5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Sledujme růst svých dětí

Sledujme růst svých dětí

Autor: PhDr. Helena Chvátalová | Datum: 5.10.2017 | Vydání: 8/2017

Velmi citlivým dlouhodobým ukazatelem zdravotního stavu dítěte je jeho růst. Proto praktický lékař pro děti a dorost při preventivních prohlídkách pravidelně sleduje tělesnou výšku dítěte a hodnotí jeho růstovou rychlost.

Sledujme růst svých dětí

Jestliže se začne růst dítěte v porovnání s růstem jeho vrstevníků zpomalovat, může to být varovné znamení, které upozorňuje na možný zdravotní problém. Pokud je růstová porucha rozpoznána včas, že také možné zahájit včas léčbu základního systémového nebo orgánového onemocnění, jehož prvním příznakem bývá často právě porucha růstu a u indikovaných pacientů zahájit včas léčbu růstovým hormonem. Pacienti s těžkým nedostatkem růstového hormonu dosahovali v minulosti bez léčby dospělé výšky 110–135 cm, zatímco v současné době mohou dosáhnout normální dospělé výšky.

Základní vyšetření dítěte

Velmi důležitý je pohovor praktického dětského lékaře s rodiči (tzv. anamnéza). Díky tomuto pohovoru získá lékař co nejpřesnější údaje o výšce biologických rodičů, prarodičů i sourozenců a jejich zdravotním stavu. Významné jsou také informace o těhotenství matky, průběhu porodu, tělesném a psychickém vývoji dítěte, prodělaných chorobách. U starších dětí se lékař ptá na školu i mimoškolní aktivity, případně na stupeň jejich fyzické a psychické zátěže. Při každé preventivní prohlídce praktický pediatr dítě změří a zváží. Údaje by měl zanést do zdravotnické dokumentace dítěte a ideálně také do Průkazu o zdraví a nemoci dítěte, který má rodič trvale u sebe.

„Základem klinického vyšetření je správné změření tělesné výšky, zhodnocení proporcionality postavy, ale také stavu výživy a u starších dětí stupně pubertálního vývoje. Máme-li k dispozici opakovaná měření, můžeme vypočítat růstovou rychlost v centimetrech za rok. Jde o proměnnou veličinu v závislosti na věku a pohlaví. Vypočítá se jako rozdíl mezi dvěma měřeními, který se vydělí počtem měsíců uplynulých mezi těmito měřeními a vynásobí dvanácti. Výsledkem je růstová rychlost za jeden rok. Pro odhalování možné odchylky má často větší význam než aktuální výška,“ říká doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., z dětské endokrinologické a diabetologické ordinace Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc.

A dodává, že ke srovnání, zda je tělesný růst v mezích normy, slouží tzv. percentilové grafy tělesné výšky, které umožňují srovnat výšku dítěte s jeho věkovou normou. Tyto grafy byly vytvořeny na základě celostátních antropologických výzkumů u dětské a dospívající populace. Za střední tělesnou výšku považujeme výšku mezi 25. a 75. percentilem, kde se pohybuje 50 % populace.

Odhalení růstové poruchy

Odchylku v dynamice tělesného růstu většinou jako první zaznamená praktický dětský lékař při práci s růstovými grafy, ale někdy na ni upozorní i sám rodič. „Rodiče by se měli o růst svého dítěte aktivně zajímat a své případné pochybnosti konzultovat s lékařem. U vrozených růstových poruch se vyskytují většinou i jiné tělesné odchylky – dítě např. neprospívá, je možné pozorovat nepoměr mezi délkou trupu a končetin, vyskytují se vrozené vady vnitřních orgánů, otoky nártů a zápěstí, nápadné rysy v obličeji jako klenuté čelo, ustupující brada, nízko posazené uši nebo husté brvy a obočí. Získané poruchy růstu, které se projeví zpomalením nebo dokonce zastavením tělesného růstu, zpravidla signalizují závažné onemocnění. V obou případech by mělo následovat poměrně rychle provedené základní laboratorní vyšetření, které je v kompetenci praktického dětského lékaře. Ale častěji jsou děti odesílány přímo do ordinací dětských endokrinologů,“ říká doc. Zapletalová.

K určení přesné příčiny růstové poruchy je často nutná spolupráce endokrinologa s jinými specializovanými obory (dětská radiologie, gastroenterologie, neurologie, psychologie, genetika aj.). A co následuje po stanovení diagnózy? Pokud je diagnostikována fyziologická varianta růstové poruchy, kdy je dítě „malé, ale zdravé“ (v důsledku opožděného vyzrávání nebo rodinných dispozic), je pouze sledováno. „Pozor však na tzv. familiární malý vzrůst – za nápadně malou výškou jednoho z rodičů se může skrývat rodové onemocnění provázené růstovou poruchou, jako je dědičná hormonální porucha, dědičné onemocnění kostí, dědičné onemocnění ledvin apod. V tomto případě si zaslouží vyšetření i rodina dítěte,“ upozorňuje doc. Zapletalová.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č.8/2017.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666