5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Portfolio dítěte mapuje jeho postupný rozvoj

Portfolio dítěte mapuje jeho postupný rozvoj

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 4.9.2015 | Vydání: 7/2015

Nepovinným, ale velmi užitečným dokumentem, který si postupně nachází místo v mateřských školách, je portfolio dítěte. Jde především o pozitivní hodnocení dítěte, jeho pokroků, silných stránek.

Portfolio dítěte mapuje jeho postupný rozvoj

Pomocí pracovních listů a různých dalších diagnostických materiálů ale lze odhalit i případné problémy ve vývoji dítěte. V dětskými portfolii pracují například v MŠ Havřice a pražské FMŠ Sluníčko pod střechou. Mgr. Alena Jabůrková, ředitelka MŠ Havřice, uvádí, že v jejich mateřské škole portfolia zavedli v roce 2007. „Byla to však sběrná krabička, do které si děti zakládaly své výtvory, kresby, pracovní listy a podobně, a na konci roku si je odnesly. Nebyla jsem s obsahem a zejména funkcí spokojena a stále jsme hledali a zkoušeli různé podoby a formy. Velkým impulsem pro mě a mé kolegyně byly poznatky, které jsme získaly v rámci jednoho vzdělávacího projektu,“ vysvětluje. A čím pro ně portfolio dítěte je? „Jedná se o uspořádaný soubor prací shromážděných za určité období, který poskytuje informaci o jeho pracovních výsledcích, průběhu učení a vývoji za účelem jeho dalšího rozvoje. Tyto informace slouží jak dítěti, tak rodičům a pedagogům,“ říká Mgr. Alena Jabůrková. „Tvorba portfolia je zcela v režii dítěte, kdežto na jeho podobě se podílí společně učitel, žák a rodič. Důležité je, aby si dítě k portfoliu vytvořilo kladný vztah, aby ho bralo jako své vlastnictví, jako něco moc cenného. Aby se o něj staralo jako např. o knížku, se kterou musí opatrně zacházet, aby se náhodou nepotrhala či neponičila. Dítě by mělo samo rozhodovat, komu ho půjčí, ukáže, s kým si ho bude prohlížet a před kým ho utají.

Portfolio nahradí dlouhé zápisy o dítěti

V čem spočívá význam portfolií? Proč je dobré takovýto nástroj zařadit do praxe mateřské školy? Podle Mgr. Heleny Zdrubecké, ředitelky FMŠ Sluníčko pod střechou, portfolio učitelce pomůže sledovat postup dítěte. „Vidíme, jaké dovednosti dítě postupně získává, a používání portfolia je pro nás mnohem jednodušší než sepisování dlouhých záznamů o dítěti. Většinou na začátku a pak na konci školního roku děti kreslí postavu a zakládáme také pracovní listy dětí, ale i výtvarné práce. Zejména u předškoláků mají portfolia velký význam. Nejstarší děti mají ve svých portfoliích i pracovní sešity, s nimiž pracujeme, a mohou se v době, kdy ještě mladší děti odpočívají, vracet k tomu, co nestihly dokončit. Díky tomu se děti učí systematičnosti, začínají si samy myslet na to, že mají nějaké úkoly, což je důležité pro školu,“ říká Mgr. Helena Zdrubecká. Dodává, že některé učitelky si do portfolií zakládají poznámky o dětech, aby věděly, jak mají v podpoře vývoje pokračovat. Říká také, že do portfolií mohou nahlížet rodiče dítěte, samozřejmě dítě samotné a také učitelka. „Rodiče samozřejmě nemohou nahlížet do portfolia cizího dítěte. Klademe důraz na to, aby si dítě uvědomilo, že něco ve třídě je jen jeho. Portfolia máme uložena ve třídě na okně, jsou na nich značky dětí a děti si je tedy snadno poznají.“

Co do dětských portfolií zakládají v MŠ Havřice? „Výrobky z výtvarných a pracovních činností, a pokud se nedají vložit do fólie, i jejich fotografie, je-li to možné, výkresy, fotografie, videonahrávky, rozhovory, oblíbené básničky, písničky, diagnostické archy, záznamy z nestrukturovaného i strukturovaného (záměrného) pozorování. Dále vše, co pomůže organizaci práce ve třídě, např. pravidla třídy (hůlkovým písmem s obrázky), seznam služeb. V portfoliích jsou také zaznamenané humorné výroky dětí, básně a písně, které se učíme, názvy knížek o které dítě jeví zájem, které čteme v MŠ a které nám chodí číst rodiče, a ‚domácí úkoly‘, které dostávají předškolní děti,“ vysvětluje ředitelka havřické mateřské školy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666