5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: Helena Müllerová | Datum: 1.10.2008 | Vydání: 8/2008

Kvalifikace pro práci učitelky MŠ - Studuji druhým rokem VŠ obor Sociální práce a velmi ráda bych pracovala jako učitelka v mateřské škole. Je moje vzdělání pro tuto práci dostačující, nebo si musím ještě doplnit nějaký kurz či si najít další školu?

Absolventi studijního oboru Sociální práce nesplňují odbornou kvalifi kaci učitele mateřské školy. Odborná kvalifi kace učitele MŠ je upravena v ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pro práci učitele je nezbytné vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku, resp. přípravu učitelů předškolního vzdělávání, a to buď střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo vysokoškolské vzdělání. Pokud chce tedy tazatelka pracovat jako učitelka MŠ, musí absolvovat jednu z výše uvedených variant požadovaného vzdělání, případně vysokoškolskou speciální pedagogiku (magisterskou nebo bakalářskou), kterou zákon pro tuto práci též připouští.

Platba za docházku

Jsem na mateřské dovolené s druhým dítětem. První dítě navštěvuje školku na čtyři hodiny denně. Skoro na konci školního roku mi bylo vedením školky oznámeno, že na to nemáme nárok, že musí chodit na celý den, a tak musím doplatit školné za uplynulý rok. Je to možné?

Jste-li na mateřské dovolené s mladším dítětem, pak starší dítě nemá zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, omezenou docházku do mateřské školy, a to ani v případě, že toto dítě je také mladší čtyř let. Stanovení výše úplaty podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., se vás netýká. Úplatu byste měla hradit v plné výši.

Zápis do dvou školek

Je možné (teoreticky i prakticky), aby dítě bylo zapsáno do dvou školek a střídavě je navštěvovalo (např. podzim a zima ve městě, jaro na venkově)?

Právní předpisy nezakazují možnost docházky dítěte do dvou mateřských škol zároveň. Například v případě, že je dítě po rozvodu rodičů svěřeno do střídavé péče rodičů a rodiče nemají místo trvalého pobytu ve stejné obci, je docházka do dvou mateřských škol možná. V jiných případech, např. po dobu dovolené rodičů, pobytu dítěte u babičky, bych doporučila přijetí dítěte do dvou mateřských škol zvážit (každá mateřská škola čerpá finanční prostředky na dítě v plné výši, znamená to tedy dvojí čerpání).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666