5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Relaxační techniky a hry v pedagogické praxi

Relaxační techniky a hry v pedagogické praxi

Autor: PaedDr. Blanka Borová | Datum: 6.11.2013 | Vydání: 9/2013

Tak jako je důležitý pohyb a dostatek stimulů pro rozvoj a život organizmu člověka, stejně důležité je umět relaxovat. Relaxace navozená různými relaxačními technikami a způsoby, se vyznačuje specifickými duševními i tělesnými změnami, které mají vliv na svalové napětí a tím celkové uvolnění svalů a jejich důkladné prokrvení.

Relaxační techniky a hry v pedagogické praxi

V podstatě jde o znovunastolení rovnováhy těla i duše, která byla nějakou činností posunuta do méně příznivého stavu. Využití relaxačních technik a činností bývá obsahem specializovaných kurzů, ale také mohou být součástí programu zdravého způsobu života v praxi předškolních zařízení a škol. Uvádím zde několik relaxačních technik a her, které je možné využít při práci s dětmi i jako samostatná cvičení dospělých.

Dobrou formou odpočinku v případě psychické zátěže, stresu a dlouho trvající statické zátěže je aktivní pohyb. Zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku je přirozená potřeba pohybu velká. Nejen temperamentní jedinci musí mít možnost se dostatečně unavit, nejlépe při pobytu venku na hřišti, při míčových hrách, honičce, jízdě na kole, tancování atp. Ve školní praxi je tanec stále nedoceněný a je to škoda, protože dokáže výborně uvolnit napětí a pozitivně naladit mysl.

Cvičení pro rychlé uvolnění agrese nebo přebytek energie

Burácení hromu: Zvolíme způsob, kterým bude napodobovat hluk a energii (tleskání, dupání, syčení, bušení pěstí do podlahy, výskoky snožmo, třepání rukama atp.). Volíme takové pohyby, které nám umožňuje prostor a ohled na okolí. Určíme si základní pravidlo, kterým burácení hromu začíná a kterým končí. Nejlépe zvednutím paží nad hlavu vedeme k větší intenzitě hromu a připažení hromování ukončí. Opakujeme cvičení několikrát. A postupně necháme zapojení do cvičení na volbě samotných dětí. Na toto cvičení může navázat „mrazivý dech“.

Skákající balóny: Základní pravidlo této hry je: Na určené znamení může každý poskakovat na místě tak dlouho, jak ho to bude bavit. Kdo bude unavený, ten se může posadit a odpočívat. Důležité je, aby děti respektovaly základní pravidlo a při skákání do sebe navzájem nestrkaly. Počet dětí zapojených do hry limituje pedagog podle velikosti prostoru v herně nebo na hřišti. Prostor pro hru musí být bezpečný!

Relaxační metody jsou řízená cvičení nebo postupy. Patří do této skupiny jóga, masáže, dechová cvičení, relaxační metody založené na využití představivosti, rovnovážná cvičení atd. Relaxační metody jsou v nabídce různých zdravotních i sportovních center, kde si mohou zájemci vybrat podle svých potřeb a zájmů. Dobou volbou je vyzkoušet některé z nabízených relaxací a ověřit si, jaký postup a technika určitému jedinci nejvíce vyhovuje. V klidu doma si může člověk sám vyzkoušet některé z dechových cvičení nebo autogenní trénink. Tyto techniky nestojí žádné peníze, nevyžadují žádné speciální vybavení a potřebují jen čas, klidné prostředí a určitou míru vlastního soustředění.

Dobrý pedagog a vychovatel by měl umění relaxace ovládat sám a také k němu vést děti. Není to vůbec snadné. Ve škole komplikuje situaci různé naladění jednotlivých členů dětské skupin. Pedagog se zpravidla snaží vyhovět těm dětem a jejich požadavkům, které právě převládají nebo se výrazně projevují. Ale každé dítě vnímá určitou situaci jinak, má určitou citlivost a projevuje svůj temperament. Proto je tolik obtížné vést dětskou skupinu a proto je obtížné nabídnout dětem vhodné relaxační cvičení. Pedagog proto reaguje zpravidla podle příznaků únavy a stresu dříve, než neklidní jedinci výrazně naruší výuku. Jednou z možností je nabídnout dětem alternativní činnost, změnit atmosféru ve třídě nebo změnit tempo činností. Pedagog může „přeladit“ pozornost dětí a následně pak nabídnout některou z relaxačních cvičení nebo jiné činnosti, která pomohou uklidnit nebo naopak uvolnit přebytečné napětí a energii.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666