„Noční pomočování může být projevem pomalejšího dozrávání mechanizmů ovládání močového měchýře a tvorby moči, ale také může být projevem závažného onemocnění ledvin či močových cest. Většinou (v 75 % případů) jde o vývojově podmíněnou poruchu, která se v průběhu dalšího vývoje dítěte upraví. Proto je třeba při prvním vyšetření zjistit, zda dítě nemá žádné jiné potíže či příznaky, které by mohly svědčit pro organické onemocnění ledvin či močových cest. Většina dětí a dospívajících se pomočuje proto, že kapacita jejich močového měchýře nestačí na velké množství moči vytvořené v průběhu spánku. Pokud je množství noční moči větší než funkční kapacita močového měchýře, močový měchýř se logicky musí během noci vyprázdnit. V případě, že signál z naplněného močového měchýře dítě nevzbudí, močový měchýř se vyprázdní neuvědoměle a dojde k pomočení. Naštěstí lze efektivně snížit množství moči vytvořené v průběhu noci pomocí léků obsahujících desmopresin. Pokud se dítě pomočuje z jiné příčiny, je třeba ji léčit,“ vysvětluje dětský nefrolog Dušek. A dodává, že pravděpodobnost výskytu enurézy zvyšuje i prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. „Pokud dítě pochází z rodin s nízkým socioekonomickým statusem a horším přístupem k hygieně, je pomočování běžnější. Navíc jsou tyto děti významně častěji fyzicky za pomočování trestány a to není dobře. Významný je také vliv stresu. Problémy ve škole, v rodině, narození mladšího sourozence, rozvod rodičů, nemoc, nepřiměřené tresty, týrání…, to vše jsou faktory, které mohou zhoršit noční pomočování. Nepravidelný režim (např. přepíjení se večer po návratu z tréninku, školy, odkládání močení, spěch při močení) léčbu komplikuje.“

Souvisí noční pomočování s tím, jak hluboce dítě spí? „Ještě nedávno převládal odborný názor, že hlavním důvodem nočního pomočování dětí je příliš hluboký spánek, kvůli kterému je pocit plného močového měchýře neprobudí. Podle nejnovějších výzkumů mají enuretici méně kvalitní spánek než zdravé děti kvůli nedostatku hlubokých fází spánku, ale paradoxně je obtížnější enuretiky probudit. Nedostatek hlubokého spánku a nekvalitní spánek má negativní vliv na kognitivní funkce enuretiků, konkrétně na schopnost koncentrace, rychlost učení, odhad věcí, zpracování informací, inteligenci, zrakovou paměť, prostorovou psychomotorickou koordinaci, odříkávání naučeného textu. Léčba nočního pomočování nejenže dokáže odstranit mokré noci, ale také zlepšit intelektuální výkon enuretiků a odstranit pocity méněcennosti.“

Kolika dětí se noční pomočování týká, jak je časté? „Nejčastější forma nočního pomočování se vyskytuje u cca 15–20 % pětiletých (v některých zemích až u 30 % pětiletých dětí), 10 % sedmiletých a 3–4 % dvanáctiletých dětí. Samovolně se problém vyřeší každým rokem zhruba u 15 % pomočujících se dětí. Chlapci jsou postiženi nočním pomočování častěji než dívky. Ve věkové skupině 4–6 let jsou rovnoměrně zastoupeni chlapci i dívky, dále pak klesá zastoupení děvčat tak, že okolo 14. roku věku představují pouze třetinu postižené populace. Do dospělosti přetrvává noční pomočování asi u půl až jednoho procenta pacientů, někteří autoři udávají i 2–3 %. Noční pomočování je významný stresový faktor, který působí na děti, které jím trpí, velmi depresivně. Pomočení před kamarády je pro dítě jen o málo méně stresujícím faktorem než úmrtí rodiče či rozvod rodičů.“

Klinická genetička MUDr. Renata Alánová se sice s enurézou ve své práci nesetká, přesto s ní má osobní zkušenost. Sama jím trpěla do svých třinácti let a noční pomočování trápí jejího synovce a také syna. „Enurézu u syna jsem začala řešit s lékařem v jeho čtyřech letech. Do pěti let věku jsme však museli vydržet, neboť medikamentózní léčba se nasazuje až v tomto věku. Toto období bylo pro nás a i syna velice náročné, neboť i přes režimová opatření docházelo u syna velice často k pomočení (někdy i dvakrát za noc) s nutností převlečení celé postele a pyžámka.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666