5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Soukromé školky nejsou jen pro bohaté mazánky

Soukromé školky nejsou jen pro bohaté mazánky

Autor: Marie Těthalová | Datum: 11.3.2009 | Vydání: 3/2009

Občas mě cestou do práce míjí barevný mikrobus plný dětí. Prckové připoutaní bezpečnostními pásy vesele švitoří a šofér je veze do školky, která má anglický název a podle něj by měla sídlit ve slunné zahradě. Určitě se, stejně jako děti, které do školky cupitají s maminkou za ruku, těší, co pěkného na ně čeká.

Soukromých školek, mezi něž patří také pražská Sunny Garden, najdeme v Čechách necelé dvě stovky. Michaela Pokorná, která Sunny Garden vede, mi v první větě vyvrátila přesvědčení, že soukromé školky jsou především alternativou pro rodiče, kterým se nepodařilo dítě umístit do státní mateřské školy, která je - jako většina českých školek - dětmi nabitá „k prasknutí“. „Takhle to nefunguje. Rodiče, kteří na to ,mají‘, jsou dobře finančně zajištěni, nehledají státní školku, ale rovnou si vybírají zařízení soukromé. Naše školka nabízí program v anglickém jazyce, proto náš program oslovuje zejména rodiče, kteří svým dětem chtějí dát jazykové vzdělání a vědí, jak je těžké naučit se jazyk v pozdějším věku. Rodiče ,našich‘ dětí vědí, co chtějí. Děti u nás do půl roku mluví plynule anglicky, naši učitelé jsou pouze rodilí mluvčí. Děti si nemohou ,ulevit‘, hledat, s kým se dorozumí snadněji, a rychle se dorozumí.“ Efektivní výuku, při níž si děti nefixují chyby, zajistí podle Michaely Pokorné jedině rodilý mluvčí. „Český lektor může udělat chybu, nemusí mít úplně stoprocentní výslovnost,“ zdůrazňuje. Trochu jsem se bála, jak se v prostředí, kde se mluví pouze cizí řečí, cítí malý tříleťák, který je ve školce poprvé. Michaela mi vysvětlila, že pro takové situace je ve školce ona; dítěti pomůže, „netrápí“ ho angličtinou, ale mluví s ním „po jeho“. Nováček si ale podle ní rychle zvykne a začne se snažit komunikovat anglicky. „Rodiče jedné ,naší‘ holčičky mi vyprávěli, že byli na výletě v Německu a malá se jim ztratila v parku. Díky tomu, že se domluvila anglicky, si dokázala říct o pomoc,“ líčí Michaela Pokorná úspěchy intenzivní jazykové výuky, kterou nabízí její školka.

I mateřská školka Zeměkoule, která se nachází v Praze-Kunraticích, má ve svém programu výuku angličtiny. Mgr. Martina Kiliánová, která je programovou ředitelkou této školky, vysvětluje, v čem spočívá náplň činnosti Zeměkoule. „Náš program je založen na koncepci globální výchovy, která by měla pomoci vytvořit harmonickou osobnost nejen na intelektuální, ale i osobnostní úrovni. Chceme u dětí rozvíjet komunikaci a spolupráci s ostatními, rozvíjíme sebeobsluhu…, myslíme si, že je to důležitější než je jenom něco učit. Nabízíme také výuku angličtiny, ale nechceme mít plně anglickou školku. Rozvoj mateřského jazyka je podle nás tak úzce svázán s rozvojem intelektu, že jsme zvolili jinou cestu. Víme, že plně anglické školky jsou mezi rodiči velmi populární, ale chceme rozvíjet mateřštinu ,našich‘ dětí a zároveň dětem umožnit každodenní kontakt s rodilým anglickým mluvčím. Proto se denně střídám s kolegyní, která pochází z Velké Británie. Melanie má výborné divadelní schopnosti, má svůj výrazový styl a děti dokáže opravdu upoutat. Když děti něco nepochopí, tak jim to Melanie zahraje, což je ohromné plus. Děti se denně naučí nová slova, navíc se snažíme, aby se pojmová pole činností v češtině a v angličtině do jisté míry překrývala. Každá s nimi děláme něco jiného, tvoříme jiné věci, hrajeme jiné hry, ale téma je stejné,“ líčí Martina Kiliánová, jak ve školce pracují.

V soukromých školkách se s výukou angličtiny nebo jiného cizího jazyka setkáme určitě častěji, nežli ve školkách státních. Když jsem si prošla webové prezentace některých z nich, měla jsem dojem, že bych musela hledat hodně dlouho, než bych našla soukromou školku, která se bez cizího jazyka „obejde“. Navíc mnohé školky mají anglický název (namátkou Happy Child, Sunny Gadren, Nessie, Dinoschool), což je svým způsobem zvláštní. I mně se to nejdříve „nezdálo“, než jsem ale zjistila, že do mnoha soukromých školek docházejí děti cizinců žijících v Čechách. Tyto školky si vybírají nejen proto, že se v nich vždycky najde někdo, kdo se s jejich dítětem domluví, ale také je díky cizojazyčným názvům lépe „vygooglují“. Pokud má školka české jméno, mívá anglickou verzi webu, jako zmiňovaná Zeměkoule neboli The Globe. Podobně je tomu u školek, které nabízejí program v dalších jazycích, jako je třeba francouzská školka Trois Petites Pommes neboli Tři malá jablíčka.

Program, který nenudí

Zajímavé, pestré činnosti najdeme v naprosté většině mateřských škol, a nemusejí být zrovna soukromé. Pokud bych tvrdila, že jenom privátní zařízení mají „patent“ na program, který děti baví, tak bych lhala. Proto mě nezajímala ani tak skladba nabízených činností jako spíše provázanost s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, jímž se povinně řídí všechny státní školky. Ostravská školka Teddy se RVP PV nechala inspirovat. „Snažíme se dítě rozvíjet ve více oblastech, nesoustředíme se pouze na výuku jazyka. Také denní režim dětí je naplánován podobně jako ve státní školce. Pokud je třeba, můžeme ho však libovolně měnit a přizpůsobovat aktuální náladě dětí. Nemáme ani striktně dané měsíční či týdenní plány. Vycházíme z toho, co je zrovna aktuální a mohlo by se dětem líbit a zajímat je,“ vysvětluje její ředitelka Tereza Palkovská. „Většina dětí v naší školce pochází z ciziny, takže angličtinu používají jako zcela přirozený komunikační prostředek. Snažíme se používat co nejvíce obrázkových materiálů, názorných ukázek či emočně příjemných aktivit, aby si děti na nový jazyk zvykly rychleji a spojily si jej pouze s příjemnými a veselými prožitky,“ objasňuje Palkovská, proč do programu zahrnuli angličtinu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 3/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666