5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Na podzim půjdou do školy. Co jim nabídnout?

Na podzim půjdou do školy. Co jim nabídnout?

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.1.2017 | Vydání: 1/2017

Se začátkem kalendářního roku se v mnoha mateřských školách zintenzivní příprava předškoláků na školu. Co děti, které se zanedlouho rozloučí se školkou, potřebují? Jak s nimi pracovat? A jak důležitá je spolupráce s rodiči?

Na podzim půjdou do školy. Co jim nabídnout?

Názory na to, jak s předškolními dětmi v mateřské škole pracovat, se leckde liší. V některých mateřských školách pro ně organizují „přípravky“, někde mají předškoláci svou vlastní třídu, zatímco jinde zůstávají v heterogenní skupině a učitelky pro ně individualizují vzdělávací nabídku. Formy a způsoby práce jsou různé, podle poradenské psycholožky Ladislavy Lažové je důležité především to, abychom své předškoláky – a nejen je – dobře znali. „Nejvíc informací o dítěti dostaneme od rodičů. A velmi důležité je pozorovat, jak rodiče komunikují s dítětem,“ uvádí.

Podle speciální pedagožky Hany Otevřelové informace potřebují i rodiče dítěte. „Já se řídím heslem: Informovaný rodič je chápající a podporující rodič. Zajisté se shodneme na tom, že dobrá spolupráce mezi školkou a rodiči je pro dítě vždy výhodou. Proto je přínosné udělat ze strany školky nezbytné kroky vůči rodičům předškoláků. Důvodů je hned několik. Rodiče budou cítit, že je o jejich dítě dobře postaráno, že školce na prospívání dětí záleží, což bude zvyšovat jejich důvěru vůči školce. Také rodičům poskytnete důležité informace, které jim pomohou při úvahách ohledně nástupu jejich dítěte do školy.“

Vyšetření školní zralosti

Česká republika má nebývalé množství odkladů školní docházky. Počet dětí, kterým je nástup do první třídy odložen, lehce převyšuje 20 % populačního ročníku, kdežto v minulosti se jednalo o podstatně nižší číslo. Je to poněkud zvláštní tradice, která podle odborníků nemá ve světě obdoby. Pochopitelně že řada rodičů žádá pro své dítě odklad školní docházky ze závažných důvodů, například vývojových nebo zdravotních. Leckdy se ale za odkladem skrývá snaha prodloužit dítěti dětství, případně usnadnění rodinné logistiky.

Žádost o odklad školní docházky by mělo provázet vyšetření školní zralosti, které provádí psycholog a které obnáší inteligenční test a vyšetření psychických funkcí, a případně vyšetření specializovaným lékařem, například neurologem. To přichází v úvahu tehdy, když k žádosti o odklad vedou závažné zdravotní důvody. Ladislava Lažová uvádí, které faktory mohou vést k tomu, že dítě nastoupí do školy později. „Je to například dítě, které je často nemocné, což je samozřejmě otázka, kterou je třeba řešit s pediatrem. Časté absence mohou dítěti vzdělávání ‚otrávit‘,“ upozorňuje psycholožka. Dítě, které už v první třídě opakovaně chybí, má problém znovu „naskočit“ do vyučovacího procesu, a opakované absence jej poznamenají i sociálně. Pokud se tedy jedná o obtíž, která by se mohla s věkem zmírnit, například vývojově podmíněná porucha imunity, je na místě zvážit pozdější nástup do školy. Podle psycholožky ale rozhodně není kritériem pro odklad skutečnost, že dítě je drobného vzrůstu, už proto, že vzrůst dítěte je významně ovlivněn genetikou. „Pokud se předškolák vůbec nezajímá o čísla a písmena, může to také signalizovat budoucí problém,“ upozorňuje PhDr. Lažová. „Pozor, to, jestli dítě umí odříkat číselnou řadu, není důležité. Důležitější je znalost předmatematických pojmů a především porozumění.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2017 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666