5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Povinný předškolní ročník a jeho důsledky

Povinný předškolní ročník a jeho důsledky

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.1.2016 | Vydání: 1/2016

V září 2017 by děti, kterým již bylo pět let, měly do mateřské školy chodit povinně. Počítá s tím novela školského zákona. Co tato novinka, která v historii našeho školství nemá obdoby, přinese? Co všechno ovlivní? A s jakými případnými problémy a výzvami se školy budou muset potýkat?

Povinný předškolní ročník a jeho důsledky

„Povinný předškolní rok bude ve veřejných předškolních zařízeních bezplatný a bude možné jej plnit podle možností a potřeb dětí – buď v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, nebo případně za určitých podmínek individuálně,“ upřesnila v září 2015 záměr ministryně školství Kateřina Valachová. Děti mladší pěti let také budou mít nárok na místo v mateřské škole, a to konkrétně od školního roku 2017/2018 pro čtyřleté děti a od následujícího školního roku pro děti tříleté. „Vyhovujeme tím přáním a potřebám rodičů, kteří z důvodů pracovního vytížení potřebují, aby bylo o jejich děti řádně postaráno,“ dodala ministryně.

Povinný předškolní rok byl taktéž tématem, o kterém se velmi debatovalo na prosincovém sněmu Společnosti pro předškolní výchovu. Informace k němu přinesla Mgr. Jaroslava Vatalová z MŠMT ČR. „Předškolního vzdělávání se ve školském zákoně týká § 34. Co návrh změny tohoto paragrafu předkládá? Pro děti, které dovrší pěti let před začátkem školního roku, bude poslední rok docházky do mateřské školy povinný. Bude se to týkat všech dětí od pěti let a dále dětí-cizinců, které budou mít na území České republiky dlouhodobý pobyt, tedy pobyt přesahující 90 dní. Povinnost se dotkne i dětí, jejichž rodiče s nimi střídají místo působení a pobývají po určitou dobu v zahraničí, a to opět v případě, že na území České republiky budou pobývat déle než 90 dní. Tato povinnost se nebude vztahovat na děti s hlubokým mentálním postižením. Neznamená to, že by tyto děti neměly možnost se vzdělávat, ale nebudou muset do mateřské školy docházet povinně. Bude záležet na volbě jejich zákonných zástupců,“ vysvětlila Mgr. Vatalová. Dodala, že z povinnosti povinného předškolního vzdělávání budou též vyčleněny děti, které s rodiči pobývají v zahraničí.

„Povinné předškolní vzdělávání se přednostně bude uskutečňovat v mateřské škole,“ uvedla Jaroslava Vatalová. „Dále budou existovat možnosti vzdělávání jinými formami. Bude zde možnost vzdělávání v přípravné třídě základní školy a také v zahraniční škole, a dále zde bude možnost individuálního vzdělávání.“ K domácí škole tedy přibude i domácí školka.

Rodičům, školám i obcím přibydou povinnosti

Obce podle návrhu zákona čeká velká novinka v podobě spádovosti mateřských škol. „Zřizovatelé budou muset určit spádové oblasti mateřských škol a dále budou muset zajistit místo pro děti, které se budou v mateřské škole vzdělávat povinně. Rodiče ale budou mít stejně jako v případě zápisu dítěte do základní školy možnost školu si vybrat. Dítě nebude muset chodit do spádové školy, ale ředitel nespádové školy bude muset řediteli školy spádové oznámit, že k němu dítě je zapsáno,“ vysvětlila Jaroslava Vatalová. Dodala, že zřizovatel bude mít povinnost spádovým školám poskytnout seznam dětí z jejich spádové oblasti, podobně jako má tuto povinnost v případě škol základních.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 4, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666