5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: Helena Müllerová | Datum: 11.3.2009 | Vydání: 3/2009

Výjimečné zařazení do vyšší platové třídy

Může zaměstnavatel výjimečně zařadit vychovatelku do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání (10. platová třída - odborné vzdělání s maturitou), jestliže vychovatelka dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázala schopnost k výkonu požadované práce a je starší než 50 let?

Otázku výjimečného zařazení (na dobu delší čtyř let) do 10. platové třídy pedagogického pracovníka-vychovatelky, která splňuje „odbornou kvalifi kaci pro vychovatele“ v kategorii středního vzdělání s maturitní zkouškou, tj. maturita na střední pedagogické škole - obor vychovatelství, upravuje ustanovení § 3 odst. 3, konkrétně písmeno b) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zvláštním právním předpisem, který stanoví jiné kvalifi kační předpoklady a na který odkazuje § 3 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., je v případě pedagogických pracovníků zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odborná kvalifi kace (neboli kvalifi kační předpoklady vzdělání) uvedená v zákoně o pedagogických pracovnících má totiž přednost před kvalifi kačními předpoklady vzdělání, které jsou pro jednotlivé platové třídy uvedeny v § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tato přednost zákona o pedagogických pracovnících před nařízením vlády č. 564/2006 Sb. vyplývá z ustanovení § 2 odst. 2, kde je uvedeno, že potřebné vzdělání (tedy vzdělání uvedené v § 2 odst. 1) nenahrazuje kvalifi kační předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon o pedagogických pracovnících.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel může vychovatelku s maturitou na střední pedagogické škole, obor vychovatelství, výjimečně zařadit do 10. platové třídy, a to na základě ustanovení § 3 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Pro účely odměňování samozřejmě platí povinnost příslušných odpočtů podle § 4 odst. 7 nařízení vlády, v daném případě by šlo o odpočet tří let z celkové doby započitatelné praxe.

Zastupování za nepřítomného kolegu

Kolik vyučovacích hodin týdně smí vychovatelka školní družiny, která má plný úvazek, nasuplovat za nepřítomného učitele? V praxi může pracovní den vychovatelky, která supluje, vypadat třeba takto: ranní družina od 6.30 do 7.35, poté dozor na chodbě. Následují tři vyučovací hodiny, mezi nimiž má opět dozor na chodbě, pak jednohodinové „okno“ a od 11.35 do 16.15 práce ve školní družině. Vzhledem k tomu, že se musí připravit nejen na přímou činnost s dětmi v ŠD, ale i na vyučování, je to opravdu náročné. Navíc si přesčasové hodiny může vybírat až v době, kdy je v družině méně než 25 dětí (mezi 16.15 a 17.30) a zbylé přesčasy si pak může vybrat pouze v době vedlejších prázdnin. Má nárok na proplacení přesčasů? Zastupuje-li vychovatelka nepřítomnou učitelku základní školy, vykonává práce jiného druhu, než byly sjednány v její pracovní smlouvě. Proto správný postup by byl následující: Na hodiny vyučování je zapotřebí sjednat s vychovatelkou druhou pracovní smlouvu na druh práce „učitelka“. Práva a povinnosti, platové záležitosti, stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti (vychovatelské nebo učitelské) se pak posuzují a určují za každou pracovní smlouvu zvlášť.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 3/2009
nebo v On-line archivu.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666