5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Rok navíc v mateřské škole

Rok navíc v mateřské škole

Autor: Marie Těthalová | Datum: 3.10.2007 | Vydání: 8/2007

V každé školce se najde několik dětí, které už od září měly sedět ve školní lavici. Co by měla mateřská škola nabídnout dětem, které mají odklad školní docházky?

Stačí běžný program, který školka připravuje pro ostatní předškoláky, nebo by děti s odkladem školní docházky měly dostat něco navíc? Podle PhDr. Lenky Krejčové z pražského DYS-centra by se rodiče i učitelé měli zaměřit především na oblast, která pro dítě představuje problém, a rozvíjet ty dovednosti, jež dítěti schází. Nejprve je ale třeba vědět, proč dítě do školy ještě nenastoupilo. Lenka Krejčová k tomu vysvětluje: „Důvody, proč dítě po dovršení šestého roku nenastoupí do školy, souvisejí s jistou vývojovou nezralostí. Rodiče se ovšem rozhodně za takovou ,nezralost‘ nemusí stydět -každé dítě se vyvíjí individuálně a rozdíly se mohou projevit v různých oblastech, mimo to u malých dětí hrají svou roli i měsíce života - mezi dítětem, kterému bylo šest let v lednu, a tím, které oslaví šesté narozeniny až v srpnu, může být velký rozdíl.“

Co je důvodem k odkladu?

Vývojová nezralost je široký pojem, který v sobě skrývá řadu různých příčin. PhDr. Krejčová vysvětluje, že jedním z důvodů, proč dítě dostane odklad školní docházky, je určitý nedostatek v rozumovém vývoji. Dovednostem, jež dítě potřebuje pro úspěšné zvládnutí školních nároků, stále ještě „něco schází“.

„Dítě může mít problémy logopedického rázu - nevysloví všechny hlásky a jeho vyjadřovací schopnosti jsou nějak omezené. Také není schopné se dostatečně koncentrovat a nedokázalo by sedět celou vyučovací hodinu, je ještě hodně hravé a nemá zájem o činnosti, které připomínají školu. Některé děti také mají problémy v oblasti jemné motoriky rukou a grafomotoriky, což můžeme pozorovat v nevyzrálé kresbě, v nesprávném úchopu pastelek a tužek a vůbec v neobratnosti cokoli modelovat a vyrábět rukama; takové potíže následně velmi komplikují nácvik psaní. Musíme zmínit nedostatky v oblasti rozumových schopností - tedy nižší inteligence dítěte. Inteligence se pochopitelně za rok významně nezmění, ale další rok života může přispět k pokroku ve vývoji dítěte, takže bude lépe schopné adaptovat se na prostředí školy a zvládat některé úkoly - i když tyto děti mívají ve škole trable opakovaně,“ uvádí Lenka Krejčová.

Uvedené obtíže mohou podle PhDr. Krejčové souviset se zpomalením vývoje nebo s projevy určité komplexnější dysfunkce, kterou je třeba napravit a kompenzovat (porucha pozornosti, hyperaktivita, dyslalie…).

Všechny tyto příčiny nám pomůže odhalit nejen podrobná a důsledná pedagogická diagnostika, ale i výsledek psychologického vyšetření dítěte. Odklad školní docházky musí být „podepřen“ vyjádřením dvou odborníků a jedním z nich je zpravidla psycholog, zpráva z psychologického vyšetření nám tak může poskytnout užitečné vodítko pro další práci.

Důvody, pro které dítě nastoupí do školy později, zahrnují i sociální a emoční nezralost. Lenka Krejčová vysvětluje: „Takové děti by obtížně zvládaly samostatnou práci ve škole i celkovou adaptaci na nové prostředí. Někdy jsou to děti, jež byly doposud s maminkami doma a nemají zkušenost s kolektivem a autoritou učitelky. Může se jednat i o děti zvýšeně úzkostné, které by prožívaly nadměrný stres ve školní situaci, děti, jež jsou fixované na rodiče. Nebo prostě děti, které jsou velmi hravé, a je zjevné, že doposud postrádají motivaci ke školní práci.“ Takové děti pak potřebují nejen „klasickou“ předškolní přípravu, ale i jisté emoční „otužování“ a zvyšování odolnosti.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666