5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Pedagog musí vědět, co s dětmi bude dělat

Pedagog musí vědět, co s dětmi bude dělat

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.4.2016 | Vydání: 4/2016

Když vyrážíme na výlet nebo třeba jen na nákup, většinou plánujeme, co chceme podniknout nebo pořídit. Pedagogické plánování někdy možná trochu opomíjíme, ale podle Hany Švejdové je důležitou součástí práce učitele, a to už v mateřské škole.

Pedagog musí vědět, co s dětmi bude dělat

Proč by učitelky měly svou práci plánovat?

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání jasně říká, že zatímco pro dítě je vzdělávání hrou, pro pedagoga je vzdělávání cílevědomou a záměrnou činností, na niž se pedagog připravuje. Učitelka neplánuje proto, že „se to musí a kontroluje“, ale proto, aby věděla, co bude s dětmi dělat, tedy jakou hru, činnost dětem nabídne, proč to bude dělat, tedy jaký tím sleduje cíl týkající se rozvoje osobnosti dítěte, a co by si z toho mělo dítě odnést, tedy jaký výstup by měla daná činnost mít. Má to jasný smysl, nejinak je tomu v životě – i já si naplánuji činnosti na víkend. Plánování dává jak životu, tak vzdělávání smysl, směr, cílevědomost a řád. Vědět proč, co a jak a také k čemu je pro mě základ smysluplného plánování, ale současně i pedagogická zodpovědnost za smysluplné vzdělávání dětí.

Z čeho by týdenní plány měly vycházet? Co při jejich tvorbě zohledňovat?

RVP PV nás nesvazuje tím, zda plánovat v podobě týdenních, dvoutýdenních či delších celků, to je na rozhodnutí konkrétních škol i tříd. Podstatné je, aby při plánování bylo zohledňované integrované vzdělávání dětí, tedy propojení všech pěti dílčích oblastí tělem počínaje a světem konče, a aby byly respektovány potřeby a zájmy dětí i dítěte. Sama jsem nikdy neplánovala v podobě týdenních plánů, ale v podobě různě dlouhých celků s tím, že jejich součástí je potom denní nabídka činností. Proč? Protože denní nabídka činností vycházejících z naplánovaného celku mě nesvazuje, ale naopak umožňuje reagovat na aktuální situaci a potřeby dětí z předchozího dne. Plány nejsou naplňováním ambicí učitelky, ale naplňují potřeby, zájmy, otázky a podněty dětí. Každý plán v rámci TVP by měl vycházet z aktuální situace v konkrétní třídě, z aktuálních potřeb a „poptávky“ dětí, k tomu zúročovat podněty z toho, co se děje kolem nás. Každý plán by měl nabídnout prostor nejen pro učení se poznatkům, vědomostem, dovednostem a návykům, ale stejným dílem by měl nabídnout prostor pro učení se o sobě, o tobě, o životě mezi lidmi, tedy prostor pro sociální učení.

Co vnímáte jako cíl předškolního vzdělávání?

Především to je socializace dítěte. Naším cílem není vybavit dítě sumou systematických poznatků, ale pomoci dítěti naučit se žít mezi vrstevníky, komunikovat s nimi, kooperovat, řešit různé situace, sdílet společně každodenní život, poznat sebe a respektovat druhého atd. To je důležité zohledňovat při plánování! Neučit se jenom o podzimu a o houbách a dracích, ale učit se taky o sobě a druhých – stejně jako houby i my jsme každý jiný, každému z nás něco vadí atd., stejně jako draci mají svoje starosti, máme je i my, lidé, stejně jako drak nesmí strašit malé ptáky, ani já nesmím strašit a ubližovat mladšímu, stejně jako podzim má různé barvy a leccos umí, i já mám rád svoji barvu a leccos umím lépe a leccos se mi ještě nedaří atd. Prostor pro sociální učení je často už při plánování a dál potom ve vlastní praxi opomíjený.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666