5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Speciální pedagog musí umět všechno

Speciální pedagog musí umět všechno

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.1.2016 | Vydání: 1/2016

Milan Valenta z Ústavu speciálněpedagogických studií na Ped F Olomouc v našem rozhovoru vzpomínal na lékaře a pedagoga Miroslava Čecha, který speciální pedagogy přirovnává ke šlechtě, jež ovšem musí být nejvzdělanější. Mluvili jsme i o nové publikaci pro speciální pedagogy, která před časem vyšla v nakladatelství Portál.

Speciální pedagog musí umět všechno

Stál jste v čele autorského týmu, který se podílel na vzniku Slovníku speciální pedagogiky. Nestačil by zájemcům o obor slovník, kde je „ošetřena“ obecná pedagogika? Speciální pedagogika je přeci součástí pedagogiky jako takové.

Legitimnost samostatného speciálněpedagogického slovníku vychází jednak z tradice – z existence samostatných oborových slovníků v minulosti vydaných, jednak z potřeby teorie i praxe oboru. Speciální pedagogika je skutečně „speciálním“ a dnes již tak rozsáhlým oborem, že komplexně pojatý pedagogický slovník by byl neúnosně obsáhlý. Navíc by zatěžoval obecné pedagogy hesly, která nemají důvod vyhledávat.

Donedávna, tedy dokud nevyšel slovník, jehož jste editorem, byl posledním velkým speciálněpedagogickým slovníkem Defektologický slovník, který byl poprvé vydán v roce 1978 a byl poté několikrát dotiskován. V čem je Slovník speciální pedagogiky jiný, nový?

Třebaže se poslední reedice Defektologického slovníku pokoušela reflektovat změny po roce 1989, učinila tak neúplně, ale především – vycházela pořád z „defektologického“ pojetí oboru, z paradigmatu překonaných teorií, např. jednostranné orientace na reflexní teorii sovětské školy.

Jak se speciální pedagogika změnila od roku 1989?

Speciální pedagogika je dnes něco jiného, než jsem studoval jako posluchač PdF UP v Olomouci v osmdesátých letech. Proměnila se jak teorie, tak i praxe, protože se změnila filosofie přístupu k osobám s postižením či omezením, ono výše uvedené paradigma. Z pojetí somato-psycho-patologického přešla k pojetí antropologické. Přístup k člověku s handicapem u nás a „venku“ mi po revoluci vysvětlovala kolegyně z Norfolku, která rok u nás působila v rámci Fulbrightovy nadace: vy říkáte – ta sklenice je z poloviny prázdná, my ji vidíme z poloviny plnou.

Co by podle vás měl speciální pedagog umět? Jakými znalostmi a dovednostmi by podle vás měl být vybaven?

Vzpomínám na přednášky doktora Čecha blahé paměti, který vycházel z přednáškové síně vždy se zvoláním: „Nezapomínejte studenti, že speciální pedagog je šlechticem mezi pedagogy! A jako šlechtic musí umět všechno…“

Kromě „tvrdých“ znalostí a dovedností dávám u svých studentů, především se jedná o speciální pedagogy-dramaterapeuty, důraz na rozvoj sociálně-personálních vlastností, dovedností, tedy „měkkých“ dovedností.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2016 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666