5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Zraková vada výrazně zasahuje do života dítěte

Zraková vada výrazně zasahuje do života dítěte

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 6.5.2015 | Vydání: 5/2015

Tvrdí to Klára Kochová a Markéta Schaeferová, které se obě práci s dětmi se zrakovou vadou věnují řadu let. Nedávno dokonce na toto téma vydaly společnou knihu určenou rodičům a vychovatelům malých dětí s postižením zraku.

Zraková vada výrazně zasahuje do života dítěte

Jak život dítěte ovlivní zraková vada?

Zraková vada jako taková má v první řadě vliv na vnímání dítěte – zrakové informace, které dítě dostává, jsou neúplné, zkreslené či úplně chybějí. To má vliv i na podobu představ, které si dítě vytváří a dále potom také na myšlení, které představy zpracovává. Podobně se omezení zrakového vnímání odrazí také při každodenních činnostech, v řeči dítěte, ve využívání dalších smyslů (např. hmat má pro takové dítě ještě jiný význam než pro vidící apod.). V neposlední řadě ovlivní zraková vada také vnímání rodičů, jejich rodičovskou roli a fungování celé užší i širší rodiny.

Velmi záleží na tom, o jaký typ vady jde, jak těžká je a kdy vznikla. Spousta věcí, které se miminko naučí je totiž motivována zrakem. Dítě se natahuje pro hračku, kterou vidí, protože si s ní chce hrát. Chce se k ní dostat, a tak se nakonec i převalí na bříško. Pak zvedá hlavičku, protože chce vidět víc. Chce vidět mámu, která vedle něj stojí, chce vidět sourozence, který okolo něj pobíhá. Později v mateřské škole napodobuje to, co vidí dělat paní učitelku. Orientuje se v situaci okolo sebe podle chování ostatních dětí. To vše je pro dítě se zrakovým postižením komplikovanější, a tak potřebuje pro zvládnutí běžných činností více energie, času a někdy i speciální podporu. Bez ní může mít původně „pouze“ zraková vada důsledky i v sociálním vývoji dítěte.

S jakými závažnými vadami zraku se u dětí můžeme setkat?

Zrakových vad je celá řada, existuje mnoho typů a také stupňů. Některé vady vznikají následkem dědičnosti, jiné dítě získá až později. Další vady jsou součástí nějakého syndromu či příznakem další nemoci. Škála zrakových vad je skutečně pestrá, proto při práci s konkrétním dítětem nelze zobecňovat. Vždy je potřeba znát nejen lékařskou diagnózu dítěte, ale také jeho individuální projevy a to, jak dokáže dítě svůj zrak využívat.

Pojí se s postižením zraku i nějaké další handicapy?

Zrakové postižení může být součástí nějakého syndromu nebo být přítomno zároveň s dalšími postiženími – s dětskou mozkovou obrnou, sluchovým postižením, celkovým opožděním vývoje atd. Zrakové postižení ale existuje i samotné. Najdeme stejně tak děti pouze s postižením zraku jako děti s postižením zraku a poruchou učení a děti s těžkým kombinovaným postižením.

Stejně tak se ale postižení zraku nepojí ani se speciálními schopnostmi, jak si někteří lidé myslí. Dítě, které špatně vidí, nebude mít zákonitě bezvadný hudební sluch ani perfektní hmat. To vše je otázkou vrozených schopností a tréninku.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666