5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Rozvoj prostorové představivosti u dětí předškolního věku

Rozvoj prostorové představivosti u dětí předškolního věku

Autor: Mgr. Petra Kuklínková | Datum: 5.11.2015 | Vydání: 9/2015

Prostorová představivost, jinak také prostorová inteligence, je schopnost myšlenkové orientace v prostoru, vytváření představ o vnímaných objektech kolem nás a schopnost s těmito představami dále pracovat. Umožňuje nám pohybovat se v prostoru a manipulovat s předměty.

Rozvoj prostorové představivosti u dětí předškolního věku

U dětí se prostorová představivost rozvíjí už od narození, kdy se postupně učí zaměřovat objekt, odhadovat jeho umístění a vzdálenost, až nakonec předmět uchopí a zkoumají ho hmatem. Touto manipulací s předměty získávají základní zkušenosti s různými geometrickými tvary, povrchy a velikostmi. Na konci prvního roku se již dítě dokáže pohybovat v prostoru, přenášet předměty, stavět z kostek, vkládat předměty do sebe a tím si začíná uvědomovat třetí rozměr. Nejdříve se děti orientují v pojmech nahoře a dole. Postupně začínají rozlišovat, co je vpředu a vzadu, respektive před předmětem nebo za ním. Pravolevá orientace většinou přichází až ke konci předškolního věku a po nástupu do školy se dále zdokonaluje. Postupně si dítě začíná uvědomovat pravolevou orientaci při pohybu v prostoru na sobě, což je předpokladem pro pozdější správnou orientaci v mapě. V předškolním věku je tedy prostorové vnímání ještě nepřesné.

Na rozvoj prostorové představivosti má výrazný vliv prostředí, zejména výchova a učení. Důležitou roli v této oblasti sehrává mateřská škola, která děti připravuje na úspěšnost nejen ve škole, ale především v běžném životě. Zatím zde nemůžeme hovořit o výuce geometrie nebo obecněji matematiky, ta se objevuje až v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. U dětí předškolního věku je pozornost věnována rozvoji matematické inteligence a to prostřednictvím her a běžných situací z praktického života, kdy děti pomocí smyslů vnímají a modelují svět kolem sebe. Na základě této zkušenosti si vytvářejí takzvané geometrické představy, mezi které patří i orientace v prostoru, která je jedním z očekávaných výstupů obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Ten dává učitelkám mateřských škol poměrně velikou volnost v plánování výchovně-vzdělávacího procesu, což klade vysoké nároky na jejich orientaci v metodách rozvoje matematických pojmů a představ. Přitom publikací, které by se přímo touto problematikou zabývalo, je bohužel pomálu.

Hra jako prostředí pro učení

K rozvoji prostorové představivosti v mateřské škole je ideální využít hru jako převládající činnost dětí tohoto věku. Děti si totiž hrají spontánně, hra je pro ně motivem a zdrojem radosti sama o sobě. To, že se děti při hře učí, si mnohdy ani ony samy neuvědomují, jde o tzv. přirozené učení. Činnosti rozvíjející prostorovou představivost je vhodné vystavět na principu názornosti. Například při seznamování s tvary je dobré využít výstřižků z papíru jako částí roviny, se kterými děti mohou libovolně manipulovat. Při kresbě děti vnímají různé čáry, učí se znázornit vztahy a vzájemnou polohu objektů. Vhodnou činností je také vystřihování z papíru, dokreslování obrázků, obkreslování podle vzoru, vymalovávání, spojování bodů, řešení bludišť nebo nalepování geometrických útvarů. K seznámení se s prostorovými vztahy a zákonitostmi je možné využít her manipulačních, charakteristických pro mladší děti, při kterých dítě manipuluje s nejrůznějšími předměty, bouchá s nimi, ohmatává, zdokonaluje si koordinaci ruky, avšak nevytváří nic nového. Oblíbené je také vkládání předmětů do otvorů podle odlišných tvarů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666