5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Předškolní věk a výuka cizích jazyků

Předškolní věk a výuka cizích jazyků

Autor: Lenka Šulová | Datum: 28.3.2007 | Vydání: 3/2007

Mezi často diskutovaná témata patří výuka jazyků v předškolním období. Důvodem je pravděpodobně vysoká kapacita mechanické paměti předškolního dítěte, jeho zvídavost a hravost.

Pokud se tyto předpoklady vhodně propojí, lze herní činností spojenou s osvojováním nových slov vytvořit základ pro pozdější skutečnou výuku dalšího jazyka. Domnívám se však, že aby se jednalo skutečně o pozitivní vliv, je dobré si připomenout, jakými důležitými vývojovými mezníky předškolní dítě prochází.

Rozvíjí se motorika

Dochází ke zkvalitnění projevů hrubé motoriky. V mnohých rodinách se právě v tomto věku tvoří základ pro pozdější sportovní dovednosti (lyžování, jízda na kole, plavání). Při různých nových aktivitách se slovník dítěte obohacuje. Dítě rovněž zlepšuje své výkony v oblasti jemné motoriky. Rádo kreslí, rozvíjí smysl pro detail a při popisu obrázků a dalších vlastních výtvorů si obohacuje řečový repertoár.

Předškolní dítě je dosud plně vázáno na to, co právě vnímá, nicméně si vnímané dotváří představami, případně konfabulací, aby pro ně realita byla smysluplná. Zde je velmi důležité, abychom mu poskytli dostatek prostoru pro jeho vlastní řečové produkce, výpovědi, vymyšlené příběhy. Právě v těchto promluvách může dítě aktivně a se zájmem rozvíjet řeč.

Proč a proč?

Období předškolního věku je provázeno otázkami. Dítě má velký zájem poznat příčinné souvislosti ve svém okolí a umí se nekonečně dlouho dotazovat. Je dobře, když má možnost kontaktu se členy širší rodiny a s jinými dospělými nebo staršími dětmi, kteří jsou schopni mu na jeho dotazy odpovídat. V tomto období je velmi důležitý kontakt s vrstevníky, kteří poskytují dítěti odlišné modely chování, jež nejsou spojeny s autoritou, a rovněž mu obohacují slovní zásobu o jiný slovník. V tomto období se velmi snadno „domluví“ i s vrstevníky, kteří mluví jiným jazykem, jsou-li to pro něj atraktivními partnery (např. při hře).

Pamatuj si

Zmiňujeme-li kognitivní vývojové úkoly předškoláka, je důležité jmenovat paměť, která se mění od bezděčného zapamatování stále více k paměti záměrné. Nicméně různé jazykové metodiky pro předškoláky stále zdůrazňují význam učit se s pomocí rytmu, hudby (texty písniček a říkadel), obrázků, což oslovuje i paměť bezděčnou. Také postupuje od paměti krátkodobé k paměti dlouhodobější, a to především situační. Paměť je ještě spíše konkrétní - dítě si lépe zapamatuje určité události, než jejich slovní popis.

Je to nesporně doba, kdy je kapacita mechanické paměti vysoká, o čemž svědčí i to, kolik si dítě spontánně zapamatuje básniček, říkadel, televizních reklam, jak je schopno odhalit chybu ve čteném textu, který už někdy slyšelo, kolik si zapamatuje krkolomných názvů v encyklopedii rostlin, pokud si ji s ním někdo pravidelně prohlíží, čte atd.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 3/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666