5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Slovní zásoba se rozvíjí už v raném dětství

Slovní zásoba se rozvíjí už v raném dětství

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.12.2013 | Vydání: 10/2013

Tvrdí to zkušené učitelky PaedDr. Eva Schneiderová a PaedDr. Marie Hanzová, CSc. Tvrdí, že mít rozvinuté komunikační schopnosti neznamená mluvit dlouho a o ničem, ale umět přesně a jasně vystihnout to podstatné.

Slovní zásoba se rozvíjí už v raném dětství

Co si můžeme představit pod pojmem „rozvinuté jazykové a komunikační schopnosti“? Jak člověk, který je takto vybaven, „vypadá“? „Možná vás trochu překvapím, ale mít rozvinuté komunikační schopnosti neznamená mluvit dlouho a o ničem, ale umět přesně a jasně vystihnout to podstatné,“ tvrdí Eva Schneiderová. Marie Hanzová ji doplňuje: „Komunikační schopnosti by také měly odpovídat věku – dítě by mělo umět sdělit myšlenku, sdělení by mělo mít tomu odpovídající obsah i výběr jazykových prostředků.“

Setkáme se s dětmi i s dospělými, kteří mají „vyřídilku“ a pusa se jim nezastaví. Přesto je jejich projev obsahově chudý. Jak můžeme rozvíjet svou slovní zásobu? „S rozvíjením slovní zásoby se musí začít u dětí. Vybavuje se mi situace, kdy jsem – nerada – nucena vyslechnout třeba v tramvaji cizí telefonní hovory…“ říká Eva Schneiderová. „To je ‚úžasná‘ věc, mnohdy opakují stále dokola jedno a totéž, nemá to nosnou myšlenku… Tohle se někdy stává dospělým, když mluví dlouho a myšlenka pořád nikde,“ dodává. „Slovní zásoba se rozhodně rozvíjí četbou, u předškolních dětí samozřejmě poslechem vybraného textu. Dítě se při tom setkává nejen s neutrálními jazykovými prostředky, ale i s jazykem stylu uměleckého. Ve škole pak už dítě čte cíleně,“ doplňuje Marie Hanzová.

Mluvní cvičení jsou zajímavý nápad. Je ale reálné provádět je i s předškoláky? „Neříká se tomu samozřejmě mluvní cvičení, ale jsou to krátké rozhovory, kdy si s dítětem o něčem povídáme, vyslechneme jej, necháme ho domluvit, doplníme otázkami, vyjádříme vlastní názor. Měli bychom tomu věnovat pozornost i čas – v rodině i ve školce,“ doporučuje Marie Hanzová, a doplňuje: „Na školách se setkáváme s tím, že žáci neodpovídají celou větou, ale jde o spontánní ‚výkřiky‘. Toto je v některých situacích funkční, ale vystačíme-li

s pouhým jedním, dvěma slovy, nevyžadujeme-li větou vyjádřenou myšlenku, vzdáváme se možnosti poznat, jak u dítěte probíhá myšlení. A řeč je s myšlením spojená.“

Pohádky a příběhy

Eva Schneiderová a Marie Hanzová společně napsaly řadu knih, kde najdeme nápady pro rozvíjení komunikačních schopností. Ve svých knihách pracují s pohádkami a také s hádankami, příslovími nebo pranostikami. Zastavme se nejprve u pohádek. V čem vidí jejich hodnotu, proč si vybraly právě tento nástroj? „Výchovný význam pohádek je neoddiskutovatelný,“ myslí si Marie Hanzová. „Pro dítě je pohádka prvním setkáním s příběhem, kde jsou jednoznačně vykreslené kladné a záporné postavy, děti tak poznávají, co je dobro a co je zlo a také důsledky jejich střetu. Děti se setkávají s hodnocením jednání pohádkových postav. V předškolním věku je ale podle mého názoru nejdůležitější kontakt s lidmi, kteří jim tyto hodnoty předávají, ať už to je maminka, skvělé je, když dětem čte tatínek. V rámci sledování rozvoje čtenářské gramotnosti se zjistilo, že úloha mužského elementu v předškolním věku je velmi důležitá pro navození důvěry a pro příjemné setkávání se slovesným uměním. Malé děti se nejdříve setkávají s leporely a až pak s klasickými knížkami. Velkou roli zde vždy hraje ilustrace, která přispěje k prožitku, jež dítě z knihy má.

Současné děti, které jsou ovlivněné současnou knižní a televizní tvorbou, nacházejí své nové pohádkové hrdiny, avšak někdy neznají slavné pohádkové postavy naší a světové literatury. A bohužel je někdy neznají ani mladí rodiče. Proto jsme do našich knih zařadily i některé všeobecně známé klasické pohádky. A k nim jsme přidaly pohádky, které svědčí o kreativitě, pohádky moderní. Pohádky jsou krátké, delší, mohou být na pokračování. Jak pohádky využít? Poslouchat je, číst si je, mluvit o nich, předvádět je a vyzbrojit se i velkou trpělivostí při odpovídání na nekonečné dětské otázky.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666