5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Novela školského zákona myslí i na inkluzi

Novela školského zákona myslí i na inkluzi

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.1.2016 | Vydání: 1/2016

V prosinci se konal sněm Společnosti pro předškolní výchovu, na kterém právnička Mgr. Pavla Katzová účastníky seznámila s tím, jakou proměnou prošel zásadní legislativní dokument, který ovlivňuje dění v našich školách, tedy školský zákon.

Novela školského zákona myslí i na inkluzi

Novela školského zákona má číslo 82/2015 Sb. a vešla v platnost 17. dubna 2015, účinná je od 1. května 2015. Zásadní změnou prošel § 16 a následující paragrafy, které se týkají vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a jejichž účinnost byla odložena na 1. září 2016. „Odklad účinnosti je zdůvodněn tím, že byť je zákonný rámec podrobnější než stávající § 16, který stanoví, na co mají ve škole nárok děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, má čtyři paragrafy namísto jednoho, je potřeba právní úprava vyhlášek ministerstva školství. Vyjde vyhláška k § 16, která nahradí vyhlášku č. 73/2005 Sb. Novelizována bude též vyhláška č. 72/2005 Sb., dále vyhláška č. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol a školských zařízení a též vyhláška o krajských normativech, která je navázána na nezbytné změny ve financování regionálního školství,“ uvedla Mgr. Katzová.

Role poradenských zařízení

„Celý nový systém stojí a padá na roli školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálněpedagogických center,“ zmínila Pavla Katzová. „Základní filozofický a koncepční princip, na němž je novela školského zákona postavena, spočívá v tom, že zákon úplně opouští stávající kategorie zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění. V tuto chvíli mají nárok na zohlednění svých vzdělávacích potřeb pouze děti, u nichž školské poradenské zařízení diagnostikuje některé znevýhodnění nebo postižení. Ukázalo se, že tyto pojmy jsou do jisté míry svazující a nedostatečné a že nedokážou postihnout všechny případy dětí, které potřebují určitou míru úprav ve svém vzdělávání. Novela tedy stávající princip obrací, vychází z individuálních potřeb každého jednotlivého dítěte, které je potřeba zohlednit v jeho vzdělávání podle jeho potřeb a možností, ať jsou jeho specifika dána zdravotním stavem, kulturním prostředím, z něhož dítě pochází, nebo rodinným prostředím, v němž je vychováváno. Zákon nyní mluví o potřebě podpůrných opatření, což je nový pojem, na který si musíme zvykat. Jsou to určité nástroje, jak v rámci vzdělávání zohlednit individuální potřeby každého dítěte. Aby škola mohla podpůrná opatření poskytovat, a to s výjimkou podpůrných opatření 1. stupně, je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení, jako tomu je dosud,“ vysvětlila právnička.

Mgr. Pavla Katzová dále uvedla, že důraz na školská poradenská zařízení je mnohem vyšší, než tomu je dosud. „Kromě toho, že budou provádět diagnostiku, také budou doporučovat konkrétní skladbu podpůrných opatření, která mají být dítěti poskytována. Budou doporučovat různé varianty kombinací podpůrných opatření, a školy si budou z navržených variant vybírat. Nově bude také zavedena revize výstupu poradenských služeb, čili ten, koho se doporučení školského poradenského zařízení budou týkat, tedy rodič i škola, budou mít právo zažádat o revizi doporučení, pokud dojde k názoru, že toto doporučení není z odborného hlediska správné. Doporučení bude pro školy závazné, škola nemůže říci, že neposkytne nic. A rodič musí poskytnout informovaný souhlas s použitím podpůrných opatření.“ Žádost o revizi bude třeba adresovat Národnímu ústavu pro vzdělávání, který musí revizi do 60 dnů provést, a to ideálně na pracovišti, kde bylo dítě vyšetřeno předtím, tedy například v místní poradně. Dokud NÚV nevydá nové doporučení podpůrných opatření, bude platit stávající doporučení.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666