5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Strom je živý domov

Strom je živý domov

Autor: Miroslava Strakatá | Datum: 23.5.2007 | Vydání: 5/2007

V předchozím tematickém celku jsme si s dětmi povídali o lese, o tom, jak les vzniká, proč je důležitý, co vše jej tvoří. Poznatky o lese děti získávaly především svými vlastními prožitky a hrou.

V dalším tematickém celku děti strom blíže poznávaly. Povídali jsme si o tom, z čeho se skládá, co potřebuje ke svému růstu a jak spolu souvisí živá a neživá příroda.

Od kořenů ke koruně

Petra připevnila na stěnu ve třídě velký papír s namalovaným stromem. Vyzvala děti, aby si nakreslený strom nejprve pozorně prohlédly. Poté si s nimi povídala o tom, z čeho se strom skládá – koruna, kmen, kořeny, větve, listí, kůra.

Děti si tak vytvořily o stromu základní představu, rozvíjely své jazykové dovednosti, vyjadřování.

Strom je živý organismus

Povídáme si o tom, že všechny děti potřebují ke svému životu jíst a pít. Strom je živý organismus a potřebuje také výživu. Vyživuje se mízou, aby vyrostl velký a silný. Na obrázku Petra dětem ukazovala a vysvětlovala způsob života stromu – kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. S pomocí slunečních paprsků produkují listy sladkou mízu. Míza se vrací ke kořenům, slouží k růstu listů a nového dřeva. Velmi důležitá je také kůra stromů. Lidé mají po celém těle kůži, která je chrání, a stromy mají místo kůže kůru.

Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromu.

Hra na strom

Potřebujeme tři židličky, kalíšky s vodou a kostkový cukr.

Na každou židličku se postaví jedno dítě – představují korunu stromu, několik dětí si stoupne okolo židliček jako kmen, ostatní děti si sednou roznožmo na zem zády ke kmenu – simulují kořen. Děti si podávají kalíšky s vodou od kořenů přes kmen až do koruny. Na korunu stromu svítí sluníčko a dává stromu energii – cukr. Děti si podávají v opačném sledu kostky cukru od koruny přes kmen až ke kořenům. Strom tedy ke svému růstu potřebuje vodu a slunce.

Děti si touto zábavnou praktickou ukázkou představily způsob výživy, kterou strom ke svému růstu potřebuje, učily se vzájemně spolupracovat.

Stromy na zahradě a v lese – hra na průzkumníky

Před vycházkou si Petra s dětmi zopakovala části stromu, druhy stromů – listnaté a jehličnaté. Vysvětlila jim, že stromy mají také různý povrch kůry, a my to teď při vycházce prozkoumáme. Děti s Petrou a učitelkou začaly hned na zahradě a pokračovaly cestou do lesa. Zjišťovaly hmatem strukturu kůry různých stromů – hladká, drsná, více či méně členitá, zrak zapojily při určování barev a odstínů kůry a také se snažily určit například podle barvy kůry, různých typů jehličí, listí nebo plodů druh stromu (bílá kůra – bříza, listnatý strom, pod kterým jsou spadané žaludy – dub, podle různých druhů šišek hledaly jehličnatý strom, ke kterému patří – smrk, borovice apod.). Pro lepší poznávání různé struktury kůry si děti zahrály „na malíře“.

Každé dítě-malíř si vybralo v lese libovolný strom. Malíři přiložili na kmen „svého“ stromu papír, který se snažili pokreslit voskovou pastelkou, čímž se zvýraznila struktura stromové kůry. Každý malíř se pokusil určit druh stromu podle dalších znaků – jehličí, listy, plody.

Děti si zafixovaly vlastním prožitkem poznatky o různých stromech, procvičily si smyslové vnímání, pohybové dovednosti, rozvíjela se jejich paměť, pozornost, tvořivé myšlení.

Stromečku, stromečku, kdo v tobě bydlí?

Během vycházky v lese Petra připomněla dětem, že každý strom je živý organismus (opakování, co potřebuje strom ke svému růstu), ale zároveň že je to domov pro některá zvířátka a živočichy, kteří bydlí v koruně stromu, pod kůrou, v dutinách, pod zemí. My zkusíme při vycházce v lese zjistit, jaká zvířátka to jsou a v jaké části stromu bydlí. V lese jsme slyšeli zpívat ptáčky, kteří si staví hnízda v korunách stromů, stejně tak vidíme často poskakovat na stromech veverku. Při vycházce děti prozkoumávaly nejen stromy, ale nosily Petře další rozličné přírodniny, z nichž byly patrny známky života různých živočichů – kůru ze stromu, kde lezl brouček a kde byly zároveň cestičky od dalších broučků a larviček, na pařezu objevily slunéčko sedmitečné, vedle stromu si všimly díry, kterou vyhrabala myš, když spěchala do svého domečku v kořenech stromu. Děti si všímaly také rostlin, které rostou na stromě – mech, lišejník, jmelí. Rovněž upozornily na strom, který má poraněnou kůru.

Děti objevovaly známky života různých živočichů v jednotlivých částech stromu vlastním zkoumáním a na své poznatky přímo v terénu byly náležitě a právem hrdé.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666