5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Ptejme se, co se nám daří a co ne

Ptejme se, co se nám daří a co ne

Autor: Marie Těthalová | Datum: 3.10.2007 | Vydání: 8/2007

Eva Šmelová vysvětluje, jak provádět evaluaci v praxi.

Můžete nejprve vymezit, co se skrývá pod pojmem evaluace?

Nelekejte se, že začnu teorií, ale bez ní to opravdu nejde. Pokud hovořím o evaluaci, mám na mysli průběžné vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho výsledků, a to na úrovni třídy, školy i celého školství.

Pomáhá nám zjistit, zda je vzdělávací program dobře sestaven, zda jsou uspokojovány potřeby všech jeho účastníků, zda máme odpovídající podmínky pro jeho realizaci…

A o co konkrétně nám při evaluaci jde?

V souvislosti se vzděláváním nám musí jít o zjišťování a další zlepšování kvality vzdělávacího procesu. Jedná se o zpětnou vazbu, která je východiskem pro další cílevědomou vzdělávací činnost. Zde bych chtěla zdůraznit, že podstata evaluace nespočívá v tom, že si poznačíme, že všechny děti byly spokojené. Spokojenost dětí v mateřských školách je sice velmi důležitá, učitelkám může ukazovat na pozitivní klima třídy, na správnost volby vzdělávací nabídky…, učitelky by ale měly hledat odpověď, zda splnily cíle, které si naplánovaly.

Podle čeho má učitelka evaluaci provádět?

Učitelka by měla sledovat, jak konkrétní dítě zvládá různé úkoly, běžné každodenní činnosti, jak reaguje, jak se chová v různých situacích a podobně.

Získává tak zpětnou vazbu o rozvoji dítěte, při systematickém sledování může včas rozpoznat závažnější problém a dát impuls k jeho řešení, doporučit návštěvu odborníka…

Při hodnocení výsledků vzdělávací práce se musí zamýšlet nejen nad úrovní dosažených očekávaných výstupů, ale v této souvislosti současně hodnotí i vlastní vzdělávací práci: „Co všechno jsem udělala pro dosažení očekávaných výstupů? Stanovila jsem si reálné cíle? Použila jsem vhodné vzdělávací prostředky?“ Musí být dostatečně sebekritická a vůči sobě upřímná, jedině tak může získat vypovídající zpětnou vazbu.

A nesestoupí učitelka nebo škola ze svého „piedestalu“, pokud si přizná, že něco nedělá dobře?

Myslím si, že ne. Ale je to něco, co se nám ještě příliš nedaří. Když mi něco nevyjde, nehledám hned omluvu či jiného viníka, ale snažím se najít odpověď na otázku, co jsem mohla udělat jinak. Domnívám se, že to platí jak pro jedince, tak i pro celou mateřskou školu. V rámci profesního vzdělávání učitelů mateřských škol představuje rozvoj seberefl ektivních dovedností neoddělitelnou součást vzdělávacího procesu, neboť zpětné ohlédnutí učitele za vlastním jednáním, vedením vzdělávacího procesu, postoji či emocemi náleží k nezbytné profesní vybavenosti každého pedagoga.

Ještě bych se ráda dotkla nástrojů, které učitelky mohou při evaluaci využívat. Jedná se například o rozhovor s rodiči, dotazníky pro rodiče, zaměstnance školy, dále pozorování vzdělávacího procesu a jiné. Vždy je třeba si uvědomit, co chceme zjistit a jaké nástroje budou nejvhodnější. Ze všeho nejlepší je, pokud využijeme kombinaci více nástrojů, metod.

Co nás může motivovat k tomu, abychom se pustili do evaluace?

Musíme si především uvědomit, že to není jen „něco, co nám nařídili shora“. Učitelky mateřských škol se hodnocením vzdělávacích výsledků zabývaly již dříve (např. diagnostika dětí), není to tedy nic nového.

Evaluace by měla být prostředkem individualizace vzdělávání, každá škola si tak na základě zpětné vazby vytváří vlastní vzdělávací program. Rámcový vzdělávací program klade sice na dnešní učitelky vyšší nároky, ale vytváří prostor pro všechno, co požadovaly, a pro to, aby každá mateřská škola opravdu mohla pracovat podle vlastních podmínek.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666