5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Vyhoření hrozí i učitelům

Vyhoření hrozí i učitelům

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 5.10.2017 | Vydání: 8/2017

Syndrom vyhoření je komplexní problém, který se týká i pedagogů. Z prvotního nadšení, které se po čase stane pochopitelnou rutinou, někdy učitel přejde do stavu lhostejnosti, od něhož je jen krůček k naprostému vyčerpání.

Vyhoření hrozí i učitelům

Tématu syndromu vyhoření u pedagogů se věnuje řada zahraničních výzkumů. „Ty zmiňují zhruba 20% výskyt, což potvrzují i výzkumy domácí. V případě českých výzkumů se ovšem jedná o data z roku 2004. PhDr. Anna Páchová, Ph.D., která působí na katedře psychologie FF UK, se podílí na výzkumu, jež se zaměřuje právě na syndrom vyhoření neboli burnout u pedagogů a měl by tedy nabídnout aktuální data. „Učitelství se řadí mezi pomáhající profese,“ uvedla Anna Páchová své vystoupení na květnové konferenci Budoucnost předškolního vzdělávání. „Dále jej charakterizují náročné pracovní podmínky a neustálá zvýšená míra stresu. Přímá pedagogická práce je velmi dlouhá a pedagog se po celou tuto dobu musí dětem věnovat. O učitelství se někdy hovoří jako o ‚nemožném povolání‘, což vychází ze skutečnosti, že výsledek vzdělávání není nikdy dopředu zaručen. Někdy se mluví dokonce i o tom, že zaručen je spíše neúspěch. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že učitelé jsou významně ohroženi syndromem vyhoření,“ konstatovala odbornice.

Co je to vyhoření?

Anna Páchová v úvodu svého vystoupení vysvětlila, co syndrom vyhoření je. „Je to porucha, kterou vyvolává neustálý a silný stres, který plyne z nerovnováhy mezi nároky a zdroji. Vyhoření se projevuje ve třech složkách. Ve fyzické oblasti jde o vysokou míru únavy a nedostatek spánku, případně o velmi nekvalitní spánek, což vede k tomu, že odpočinek je minimální. V kognitivní oblasti se jedná o celkové narušení kognitivních procesů, ať jde o myšlení nebo o paměť a pozornost. Osoby, které jsou ohroženy syndromem vyhoření, si velmi stěžují na problémy právě v této oblasti,“ uvedla. Vyhoření se promítá i do emoční stránky naší osobnosti. „V této oblasti se obtíže projevují nižší schopností investovat do vztahů. U pedagogů se jedná o vztahy jak s dětmi a jejich rodiči, tak s kolegy. Jejich ochota angažovat se v těchto vztazích je snížená,“ upozornila Anna Páchová.

Jak se vyhoření projevuje? „Vyčerpáním, a to jak psychickým, tak fyzickým. Někdy se projevuje také celkovou odcizeností, až cynismem, a pochopitelně se to promítá do zvládání každodenních nároků. Pracovní výkonnost je tedy snížena. Jedná se tedy o dlouhodobý pocit nepohody, který se vyznačuje totálním nedostatkem energie a zájmu o svou profesi.“

Zkušenosti z výzkumu

Část své prezentace na konferenci věnovala PhDr. Páchová právě výzkumu, na němž participuje. „Sice se náš výzkum nezaměřuje na pedagogy mateřských škol, ale na učitele škol základních, nicméně ze zahraničních výzkumů plyne, že míra vyhoření bývá na zmíněných stupních škol obdobná, proto se domnívám, že výstupy budou zajímavé i pro předškolní pedagogy. Na výzkumu spolupracujeme s 1. lékařskou fakultou a financuje jej grantová agentura České republiky. Za cíl jsme si dali zjistit míru vyhoření u pedagogů základních škol. Dále nás zajímá, jaká je u učitelů míra self-efficacy neboli důvěry ve vlastní učitelské schopnosti a chceme též popsat, jaké mají učitelé strategie pro zvládání stresu. Chceme se také podívat na to, zda zmíněné faktory nějak souvisejí s osobnostní charakteristikou jednotlivých pedagogů a též s tím, v jaké instituci pracují, jak je vedena a jaké tam mají podmínky pro práci,“ shrnula. „Zajímá nás také, zda důvěra ve vlastní schopnosti může pedagoga nějak ochránit před vyhořením,“ dodala. „Chceme se podívat na to, zda učitelé, kteří lépe zvládají stres nebo si více věří, mají oproti svým kolegům nějakou výhodu.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č.8/2017.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666