5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Výtvarná výchova rozvíjí osobnost dítěte

Výtvarná výchova rozvíjí osobnost dítěte

Autor: Věroslava Leciánová | Datum: 22.11.2005

Výtvarná výchova provází každého člověka od raného dětství po celý život. Dítě nejen že zvládá jednotlivé techniky, ale výtvarná výchova formuje jeho osobnost a vztah ke světu.

Výtvarné vyjádření je velmi důležité již pro děti nejmenšího věku, které procházejí obdobím "čmáranic", z nichž se jednoho dne doslova "vyloupne" nějaký výsledek. Obvykle je to kulatý tvar a většinou znamená hlavu někoho, kdo je malému človíčku blízký (rodiče, sourozenci, prarodiče, zvířátko, hračka), ke komu nebo k čemu má dítě citový vztah.

Rodina a MŠ

Dítě bez dobré rodiny a blízkého člověka dlouho nemůže najít své osobité vyjádření ani v jiném projevu, který patří mezi prvotní známky soustředěnosti. Jak získává zkušenosti, poznatky a vědomosti, tak se také formuje jeho osobnost. Nedostatek pozitivních podnětů jakéhokoli druhu vyvolává neschopnost zdravého vývoje. Již v útlém věku má každé dítě potřebu zanechávat po sobě viditelnou stopu a k tomu mu dává výtvarná výchova možnost.

Na základě zkušenosti jsou dítěti nejbližší barvy červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a všechny zářivé doplňkové barvy. Barvu černou, šedou či hnědou dítě využívá zejména při vyjádření špatné nálady nebo vlivem dlouhotrvajících negativ působících na ně prostřednictvím podnětů z jeho okolí. Vlivem dlouhodobé neurotizace pak může vzniknout nejen nezájem o jakékoli výtvarné vyjádření, ale může se současně stát, že se dítě přestane vnitřně citově rozvíjet a v jeho celkovém projevu i vývoji nastane blokace pozitivních hodnot. Tento poznatek se týká zdravé populace.

Malé dítě rádo napodobuje své blízké, blízkým člověkem se pro ně stává i jeho paní učitelka v mateřské škole. Dobře vedená mateřská škola dává malému človíčku základy ve všech oblastech pro jeho další kvalitní vývoj a mnohdy i supluje nedostatečnost citlivého a podnětného rodinného působení.

Pokud mateřská škola využívá možností, které jí dává výtvarná výchova, může všestranně na dítě působit právě prostřednictvím barev, rozvíjení vkusu, uspořádáním výstavek prací dětí, tříděním a urovnáváním osobních věcí a hraček, výzdobou školy, prostředím školy, rozvíjením fantazie, upraveností personálu školy, nabídkou vhodných knih a dětských časopisů, výběrem příběhů, pohádek, pověstí, básní, písní, rozpočitadel, hádanek, kultivovaností pohybu, návštěvou koncertů, divadel, poznávacích programů, zaměřeností vycházkových aktivit (zvířata, květiny, hvězdárna, přehrada), seznamováním s různými druhy a typy zaměstnání...

Osobitý projev

Vkus a postoj dítěte se může též formovat ku prospěchu jeho budoucí stabilní osobnosti umožněním vystoupení na veřejnosti. Vlivem pozitivních morálních postojů pracovnic školy již malé dítě vnímá rozdíly a možnosti v osobních situacích a dokáže zaujímat svůj osobitý postoj a projev.

Právě tento projev je rozhodující i ve výtvarné výchově. Oblíbenými materiály pro výtvarné vyjádření malých dětiček jsou prstové barvy, hlína, těsto, štětec namáčený do veselých barviček, fixy, voskové pastely, namáčené barevné křídy, měkká tužka, tuš... Zpočátku se dítě do tří let těžce soustředí, ale pod dobrým a příkladným vedením se postupně rozvíjí. Obsahem jeho výtvarných představ se pak stává vše, co vnímalo. Malý človíček v předškolním věku je schopný vstřebávat maximální množství přijatelných poznatků, a tím dostává jeho výtvarná snaha konkrétnější a dokonalejší podobu.

Měla jsem možnost pracovat mezi dětmi předškolního věku od roku 1974 a vedla jsem si množství záznamů o jejich vývoji. Zkoušela jsem s nimi nepřeberné množství dostupných výtvarných technik, jimiž děti poznávaly nejen vhodné barevné složení, tónování a uspořádání svých výtvorů na ploše výkresu, ale také se učily soustředěnosti, trpělivosti a důslednosti při dokončování svých obrázků.

Vystřídali jsme různé formáty výkresových ploch a tvarovali jsme papír mačkáním, skládáním, vystřihováním, nalepováním, namáčením, nanášením barev... Využívali jsme přírodní materiály k výtvarnému vyjádření, kdy děti vnímaly, co se k sobě hodí, nehodí, co je povrchově odlišné a nenásilnou denní zkušeností formovaly svůj osobitý projev i vkus.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č.9


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666