5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Primární prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování

Autor: PhDr. Helena Chvátalová | Datum: 2.11.2017 | Vydání: 9/2017

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který nabízí dvoudenní i čtyřdenní kurzy věnované vzdělávání pedagogů v oblasti šikany, kyberšikany a jejího řešení, uskutečnil 6. října ve spolupráci s MŠMT konferenci Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

Primární prevence rizikového chování

Léčba šikany podle etopeda a psychoterapeuta PaedDr. Michala Koláře, odborného garanta projektu MŠMT ŠIKANA, který se problémem šikany zabývá již téměř třicet let, musí brát v úvahu, jakou má šikana formu a v jakém stadiu probíhá. M. Kolář rozlišuje pět stadií šikany. „První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo ‚nevlivný‘, na jehož úkor je prima si dělat ‚legrácky‘. Pak to jde ale dál a skupina si najde ‚otloukánka‘. Klíčové je pak třetí stadium. Vydělí se jádro útočníků, které začne systematicky šikanovat nejvhodnější oběti. Do této chvíle lze ještě věci jasně řešit. Následně ale dojde k bodu zlomu, kdy se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu – totalitě – se stane šikanování skupinovým programem. U psychických šikan jsou některé zvláštnosti, nicméně princip pěti stadií zůstává nezměněn,“ popsal M. Kolář. A dodal, že připravenost škol ochránit děti před šikanou je zatím stále nedostatečná, což souvisí především s neuspokojivým vzděláním pedagogů. „Dosavadní příprava je nahodilá a nesystémová. Platí to jak o vysokých školách, tak i o dalších vzdělávacích institucích,“ konstatoval M. Kolář v příspěvku Zpráva o nastartování systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikany. Uvedl také, že je možné řešení – informoval o již vytvořené pětiúrovňové koncepci vzdělávání odborníků na řešení šikany. Již nabídka první úrovně vzdělávání, což znamená minimální připravenost pedagoga, vyvolala nebývalý zájem. Zájemci chápou, že první kroky koncepčního vzdělávání otvírají zcela nový horizont – dostupnou přípravu odborníků 1. a 2. úrovně a specialistů 3. a 4. úrovně.

Požadavky na kompetence první úrovně

Podle M. Koláře je si odborník na řešení šikany první úrovně vědom závažnosti problému a je motivován ke změně. Chápe nebezpečí, které vyplývá z neřešení a ignorace problému. Zná diferenciální diagnostiku a alternativní léčbu šikanování a umí s ní elementárně pracovat. Je schopen odlišit šikanování od škádlení a podobných fenoménů. Kvalifikovaně diagnostikuje šikanování a umí odborně posoudit, zda jde o počáteční stadia, nebo již o pokročilá. Dokáže diagnostikovat běžnou či neobvyklou formu šikany, zvládne překonat specifické překážky v diagnostice a léčbě psychické šikany.

Takový odborník je odborně připraven na situace, které zvládne škola sama a umí kvalifikovaně posoudit, kdy škola potřebuje pomoc zvenku. Zná přípravné (nepoškozující) kroky při řešení pokročilé šikany s běžnou i neobvyklou formou. Umí také zvládat krizové kroky včetně spolupráce s dalšími odborníky u výbuchu skupinového násilí, tzv. školního lynčování. Dokáže rozpoznat, zda jde o odbornou a bezpečnou metodu či o metodu neodbornou, nedotaženou a rizikovou. Je odborně připraven na účast jako platný člen při zavádění tzv. Hradeckého programu proti šikanování, rozumí podstatě tohoto programu. Umí posoudit předpoklady, které dovolují škole vybudovat bezpečnou ochranu dětí před šikanováním. Odhadne také, zda se jedná o naplnění skutkové podstaty některého trestného činu. Rozpozná, kdy zavolat policii či OSPOD a kdy ne. Orientuje se v základních otázkách právní problematiky šikanování.

M. Kolář ale také zdůraznil, že nemáme zázemí kvalitních vzdělavatelů odborníků, tedy těch, kteří mají zkušenosti s teoretickým a praktickým řešením šikanování a umí předávat své zkušenosti dál. Pro řádnou kvalifikaci vzdělavatele – lektora, vysokoškolského učitele apod. musí být zachována rigorózní posloupnost: kvalitní a systematický výcvik zaměřený na prevenci, diagnostiku a léčbu šikanování – praxe pod supervizí – samostatná praxe – výběr nejlepších praktiků do speciální přípravy pro lektorskou činnost – vzdělávací činnost ve spolupráci se zkušeným vzdělavatelem – samostatná vzdělávací činnost.

„Nakonec bych rád zdůraznil zásadní požadavek na osobnost vzdělavatele odborníků – měl by to být člověk vlídný a laskavý, mírotvorný, který ve svém životě nepraktikuje šikanování,“ uvedl M. Kolář.

Prevence ve školním roce 2016/2017

Ředitel Pražského inspektorátu České školní inspekce (ČŠI) Mgr. Martin Procházka informoval, že ČŠI zjišťuje výskyt rizikového chování dětí a žáků vždy za uzavřený školní rok. Z dokumentace školy zjišťuje také míru absencí (omluvených i neomluvených), způsoby jejího řešení zjišťuje dotazováním ředitelů, metodiků prevence, výchovných poradců a třídních učitelů a analýzou dokumentace školy.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č.9/2017.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666