5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Slovenské mateřské školy čeká reforma

Slovenské mateřské školy čeká reforma

Autor: Marie Těthalová | Datum: 7.1.2009 | Vydání: 1/2009

školství už za sebou má velké změny. Školy si samy tvoří své školní vzdělávací programy a učitelé se již tolik nesoustředí na předávání znalostí, ale vedou děti k získávání dovedností důležitých pro život.

Podobnou proměnou prochází i školství na Slovensku. V květnu 2008 vstoupil v platnost nový školský zákon a o měsíc později byly schváleny i státní vzdělávací programy pro všechny stupně škol. Tyto programy - stejně jako rámcové vzdělávací programy, které platí v České republice - vymezují všeobecné cíle škol a klíčové kompetence. Měly by přispět k vyváženému rozvoji osobnosti jednotlivých dětí a vymezují rámcový vzdělávací obsah. Jsou východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů, které si školy tvoří „na míru“ svým potřebám a podmínkám.

Mateřská škola má podle tvůrců slovenského státního vzdělávacího programu pro preprimární vzdělávání dát dítěti takový základ, díky němuž může mít po celý život potěšení ze vzdělávání. Hlavním cílem, ke kterému směřuje vzdělávání ve slovenských (a pochopitelně i českých) mateřských školách, je dosažení pohybové, rozumové, emocionální a sociální úrovně, na které lze založit vzdělávání ve škole a také život ve společnosti. Vzdělávání by mělo vždy vycházet z jedinečnosti dítěte, aktivního učení a začleňování jedince do skupiny. Předškolní vzdělávání by mělo naplňovat potřebu sociálního kontaktu s vrstevníky, rozvíjet osobnost každého dítěte a vždy brát ohled na podmínky, v nichž konkrétní dítě žije. Mělo by také posilovat úctu k rodičům, ke kulturním tradicím a společenským zvyklostem a k morálním hodnotám.

Klíčové dovednosti

Slovenský státní vzdělávací program dělí klíčové dovednosti do několika oblastí - psychomotorické, osobnostní, sociální, komunikativní, rozumové, informační a učební. Dítě, které končí předškolní vzdělávání, by mělo umět aktivně zapojovat všechny svoje smysly, ovládat svůj pohybový aparát a mít chuť k tělesné aktivitě. Také by si již mělo osvojit dovednosti důležité pro pozdější nácvik psaní. Dítě, které si osvojilo osobnostní kompetence, by si mělo dobře uvědomovat vlastní identitu a vyjadřovat své pocity a citové stavy. Také by mělo vědět, co svým chováním může způsobit. Mezi osobnostní dovednosti patří i schopnost brát ohledy na druhé lidi a zájem o dění v bezprostředním okolí. Tyto kompetence se hodně prolínají se sociálními dovednostmi -ve dvojici, dítě by si mělo umět hrát s ostatními dětmi nebo

mělo by být schopné spolupráce a respektovat společenská pravidla. Důležitá je i schopnost dokončit započatou činnost. Komunikativní dovednosti zahrnují schopnost vést dialog s druhými i pochopení pro to, že se lidé dorozumívají různými jazyky. Rozumové dovednosti znamenají například schopnost řešit určité problémy nebo hledat souvislosti mezi jednotlivými informacemi.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2009
nebo v On-line archivu.

Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666