5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: Mgr. Helena Müllerová | Datum: 11.11.2009 | Vydání: 9/2009

Co je školní úraz?

Jaké poškození zdraví se považuje za školní úraz? Co má škola za povinnosti v případě, že žák utrpí úraz? Jak má vypadat záznam o školním úrazu?

Právní předpisy pojem školní úraz nedefinují. Obecně řečeno, jedná se o úraz (poškození zdraví), který se stal žákům při výchově a vzdělávání na školách a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Postupem školy v případě úrazu se zbývá vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Podle vyhlášky škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Všechny školní úrazy se evidují v knize úrazů, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Vyhláška stanovuje údaje, které se zaznamenávají do knihy úrazů, dále stanovuje rovněž podmínky a okolnosti vyhotovení záznamu o úrazu na formulář uvedený v příloze vyhlášky. O úrazu škola bezodkladně informuje zákonné zástupce žáka. Pokud má škola sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví a životě žáků, informuje rovněž pojišťovnu, příp. Policii ČR, je-li tu souvislost s trestným činem či přestupkem nebo jde-li o smrtelný úraz. Paragraf 4 vyhlášky říká, kam, v jakém případě a v jaké lhůtě škola záznam o úrazu odesílá.

Podobu a náležitosti záznamu o školním úrazu řeší platná vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. V příloze zmíněné vyhlášky je zveřejněn vzor záznamu o úrazu dítěte, žáka či studenta, záznam škola vyhotoví na uvedený formulář.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2009
nebo v On-line archivu.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666