5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Školní zralost a připravenost jsou spojené nádoby

Školní zralost a připravenost jsou spojené nádoby

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 7.9.2016 | Vydání: 7/2016

Říká to speciální pedagožka a rodinná terapeutka Hana Otevřelová. Práce s dětmi, které se chystají na vstup do základní školy, tvoří velkou část její práce. Hovoří o svých zkušenostech s dětmi, jejichž schopnosti a dovednosti potřebují v posledním roce před školou zvýšenou péči.

Školní zralost a připravenost jsou spojené nádoby

Předškoláci mají před sebou poslední rok v mateřské škole, pokud tedy nedostali odklad školní docházky. Co by jim školka měla nabídnout?

Školka může nabídnout kvalitní přípravu dítěte na první třídu. Učitelky mají pedagogické vzdělání, které uplatní při přípravě kluků a holčiček na školu. Přirozeně by měly mít povědomí o tom, co školní zralost obnáší, z těchto vědomostí pak těží při volné i řízené činnosti s dětmi. Mohou dlouhodobě sledovat rozvoj všech oblastí, na kterých čtení, psaní i počítání staví.

Za důležitou funkci školky považuji také spolupráci s rodiči. Do takovéto spolupráce patří například organizace přednášek pro rodiče budoucích prvňáčků o školní zralosti, o tom, co případná nezralost může ve škole negativně ovlivnit. Vhodná a podporující komunikace mezi rodiči a paní učitelkou je velkým přínosem pro dítě. Na vzájemné důvěře postavený vztah mnohému napomůže. Třeba tomu, že rodiče spíše uslyší, že se jejich dítěti v některých oblastech školní zralosti daří méně.

Pokud má již dítě odklad školní docházky, stane se tak z nějakého důvodu. Školka pak vychází ze závěrů z diagnostiky, která proběhla v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálněpedagogickém centru. Paní učitelky mohou více rozvíjet oblasti, které ještě nejsou zralé pro školu. Důvodem odkladu může být fyzická nezralost, nezralost sociální, emoční nebo nezralost percepčně-motorických funkcí.

Můžeme se zastavit u každého typu nezralosti, který může být důvodem k odkladu?

Je to nezralost zdravotní, dále sociální, do níž patří i emoční nezralost, také nezralost pracovní a také zmíněné percepčně-motorické funkce. Zdravotní zralost je v rukou lékařů, nejčastěji pediatrů, ale i jiných odborníků. U citové zralosti, respektive nezralosti, je důležité, jestli se dítě dokáže odloučit od maminky, zda umí pracovat ve skupině, dokáže se podělit o věci, umí odložit svá přání na pozdější dobu… Značnou roli hraje koncentrace pozornosti. Z percepčně-motorických funkcí uveďme například zrakové a sluchové vnímání v celé jeho šíři, dále úroveň hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky apod. Významné místo samozřejmě náleží řeči.

Témat, jimiž se dá v posledním roce před školou zabývat, je tedy opravdu hodně.

Ano, je to tak. Záleží pochopitelně na erudovanosti učitelek, na tom, zda je v mateřské škole pedagog, který se v otázkách školní zralosti vyzná, jak jsme se zmínili výše. Věřím, že tomu tak je.

A co by dětem, které se chystají do školy, měla nabízet rodina?

Rodičovství se neučí, nestuduje se na to žádná střední nebo vysoká škola. Rodiče dělají to, co umějí, a obrovská většina z nich dělá to, co je podle jejich soudu to nejlepší. Bylo by dobré, kdyby se o téma školní zralosti zajímali a zjistili si, co všechno obnáší. Je dobré, pokud se ptají na názor učitelky mateřské školy, pokud je zajímá například to, jak se dítě dokáže zařadit do skupiny, přiměřeně se soustředí, jestli se mu daří vzhledem k věku. Tím se opět vracíme ke spolupráci rodiny s mateřskou školou.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666