5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: Mgr. Helena Müllerová | Datum: 9.9.2009 | Vydání: 7/2009

Odejmutí osobního příplatku

Může zřizovatel odejmout osobní příplatek na dobu neurčitou? Pokud ano, pak v jakém případě? Může být důvodem pro nepřiznání osobního příplatku špatná komunikace mezi pedagogy? Kam se může obrátit pedagožka-ředitelka jednotřídní MŠ, které stanovuje výši osobního příplatku zřizovatel (obec)?

Osobní příplatek má sloužit k ocenění dlouhodobého dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo k ohodnocení plnění většího rozsahu pracovních úkolů ve srovnání s ostatními řediteli škol v působnosti příslušného zřizovatele. Zřizovatel může při rozhodování o přiznání osobního příplatku příslušným ředitelům škol, které zřizuje, postupovat podle vnitřních pravidel (zřizovatele) pro poskytování platu, tj. platového tarifu a dalších složek platu - příplatky za vedení apod.

Zákon nestanoví, že každý zaměstnanec, resp. ředitel má nárok na přiznání této složky platu. Jestliže zřizovatel o přiznání osobního příplatku pro konkrétního ředitele školy jednou rozhodne na základě výše uvedeného plnění podmínek a vydá řediteli platový výměr s rozhodnutím o přiznání výše osobního příplatku, pak může osobní příplatek snížit, popřípadě odejmout jen v případě, že dokáže odůvodnit, jak se změnila jeho práce k horšímu.

(Výše uvedené vyjádření je v souladu s rozhodnutím, které vydal Nejvyšší soud při posuzování sporu v záležitosti snižování nebo úplného odebírání osobních příplatků.) Ředitelka MŠ se může obrátit s podnětem ke kontrole na příslušný odborový orgán nebo podle § 174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), na Českou školní inspekci. Tím není dotčeno právo domáhat se svých nároků u soudu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666