5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: Helena Müllerová | Datum: 11.2.2009 | Vydání: 2/2009

Počet dní studijního volna

Kolik dní studijního volna může čerpat učitelka mateřské školy? Jakou formu čerpání studijního volna může učitelka MŠ využít? Může čerpat volno pouze během účasti na akreditovaných seminářích, nebo i jinak? Kdo rozhoduje o poskytnutí studijního volna v případě, že učitelka pracuje v zařízení, které nemá samostatnou právní subjektivitu, ale je sloučené se základní školou?

K dalšímu vzdělávání samostudiem přísluší pedagogickým pracovníkům, tedy také učitelkám/učitelům mateřských škol, volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, a to podle § 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Vážným provozním důvodem může být například provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin, tedy v průběhu července nebo srpna podle požadavku zřizovatele.

Nevyčerpané volno či jeho část bez dalších nároků zaniká a nepřevádí se do dalšího školního roku. Pedagogický pracovník může využít více forem čerpání volna k samostudiu, např. zúčastnit se akreditovaných seminářů podle nabídky nebo podle vlastního výběru, samostudiem v knihovně nebo doma. Dobu čerpání volna k samostudiu určuje vždy ředitel školy, v případě sloučené základní školy a mateřské školy dobu volna k samostudiu určuje ředitel této sloučené školy.

Ochranné osobní prostředky

Na jaké osobní ochranné prostředky mají nárok učitelky mateřské školy a vychovatelky školní družiny? Z jakých fondů se tyto prostředky hradí? (Náš zaměstnavatel nám poskytuje příspěvek na ochranné oděvy z fondu FKSP, je to v pořádku?) Z právních předpisů nevyplývá, jaké konkrétní osobní ochranné prostředky mají mít učitelé mateřských škol. Lze na ně přispět z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle § 4 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Ředitel školy (příspěvkové organizace) sestavuje rozpočet FKSP a stanoví způsob jeho čerpání v souladu s § 3 odst. 1 citované vyhlášky.

Preventivní prohlídky zaměstnanců

Který lékař může provádět preventivní zdravotní prohlídky ve školství? Mohu odmítnout prohlídku u lékaře, který má smlouvu s mým zaměstnavatelem? Jaké to pro mě může mít důsledky?

Preventivní zdravotní prohlídky provádí lékař závodní preventivní péče, tj. právě smluvní lékař vašeho zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nesmí připustit, aby jeho zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotní způsobilosti a zaměstnanec je povinen podrobit se preventivním prohlídkám (viz § 103 zákoníku práce), mohlo by odmítnutí preventivní prohlídky vést za určitých podmínek až k výpovědi z pracovního poměru.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666