5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Role učitelky MŠ

Role učitelky MŠ

Autor: Věra Soutnerová | Datum: 9.3.2006 | Vydání: 3/2006

Rodiče od učitelek mateřských škol očekávají, že budou ve své práci profesionály a zvládnou všechny role potřebné při výchově a vzdělávání jejich dětí.

Rolí označujeme soubor předpokládaného chování, jímž učitelka reaguje na dané situace. Jaké role má tedy učitelka mateřské školy ve své práci zvládnout?

Náhradní maminka

Učitelka nahrazuje dítěti maminku v době její nepřítomnosti. Stává se"maminkou na chvilku". Je empatická k potřebě bezpečí, lásky a úcty. Dokáže dítěti pomoci zejména v adaptaci na nové prostředí. Usnadňuje mu pobyt vmateřské škole pohlazením, pochováním, milým slovem či úsměvem. Ochraňuje dítě před neadekvátní mírou nebezpečí, sleduje příznaky případných onemocnění, podporuje hygienu, čistotu, péči o zdraví, zdravý životní styl. Učitelkapodporuje vztah dítěte k jeho vlastní rodině, nezpochybňuje matku ani otce.

Role náhradní pečující matky je závislá na vlastnostech každé učitelky, jejím vztahu a lásce k dětem. Tato role se mi jeví jako nejdůležitější, neměla by být podceňována, ale nemůže být pouze na ni omezována.

Pedagog

Učitelka seznamuje děti se světem kolem nich, učí je správně jednat a žít a poznávat svoje možnosti v různých životních situacích. Aby byla učitelka kvalitním odborníkem, je důležitá její činnost diagnostická, plánovací,motivační a evaluační.

Pomocí diagnostiky učitelka zjišťuje potřeby a možnosti dítěte, poznává reakce dítěte v dané situaci, pozoruje a vyhodnocuje, které situace dítěti pomáhají. Kvalitní diagnostika a znalost skupiny dětí je pro učitelkunezbytná pro její práci plánovací.

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání učitelka formuluje cíle pro jednotlivé děti i pro celou skupinu, hledá metody, nové formy práce, vymýšlí organizaci dne, činnosti a zajímavou náplňcelého dne. Trendem současnosti jsou spontánní činnosti dětí. Nelze si ale spontánnost plést s"necháním dětí dělat si co chtějí".

Plánování a řízení naší práce má smysl a je nezbytné pro podporu dětí, pro jejich zdravý vývoj. Činnosti motivační pokládám já osobně za nejdůležitější roli učitelky. Pokud se naše práce trochu smíchá s prací hereckou,získáme zájem dítěte, a dokážeme je nenásilně nadchnout pro různé činnosti.

Práce evaluační je mezi učitelkami často zlehčována. Ale pokud se chceme zodpovědně zamyslet nad svojí prací a dělat ji profesionálně, je hodnocení vlastní práce nezbytné. Potřebujeme znát, co se nám v práci podařilo činepodařilo, čeho jsme u dětí dosáhly, s jakou hodnotou jsme je seznámily a na základě těchto analýz postupovat při plánování dalších činností. Musíme znát svěřené děti, respektovat jejich individualitu, jejich potřeby a možnosti.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č. 3/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666