5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Osobnost předškolního pedagoga

Osobnost předškolního pedagoga

Autor: PhDr. Zora Syslová, Ph.D. | Datum: 5.9.2017 | Vydání: 7/2017

Posuzovaná publikace přináší do předškolního vzdělávání nový úhel pohledu na osobnost učitele mateřské školy. Přestože se na publikaci podílelo jedenáct autorů, podařilo se editorkám sjednotit tex tak, aby tvořil konzistentní celek. Tento úctyhodný počet autorů, ale i jeho rozmanitost, způsobil, že se v knize podařilo pohlédnout na profesi učitele mateřské školy různými zornými úhly a zachytit klíčové problémy této profese v současnosti. Zmínit můžeme např. téma inkluzivního vzdělávání, diagnostické a intervenční role učitele mateřské školy, vztahy s rodiči.

Osobnost předškolního pedagoga

Na všechna témata, která jednotlivé kapitoly otevírají, nahlíží autoři nejen vlastními praktickými zkušenostmi, či prostřednictvím teoretických poznatků, ale všechny texty jsou podepřené také empirickými zjištěními. Výborné jsou aktivizující otázky na začátku kapitol, které čtenáře vtahují do řešené problematiky. Každý čtenář, který se věnuje výchově a vzdělávání dětí předškolního věku se může na svoje jednání (ale i uvažování o něm) podívat prostřednictvím tzv. sebereflektivních otázek, které jsou součástí každé kapitoly. Ty směřují k tomu, aby zkvalitnily profesní výkon učitele a tak podpořily rozvoj každého jednotlivého dítěte.

Přístup, jaký autoři pro zpracování publikace zvolili, vybízí učitelky mateřských škol, ale i další pedagogické či nepedagogické pracovníky, kteří se budou spolupodílet na vzdělávání dětí v mateřských školách, k úvahám nad současnými pedagogickými přístupy a může se jim stát zdrojem inspirace pro jejich práci.

Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol. - Praha, Portál 2017


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666