5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Sněm společnosti pro předškolní výchovu 2016

Sněm společnosti pro předškolní výchovu 2016

Autor: Pavla Petrů-Kicková | Datum: 6.2.2017 | Vydání: 2/2017

Loňský sněm Společnosti pro předškolní výchovu (SPV) se konal v reprezentativních prostorech pražského magistrátu. Důvod změny jednací místnosti byl prostý. Do radničního klubu, kam SPV zvalo své členy a příznivce v posledních letech, by se tentokrát zájemci nevešli. Tak veliká je potřeba mateřských škol získávat aktuální informace z oblasti předškolního vzdělávání.

Sněm společnosti pro předškolní výchovu 2016

Úvodem přivítala a přítomné pozdravila předsedkyně společnosti, P. Babjaková. Z úst H. Nádvorníkové pak zazněla zpráva o činnosti za rok 2016, která připomněla, čemu se SPV nejvíce věnuje. A sice připomínkování legislativní dokumentů, metodické pomoci ředitelům mateřských škol a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Výbor SPV byl hlasováním doplněn o dva nové členy, M. Eklovou a J. Dědinovou.

Co se děje na MŠMT

Aktuální změny v předškolním vzdělávání, které prezentovala J. Vatalová, se ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy daří naplňovat až na možnost zvyšování kvalifikace, po které volají samy učitelky. Jako úspěšné prezentuje MŠMT zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání. Dále tzv. šablony, které přinesou mateřským školám peníze např. na další vzdělávání pedagogů, nadstandardní spolupráci s rodiči a chůvy pro děti mladší tří let.

Právo přeložené do praxe

Aktuální novela školského zákona a změny dotýkající se předškolního vzdělávání jsou velmi komplikované a to díky četným odložením účinnosti jednotlivých ustanovení. Jako problémová se jeví i nedostatečná kompletizace právní úpravy s prováděcími právními předpisy, jak upozornila P. Katzová.

Ředitelky mateřských škol by se především měly zorientovat v rozdílu mezi povinným předškolním vzděláváním, které zakládá povinnost směřující k dítěti, respektive k jeho zákonnému zástupci. A mezi právem na přednostní vzdělávání, které jde za mateřskou školou.

K novým povinnostem mateřských škol přibude nutnost ošetřit ve školním řádu obsahové i procesní podmínky povinného předškolního vzdělávání, které vstupuje v platnost 1. lednem 2017. Jednou z nich je např. pravidelná čtyřhodinová denní docházka začínající mezi 07,00 a 9,00 hodinou a to v pracovních dnech mimo vedlejší a hlavní školní prázdniny, které pro každý školní rok stanoví MŠMT.

Povinné předškolní vzdělávání přinese do mateřských škol i svou individuální podobu. Individuálně předškolně vzdělávané dítě je právně dítětem mateřské školy a započítává se do její kapacity. Zákonného zástupce dítěte, který oznámí mateřské škole, že bude své dítě individuálně vzdělávat, seznámí se školním vzdělávacím programem, stanoví kompetence, kterých by mělo dosáhnout a termíny pro ověřování těchto kompetencí a to ve třetím (listopad) nebo čtvrtém (prosinec) měsíce školního roku i s náhradním termínem pro případ, že by se rodič nemohl z vážných důvodů dostavit. Do individuálního vzdělávání může dítě vstoupit, i během školního roku, kdykoli, jakmile to rodič mateřské škole oznámí.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2017 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666