5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Předškolní pedagogika

Předškolní pedagogika

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 10.9.2013 | Vydání: 7/2013

Řadu učebnic pro střední a vyšší odborné školy před nedávnem doplnila kniha s tématem výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Po užitečné publikaci sáhnou jistě i studenti vysokoškolských oborů zaměřených na předškolní vzdělávání a také pedagogové mateřských škol.

Předškolní pedagogika

Co jim tato kniha nabízí? Souhrnný přehled toho, co je obsahem předškolního vzdělávání a co by měla znát každá učitelka mateřské školy. Úvodní kapitoly publikace autoři věnovali faktorům a vlivům, které působí na rozvoj a vzdělávání dětí, a také vývoji dětské řeči. Důraz kladou na znalost vývojové psychologie. Vysvětlují také základní pojmy z pedagogiky, což bude jistě užitečné pro čtenáře, kteří mají zájem vzdělávat se v oboru předškolní pedagogika – znalost důležitých termínů a pochopení jejich obsahu jim pomůže při přijímacích zkouškách na příslušné obory. Autoři se věnují také samotnému učiteli a jeho osobnosti a také klimatu v mateřské škole. Protože práce s předškolními dětmi stojí na poměrně intenzivním kontaktu s dětmi, využívají se prožitkové metody a učitelka se často stává přímou účastnicí dětských činností, je pro ni velmi důležité zamyslet se nad svými schopnostmi a dovednostmi a uvažovat o tom, jak by mohla rozvíjet například svoji schopnost empatie. Autoři zmiňují také komunikaci mezi jednotlivými učiteli a také nutnost spolupráce pedagogů s nepedagogickým personálem a samozřejmě s rodiči. V knize také představují alternativní směry vzdělávání, charakterizují příbuzné obory, s nimiž se předškolní pedagogika částečně prolíná, a pozornost věnují také inkluzi dětí s handicapem nebo dětí jiné než české národnosti.

Kladem publikace jsou uváděné příklady z praxe (někdy i negativní) a také provázanost s platnými kurikulárními dokumenty, jako je například RVP PV. Za přínosné považuji i to, že autoři čtenáře vybízejí, aby se pustili do dílčích výzkumů ve své oblasti. Uvádějí zajímavé příklady realizovaných výzkumů i doporučení na literaturu, která může poskytnout vodítko při výzkumné práci. To využijí studenti příslušných oborů při vypracovávání absolventské či diplomní práce, ale možná i učitelky z praxe, které by si chtěly ověřit nějakou svou hypotézu, nicméně chybí jim k tomu podklady. Drobnou „pihou na kráse“ publikace jsou občasné nepřesnosti při uvádění názvů kurikulárních dokumentů či pracovišť, s nimiž učitelka mateřské školy může spolupracovat. To ovšem publikaci neubírá na její hodnotě.

Jan Průcha, Soňa Koťátková - Praha, Portál 2013


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666