5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Předškolní vzdělávání prochází velkými změnami

Předškolní vzdělávání prochází velkými změnami

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 4.4.2017 | Vydání: 4/2017

Vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole, zavedení povinného předškolního ročníku a s ním související „přezkušování“ dětí, to vše jsou témata, která dnes mateřské školy řeší. Povídala jsem si o nich s Pavlou Petrů-Kickovou.

Předškolní vzdělávání prochází velkými změnami

Přijímání dětí od dvou let do mateřských škol vyvolává rozličné reakce. Podle některých se vracíme do minulosti, kdy bylo běžné, aby do jeslí nastoupilo tříměsíční dítě, jiní považují dvouleté dítě ve školce za neúměrnou zátěž pro školu jako takovou. Jaký je váš názor na tuto problematiku?

Po roce 1989, když se rušily jesle, jsem učila v základní škole, takže se mne problematika péče o děti mladší tří let profesně netýkala. Když jsem se do předškolního školství vrátila, do mateřských škol byly přijímány děti od tří let. Vzhledem k tomu, že jsem byla dlouhou dobu ředitelkou mateřské školy ve Strančicích, které leží v těsné blízkosti Prahy a nárůst dětí tam způsobila přistěhovalecká, nikoli demografická křivka, řadu let jsem nepracovala ani s dětmi tříletými. Do školky se zkrátka nevešly. Čtyřleté děti byly zralé a vstup i pobyt ve vzdělávací instituci zvládly bez obtíží. Zatímco v současnosti i některé tříleté s tím mají velké problémy. A nejde jen o zvládnutí sebeobsluhy, kterou považuji dnešní rodiče za zbytečnost, a ke které přistupují s postojem, my to rádi uděláme a učitelka to musí dělat také. Jedná se o psychickou zralost a schopnost rodiče i dítěte zvládnout role mateřskoškoláčka a rodiče dítěte chodícího do školky.

Proměny společnosti v posledních 27 letech se vydaly jiným než rodinným směrem. Ženy různých sociálních statutů nechtějí zůstávat na rodičovské dovolené déle, než je to nezbytně nutné. Tlak společnosti na výkon vyvolává v rodičích jisté obavy o úspěšnost dětí, a proto se snaží akcelerovat jejich vývoj a to prostřednictvím vzdělávání. Navíc nevnímají předškolní vzdělávání jako nabídku, ale povinnost. Tak to totiž prezentuje stát.

Tyto změny sice z odborného pedagogicko-psychologického hlediska nepodporuji, ale nemohu je ignorovat. Zvláště proto, že se už dějí a v mateřských školách se v současnosti již děti mladší tří let dávno vzdělávají.

Se vzděláváním dětí mladších tří let v mateřské škole máte zkušenost, ostatně vám na toto téma nedávno vyšla kniha. Co tato skupina dětí potřebuje? Co bychom pro ně měli zajistit, aby mohly z pobytu ve školce profitovat?

Rozhodně neřeknu nic nového, když nastíním, že potřebují především vzdělané pedagogy, a to vysokoškolsky. Společně s nimi by měl ve třídě mateřské školy, ve které by mělo být zapsáno do 20 dětí, pracovat středoškolsky vzdělaný pedagog a ještě pomocný asistenční personál. Jak říká Ludmila Šprachtová: „Vysokoškolák ví proč, středoškolák ví jak a asistent nebo pomocný učitel pomůže individualizovat.“ Jenže my dnes začínáme z druhého konce, protože změnit materiálně-technické vybavení je snazší a rychlejší.

Vyžaduje podle vás vzdělávání dětí od dvou let nějakou speciální pedagogickou průpravu?

Rozhodně ano. A měla by být věnována nejen budoucím pedagogům, kteří se na svou profesní kariéru teprve připravují. Spíš naopak. Větší pozornost by měl stát věnovat nám, kteří ji už vykonáváme. Vědecké disciplíny jistě nashromáždily velké množství poznatků o psychosomatickém vývoji současného dítěte, které si pedagog potřebuje doplňovat a inovovat, aby věděl, před kým stojí. Jinak je to jako kdyby současní pediatři léčili podle toho, co se o biologickém vývoji dítěte dozvěděli ve škole.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 4/2017 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666