5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Vztah k přírodě rozvíjíme u dětí už odmala

Vztah k přírodě rozvíjíme u dětí už odmala

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 10.5.2013 | Vydání: 5/2013

Řady českých univerzitních školek rozšířila letos Přírodovědná školka Rybička, kterou zřídila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Chodí do ní děti biologů, chemiků, geologů a dalších přírodovědců, zaměstnanců 1. LF a MFF a najdeme ji na pražském Albertově v těsném sousedství Botanické zahrady Na Slupi.

Vztah k přírodě rozvíjíme u dětí už odmala

Mgr. Petry Černé, která je ředitelkou Rybičky, jsem se zeptala, co vedlo k založení přírodovědné školky. „Vedla nás k tomu skutečnost, že současné městské děti mají mnohem méně příležitostí ke kontaktu s přírodou. I jejich babičky a dědečkové už často nežijí na venkově, ale ve městě, a děti jsou tak o kontakt s přírodou často ochuzeny. Přitom jejich správný vývoj – citový, rozumový i hodnotový – je na vztahu k přírodě založen. Když se v tomto věku s přírodou nesblíží, nenaleznou k ní vztah, je těžké nalézat ho ve věku pozdějším. Rovněž jsme vycházeli z předpokladu, že je-li školka určena dětem zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty UK, respektive v současné době celé Karlově univerzitě, je velmi pravděpodobné, že děti, které k nám budou chodit, dosáhnou v budoucnu vysokoškolského vzdělání. A nezáleží na tom, jestli se budou jako dospělí věnovat přírodovědným oborům. I kdyby se z nich stali například právníci, jejich rozhodnutí – jak pevně věřím – budou vycházet také ze vztahu k přírodě, který získali v dětství. Věřím, že právník bude myslet na to, že by určitým rozhodnutím mohl pozitivně nebo negativně ovlivnit přírodu, tak jako biolog může nahlížet z různých úhlů pohledu na pokusy, které provádí.“ Ambicí projektu je podle Petry Černé mimo jiné vybudování etického hodnotového základu, který ovlivní budoucí rozhodování a konání člověka. „Snažíme se vytvářet a prohlubovat vztah dětí k přírodě například tím, že sledujeme, co se v přírodě děje, sledujeme její přirozený cyklus a zázraky, které v ní nastávají. Děti jsou v tomto věku velmi citlivé, vnímají vztah dospělých k přírodě a všechno, co vidí, přirozeně vstřebávají. My jim vlastně jen pomáháme, utvrzujeme v nich často to, co už v nich je. Ve školce chováme také zvířátka, o něž pečujeme a která pozorujeme.“

Ohled ke zvířatům

Zajímalo mě, kde Petra Černá se svým týmem brala inspiraci pro koncept Rybičky. „Zajímala jsem se o lesní školky, velkou inspirací byla i MŠ Semínko v pražském Toulcově dvoře, moje děti chodily a chodí do waldorfské školky, která je orientovaná jinak, nicméně také přirozeně rozvíjí vztah dětí k přírodě, k svátkům a tradicím, společně konaným činnostem, ohromně podporuje tvořivost a fantazii dětí a také jejich vztah k umění a estetice. Děti mezi sebou nesoutěží, ale spolupracují a pomáhají si navzájem. Neporovnávají je mezi sebou. Naše školka si klade za cíl rozvíjet u dětí vztah k přírodě a k její ochraně, ale stejně důležité jsou i vztahy mezi lidmi a také pozitivní vztah dítěte k sobě samému. Když jsem pročítala Listinu práv a svobod a také Úmluvu o právech dítěte, všechny naše základní etické zásady jsou v nich obsaženy – jak dítě respektovat, jak klást důraz na jeho vlastní názor, jakým způsobem dát dítěti prostor, jak jej brát jako rovnocenného člověka… Naše specifikum je v tom, že děti učíme, aby měly ohled také ke zvířatům.“ Petra Černá si důležitost vztahu dětí ke zvířatům uvědomila díky svým třem dětem. „Od jejich raného dětství jsme doma měli nějaká zvířata a viděla jsem, jak si k nim děti tvoří vztah. Už roční dcera čistila klec našemu králíčkovi. Byt byl sice plný pilin, ale dcera si tak rozvinula cit pro potřeby, které zvíře má. Tady ve školce je to lepší v tom, že všechny prostory denně projde paní uklizečka,“ usmívá se Petra Černá. „Pokud je dítě jedináček, což dnes není vzácností, zvíře dítěti do jisté míry supluje sourozence. A rodičovská pozornost není zaměřena jen a pouze na dítě.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666