5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Škola se má přizpůsobit dítěti

Škola se má přizpůsobit dítěti

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.5.2016 | Vydání: 5/2016

To je podle odborníků hlavním smyslem inkluzivního vzdělávání. Aby to školy mohly zvládnout, připravilo pro ně ministerstvo školství ve spolupráci s dalšími institucemi balík podpůrných opatření, které budou směřovat přímo k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola se má přizpůsobit dítěti

K tomu, aby se školy dozvěděly o změně, která se stane součástí jejich reality již od příštího roku, a stihly se na ni dostatečně připravit, by měl pomoci tým implementátorů inkluze, do něhož patří i speciální pedagožka Mgr. Marika Kropíková. Na svém semináři, který pořádal NIDV, dopodrobna informovala o tom, jak jsou podpůrná opatření odstupňována a kdo a jak je bude přidělovat, a to s ohledem na praxi mateřských škol.

Inkluzivní trend, který vstupuje do škol, charakterizuje myšlenka, že na vzdělávání má právo každé dítě. Mgr. Kropíková také na semináři pedagogy ujišťovala, že podpůrná opatření jsou podle školského zákona nárokovou složkou, kterou nelze „seškrtat“. Pokud tedy školské poradenské zařízení rozhodne, že škola má nárok na celý úvazek asistenta pedagoga, není možné, aby krajský úřad úvazek snížil například na polovinu, jak se dělo dosud.

Pedagogům chybí odborná průprava

Podle Mariky Kropíkové i odborníků z praxe školám velmi chybí odborná průprava. Na řadě pedagogických fakult stále příprava budoucích učitelů neobsahuje speciálněpedagogické minimum, proto by podle implementátorky inkluze školy měly využít zbývajícího času ke zmapování možností svých pedagogických sborů a vyslat učitele na vzdělávací akce, které se zaměřují právě na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Mgr. Kropíková také velmi doporučuje školení v „měkkých“ dovednostech, jako je například komunikace. Speciálněpedagogickou péči může poskytovat někdo ze stávajícího týmu, nebo externista, například zaměstnanec SPC nebo školského poradenského zařízení. Odbornost by samozřejmě měla jít ruku v ruce s ochotou poskytnout všem dětem tu podporu, kterou si zaslouží.

Školy by si měly zmapovat nejen své pedagogy, ale podle Mariky Kropíkové by měly mít přehled o životní situaci a potřebách všech svých žáků. K tomu může v mateřské škole sloužit vstupní anamnestický dotazník. Ten by pochopitelně rodiče měli vyplňovat dobrovolně, škola na ně nesmí činit jakýkoli nátlak. Je ovšem dobré rodičům vysvětlit, že pokud například uvedou, že se nacházejí ve složité ekonomické situaci, může škola zažádat o přidělení podpůrného opatření, které bude mít v tomto případě podobu dotace na pomůcky a podobně.

Mgr. Marika Kropíková pedagogům doporučuje, aby si co nejdříve provedli soupis vybavení, které ve škole mají, a aby si také sepsali, co by jim v práci s dítětem, které má speciální vzdělávací potřeby, mohlo pomoci. Podle Mgr. Kropíkové by bylo výhodné zažádat o podpůrná opatření tohoto druhu co nejdříve, protože ačkoli stát na zavádění a průběžnou podporu uvolnil opravdu velký balík peněz, pomůcek a vybavení se týká pouze část z nich. A platí tedy, že kdo se ozve dříve, má větší šanci uspět.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666