5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Zralost pro školu je komplexní charakteristika

Zralost pro školu je komplexní charakteristika

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 9.9.2014 | Vydání: 7/2014

Poznat, kdy je dítě zralé a připravené pro školu, není jednoduché. Co všechno se na školní zralosti podílí? Co mohou pro dobrou připravenost na školu udělat pedagogové mateřských škol? Odpovídají zkušené vysokoškolské pedagožky Iva Košek Bartošová a Blanka Křováčková.

Zralost pro školu je komplexní charakteristika

Mgr. Iva Košek Bartošová, Ph.D., a PhDr. Blanka Křováčková působí v Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty UHK a obě mají kromě zkušeností s budoucími předškolními pedagogy také zkušenosti s přímou prací s dětmi. Podílely se mimo jiné na projektu nazvaném Společně to dokážeme – Přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí při základních školách a v nakladatelství Portál nyní vychází jejich kniha Už brzy půjdu do školy, která je určena právě předškolákům a jejich rodičům i pedagogům.

Co si podle odbornic můžeme představit pod pojmy školní zralost a připravenost? „Doba nástupu do školy nebyla stanovena náhodně. Mezi šestým a sedmým rokem věku dítěte dochází k významným vývojovým změnám, které jsou podmíněny zráním i učením.

Kompetence, které jsou potřebné ke zvládnutí školních požadavků, lze definovat různým způsobem. Rozlišují se kompetence závislé na biologickém zrání organizmu – v tomto případě se hovoří o školní zralosti a kompetence, na jejichž rozvoji se podílí učení. Jejich úroveň se vyjadřuje pojmem školní připravenost. Jde o míru osvojení vědomostí a dovedností včetně socioemoční připravenosti a chápání hodnoty a smyslu školního vzdělání, jak uvádí např. prof. Marie Vágnerová. Školní zralost se týká samotného dítěte a je dána úrovní zrání centrální nervové soustavy, která ovlivňuje vývoj mentálních schopností, vnímání, řečové schopnosti, emocionální stabilitu dítěte. Jedná se tedy o dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje dítěti úspěšně si osvojovat školní znalosti a dovednosti.

Školní připravenost odráží kvalitu podnětů, které vycházejí především z rodinného prostředí, z působení mateřské školy a ze schopností dítěte tyto podněty zpracovávat. Zahrnuje také požadavky základní školy,“ vysvětlují.

Jaké oblasti jsou důležité při posuzování školní zralosti? „To je velmi široká otázka,“ myslí si obě pedagožky. „Pokusíme se ji zjednodušeně objasnit. Školní zralost a připravenost se nejčastěji posuzuje v rovině fyzické, rozumové, citové a sociální. Prvním kritériem při vstupu dítěte do školy je jeho věk. V lednu jsou zvány k zápisu děti, které k 31. srpnu dovrší šesti let. Dále mohou být přijaty také děti, kterým bude šest let do konce daného kalendářního roku.

K tělesným předpokladům patří dosažení takové úrovně tělesného vývoje, aby každodenní návštěva školy neohrožovala zdraví dítěte. Jde o výšku a hmotnost dítěte, tzv. růstový věk, což je poměr výšky a hmotnosti, který by měl odpovídat věku kalendářnímu – v šesti letech dítě váží přibližně 20 kilogramů, měří 120 cm –, ale také o stav dentice, osifikace a svalstva.

Aspekty tělesného vývoje jsou věcí lékařského posouzení, které provádí dětský lékař v rámci preventivních prohlídek obvykle v pěti letech, aby do nástupu do školy byl ještě čas přijmout určitá opatření. Důležitým vývojovým hlediskem je dosažená úroveň hrubé motoriky, která úzce souvisí s rozvojem řeči, myšlení a lateralitou. Jde o ovládání a držení těla, koordinaci horních a dolních končetin a rytmizaci pohybů. V předškolním věku je velmi důležitý rozvoj jemné motoriky, která zahrnuje pohyby ruky a prstů – uchopování a manipulaci s drobnými předměty, správný úchop tužky a rozvoj vizuomotorické koordinace jako je např. kreslení.

Předpokladem budoucího školního úspěchu je dosažení určitého stupně intelektuálního vývoje. Od dítěte se očekává zájem o nové poznatky, úmyslné soustředění pozornosti a zapojování volní složky do jednotlivých aktivit.“

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666