5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Datum: 9.12.2009 | Vydání: 10/2009

Zařazení do platové třídy

Jsme vychovatelky ve ŠD s praxí 20–30 let, středoškolským vzděláním na střední pedagogické škole, obor vychovatelství. Samy jsme si zpracovávaly školní vzdělávací program pro naši ŠD a jsme stále zařazeny do 8. platové třídy. Nemáme nárok být zařazeny do 9. platové třídy?

O zařazení vychovatelky ŠD do příslušné platové třídy rozhoduje podle právní úpravy zaměstnavatel, tj. ředitel školy nebo školského zařízení.

Pro zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy stanoví zákoník práce v § 123 odst. 2 pravidlo, podle něhož zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.

Právním předpisem pro zařazování zaměstnanců podle příslušných povolání do platových tříd je Katalog prací vydaný nařízením vlády č. 469/2002 Sb., ve znění NV č. 533/2005 Sb. – viz část 2.16 Výchova a vzdělávání.

Do 8. platové třídy bude zařazena vychovatelka ŠD, pokud zaměstnavatel požaduje vykonávání těchto prací: „Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající v zájmovém vzdělávání podle programu činnosti školského nebo jiného zařízení.“ Jde o vychovatelské činnosti, které jsou zaměřené na potřeby jedince a naplňují program činnosti školní družiny.

Do 9. platové třídy bude zařazena vychovatelka ŠD, pokud zaměstnavatel požaduje tyto práce: „Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specifi cky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti.“ Pojem „komplexní“ činnost nebo práce vymezuje Katalog prací v § 2 písm. c) jako práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku vymezeného příkladem práce. Na podmínky komplexních výchovných činností ve školách (ŠD) to znamená vykonávání veškerých výchovných činností (tzn. také tvorby ŠVP) při celkovém nebo specifi ckém rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a schopností dětí, žáků nebo studentů včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že zařazení do konkrétní platové třídy se určuje podle náročnosti požadovaných a vykonávaných prací a na základě rozhodnutí zaměstnavatele.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2009
nebo v On-line archivu.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666