5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

1/2011

Léčebná síla rituálu

Miroslav Horák, 4.1.2011

Devět měsíců jsem pobýval jako stážista v komunitě pro drogově závislé Takiwasi, která od roku 1992 funguje na periferii stodvacetitisícového peruánského města Tarapoto, komerčního centra departamentu San Martín. Zajímalo mě, jak funguje tamní způsob léčby toxikomanie založený na pořádání rozličných rituálů.

Celý článek

Léčebná síla rituálu

Ekonomické elity v zajetí skupinového myšlení

Václav Cílek, 4.1.2011

Ekonomická krize způsobila větší škody než válka v Iráku. A zdaleka není všem problémům konec, zemí s rostoucími dluhy nenápadně přibývá. Kdo by se na situaci díval z vojenského hlediska, nejdřív by se asi zeptal na ztráty, ale hned by si musel položit otázku: jak to, že selhal systém předběžného varování?

Celý článek

Ekonomické elity v zajetí skupinového myšlení

Dospívání v emo stylu: srdce na dlani

Daniela Kramulová, 4.1.2011

Je jim obvykle mezi dvanácti a dvaceti, na první pohled upoutají černou patkou až do temně podmalovaných očí, ve tváři hloubavě smutný výraz. Vyznávají kult smutku, skepse, otevřeně se přiznávají k depresím a dávají přirozený průchod emocím všeho druhu – jsou totiž emo…

Celý článek

Dospívání v emo stylu: srdce na dlani

Co říkají (bláznivé) sny?

Jitka Bedrnová, 4.1.2011

Že vránu viděti znamená smrt, lano připoutání, výkaly jsou příslibem bohatství a kufr symbolem břemene? Tak na to rovnou zapomeňte. Pravda, sny hovoří v symbolech. Jenže ty pro každého znamenají něco jiného. Jestliže skutečně chcete, dozvíte se z nich o sobě hodně. Takže odho te snář a ponořte se do sebe.

Celý článek

Co říkají (bláznivé) sny?

Po rozvodu žebračkou

Barbara Hansen Čechová, 4.1.2011

Mnoho českých žen se po rozvodu dostává na pokraj životního minima. Až příliš často se nechají napálit manželem, který převede část majetku na někoho jiného nebo jeho velkou část zatají. Čím to je a jak to, že se to stává i velmi inteligentním a vzdělaným ženám?

Celý článek

Po rozvodu žebračkou

Psychologie dnes 1/2011

Daniela Kramulová, 4.1.2011

Víte, co vám říkají vaše sny? Vypravme se po stopách snů do vlastního nevědomí. Proč ženy po rozvodu často neumějí dosáhnout spravedlivého rozdělení majetku – výzkumy odhalily i psychologické kořeny. S psycholožkou Martinou Hřebíčkovou hovoříme o stereotypech při vnímání osobnostních i národních charakteristik, Životní styl jsme věnovali dospívání v „emo stylu“ , nabízíme i několik inspirativních dětských počítačových her a tipů na trénování paměti a dalších kognitivních funkcí. O tom, proč se špičkoví ekonomové hromadně mýlí, píše Václav Cílek, psycholog Miroslav Horák se s vámi podělí o zkušenosti ze studijního pobytu v terapeutické komunitě v Amazonii, kde se netradičně léčí drogové závislosti, a mezi umělce s mentálním handicapem vás pozve Nikola Hořejš. Otevíráme i novou rubriku, v níž vás budeme seznamovat s méně známými duševními poruchami.

Celý článek

Psychologie dnes 1/2011

Zapomínáte? I paměť se dá trénovat!

Daniela Kramulová, 4.1.2011

Také občas hledáte, kam jste před obchodním centrem zaparkovali auto? Potkáte po čase známého a nemůžete si upamatovat jeho jméno? Cestou od stolu zapomenete, pro co jste si vlastně chtěli dojít? Nebo vás rodina usměrní, že tuhle historku už od vás přece slyšela? Možná jste jen trochu přepracovaní a ve stresu – anebo se jedná o první známky mírné kognitivní poruchy.

Celý článek

Jen tudy procházím

Jana Kárníková, 4.1.2011

Celý článek

Mechanismus a pojistka

4.1.2011

PODOTEKY STANISLAVA KOMÁRKA

Celý článek

Je cenzurování internetu potřebné a legitimní?

4.1.2011

/ Neomezená svoboda virtuálního prostoru je téma, které se nějakým způsobem dotýká skoro každého z nás. Měli bychom se jí vzdát ve jménu ochrany před terorismem, dětskou pornografi í a dalšími nežádoucími jevy? /

Celý článek

nešpor/n/oviny

4.1.2011

CO SE STANE, KDYŽ ZAKÁŽEME HAZARD? Zatímco v jiných zemích dochází k omezování hazardu nebo jeho vykazování na okraj společnosti, v České republice se – pod ochranou některých politiků – rozmáhá. Co by se stalo, kdyby se u nás hazard zakázal? Odpověď nabízí práce norské vědecké pracovnice Ingeborg Lund (Lund, 2009). Popsala v ní změny, k nimž došlo po zákazu elektronických hazardních přístrojů (u nás z nepochopitelného důvodu nazývaných výherní automaty) v Norsku v roce 2007: Ubylo telefonátů na speciální linku telefonické pomoci, kterou v Norsku zřídili speciálně kvůli hazardu. Nezjistilo se, že by docházelo po zákazu k ilegální hazardní hře. Nedošlo k nárůstu jiných forem hazardu. Zákaz příznivě ovlivnil i osoby, které před tím hrály intenzivně a rizikově. NÁVYKOVÉ LÁTKY A NENAROZENÉ DÍTĚ Zneužívání návykových látek v těhotenství vede u nenarozených dětí k široké škále poškození, od fyzických defektů až po psychické potíže, které se naplno projeví až v budoucnosti. Užívání opioidů například způsobuje odtržení placenty, nižší porodní váhu, anémii a žloutenku. U novorozence může propuknout odvykací stav. Rizika s sebou přináší patrně i metadon, např. při rozvoji mozkové kůry a zrakových funkcí. Buprenorfin je patrně o něco bezpečnější, ale i on přináší pro plod určitá rizika. Lze jistě správně namítnout, že injekční zneužívání heroinu by bylo pro matku i plod mnohem horší. Drogy z konopí mají za následek nižší porodní váhu, menší obvod hlavy dítěte, i zde se po narození může objevit odvykací stav. Prakticky důležité je zjištění Hansena a spol. (2008), že kanabinoidy zvyšují zranitelnost vyvíjejícího se mozku alkoholem. Sedativa: Těžký odvykací stav v těhotenství ohrožuje matku i plod, proto je třeba je vysazovat postupně. Podávání benzodiazepinů v prvním trimestru gravidity je spojeno s malým, ale významným rizikem malformací, např. rozštěpů patra. Halucinogeny: Pokusy na zvířatech ukazují na možná poškození plodu včetně dlouhodobých změn, jako je hyperaktivita. Patrně se objevuje i horší paměť a schopnost učení takto postižených dětí. Metamfetamin (pervitin), amfetamin a kokain způsobují vrozené vady a abnormální vývoj plodu, nižší porodní hmotnost, zpomalení růstu a předčasné porody. V pozdějším věku jsou častěji pozorovány poruchy chování v rodině i ve škole. I MALÉ DÁVKY ALKOHOLU ZHORŠUJÍ SCHOPNOST ŘÍDIT Trend snižovat povolené T limity alkoholu v h se projevuje v řadě zemí. Příkladem je Irsko, kde parlament schválil snížení povolené hladiny alkoholu u řidičů z 0,8 ‰ na 0,2 ‰ u začátečníků a profesionálů a na 0,5 ‰ u ostatních řidičů. wTestování na přítomnost alkoholu bude v Irsku povinné u všech dopravních nehod, kde došlo k poranění. Nový zákon začne platit v září 2011. Zhoršení schopnosti řídit (např. větší sklon riskovat) se podařilo prokázat i u nižších dávek alkoholu. To se týká obzvláště některých skupin řidičů, k nimž patří kromě začátečníků a mladých řidičů i senioři. Navíc u žen a u lidí s nízkou hmotností a tolerancí dochází i po malých dávkách alkoholu k relativně vysokým hladinám v krvi. Obzvláště nebezpečná je interakce malých dávek alkoholu s léky nebo drogami (např. marihuanou), která mívá nečekaně dramatický průběh.

Celý článek

Vůdce smečky nešišlá

Eva Jedelská, 4.1.2011

Po 24. prosinci se v mnoha rodinách objeví nový člen – štěně. Všemi rozmazlované chlupaté klubíčko se však často brzy změní v rodinného despotu, který je zjevně přesvědčen, že vůdcem smečky je právě on a chová se podle toho. Téměř vždy je však příčinou antropomorfismus ze strany nás lidí a nepochopení odlišností psí komunikace. Na to, jak se vyhnout hlavním chybám ve spolužití se psem, jsme se zeptali veterinárního lékaře Petra Košaře.

Celý článek

Před 100 lety, 17. ledna 1911, zemřel anglický antropolog a psycholog sir Francis Galton.

4.1.2011

4. ledna 2001 zemřela ve věku 99 let dcera Alfreda Adlera Alexandra Adlerová. Narodila se r. 1901 ve Vídni, kde vystudovala medicínu. Ve třicátých letech následovala otce do USA, kde působila jako jedna z prvních žen v oboru neurologie na Harvardově univerzitě. Od r. 1948 řídila Adlerovu kliniky v New Yorku. Během 20 let pracovala s tisícovkou odsouzených žen a r. 1955 publikovala výsledky výzkumu. 12. ledna 1861 se narodil americký experimentální a vývojový psycholog James Mark Baldwin. Roku 1892 byl zakládajícím členem Americké psychologické asociace a r. 1893 založil v kanadském Torontu psychologickou laboratoř. Zkoumal psychický vývoj dítěte, mimo jiné i na své dceři Elizabeth. Zabýval se historií psychologie a roku 1902 vydal Slovník filozofi e a psychologie. Zemřel roku 1934. 31. ledna 1991 zemřel ve věku 90 let americký psycholog Robert James Havighurst, který se specializoval na vývojovou a pedagogickou psychologii, psychologii dospělosti, životní cesty a otázky stárnutí. Vypracoval teorii šesti věkových období a osobnost chápal jako vzájemné působení biologických sil, vlivu prostředí a učení. Narodil se roku 1822 a byl považován za zázračné dítě. Vystudoval medicínu na Cambridgeské univerzitě, po otcově smrti se jí však přestal věnovat a díky finančnímu zajištění začal cestovat. V letech 1845 až 1846 procestoval Egypt, podnikl výpravu podél Nilu, pokračoval do Bejrútu, Damašku a Jordánu. O svých zážitcích z tropické jižní Afriky napsal knihu, za niž byl v roce 1853 oceněn britskou i francouzskou geografi ckou společností. Jako vědec proslul v mnoha oborech: psychologii, antropologii, statistice, matematice, je po něm pojmenována vysokofrekvenční píšťala užívaná při výcviku psů, zkoumal jedinečnost otisků prstů. Během londýnské Mezinárodní výstavy zdraví roku 1884 provedl u devíti tisíc návštěvníků měření reakčního času, zrakové ostrosti, sluchových prahů a paměti pro tvary. Při výzkumech v londýnské antropometrické laboratoři si povšiml vztahu mezi proměnnými, které se nalézají v prostoru mezi úplnou a žádnou shodou, a zavedl pojem korelace a korelační koeficient. Později z jeho regresní přímky vypočítal Karl Pearson korelační koefi cient r jako vztah v rozmezí od 1 (dokonalá kovariance), 0 (žádný vztah) do –1 (nepřímý vztah). Z Galtonovy laboratoře se vyvinula první psychologická výchovná poradna a z ní následně Klinika pro dětské poradenství. Galtonův žák J. M. Cattell tento trend přenesl na americký kontinent. Na základě výzkumů dědičnosti formuloval tzv. Galtonův regresivní zákon týkající se dědičného přenosu vlastností, kdy jedna polovina přechází z rodičů, osmina z prarodičů atd. Roku 1869 publikoval průkopnickou práci Dědičná genialita a roku 1874 dílo Význační angličtí vědci: jejich přirozenost a výchova. Od náhodných vzorků přešel ke zkoumání dvojčat a výsledky popsal roku 1875 v článku Historie dvojčat. V další práci roku 1883 navrhl pro tyto výzkumy termín eugenika, který se začal používat pro snahu o tělesné a duševní zlepšení příštích generací lidské společnosti. V počátcích byl obor ovlivněn učením Malthuse a Darwina, později bylo toto „úsilí o dobrou genetiku“ cíleně zneužito v nacistickém Německu. V současné době je podporována odborná snaha o zlepšení vnějšího prostředí a omezení vlivu geneticky nevhodných dispozic pomocí genetického poradenství. Za pozornost stojí, že Francis Galton ještě za svého života upozornil na biologicky nevýhodné sklony v britské společnosti, k nimž patřilo pozdní manželství významných osob, s malým počtem potomků. Zabýval se vztahem mezi reakční dobou a mírou inteligence. Zkoumal vnímání, představivost a slovní asociace. Do šlechtického stavu byl povýšen roku 1909, dva roky před svou smrtí.

Celý článek

Open space: postrach, nebo výhoda?

4.1.2011

Uspořádání pracovního prostoru v obrovských místnostech bez vnitřních dělicích příček má svůj původ ve Spojených státech. U nás se první otevřené prostory začaly budovat v polovině devadesátých let minulého století. Od té doby až dodnes mají své zaryté příznivce a stejně sveřepé odpůrce.

Celý článek

Ekonomické elity v zajetí skupinového myšlení

4.1.2011

Ekonomická krize způsobila větší škody než válka v Iráku. A zdaleka není všem problémům konec, zemí s rostoucími dluhy nenápadně přibývá. Kdo by se na situaci díval z vojenského hlediska, nejdřív by se asi zeptal na ztráty, ale hned by si musel položit otázku: jak to, že selhal systém předběžného varování?

Celý článek

Léčebná síla rituálu

4.1.2011

Zkušenosti z terapeutické komunity pro léčbu závislostí v peruánské Amazonii

Celý článek

Já jsem se zbláznil aneb Setkání s dvojníkem

4.1.2011

Pojem „halucinace“ zavedl do medicíny roku 1837 francouzský psychiatr Esquirol pro označení vjemu, který nemá objektivní podklad. Halucinace se mohou týkat kteréhokoli z našich smyslů, odpovídat běžným vjemům, ale také se od nich bizarně odlišovat (například pokud kolenem slyšíte modrou barvu). Jejich existenci spojujeme s vážným psychickým či neurologickým onemocněním nebo intoxikací látkami, které je vyvolávají. Neuvědomujeme si však, že část jich prožíváme denně fyziologicky (sen je halucinovaný komplexní děj, ale ani extatické stavy doprovázené „viděním“ nejsou patologické) a některé z nich se mohou objevit u zcela zdravých lidí ve vypjatých emočních stavech (nejčastěji truchlení) nebo v určitých stresových nebo nadhraničních situacích. Apačský náčelník Gieronimo vyhlášený svou neohrožeností, když truchlil nad svou zmasakrovanou rodinou, uslyšel hlas, který mu oznamoval: „Žádná střelná zbraň tě nikdy nezabije.“ To mu dodalo neuvěřitelnou odvahu.

Celý článek

Už máte svého terapeuta?

4.1.2011

Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Tato servisní rubrika vám může napovědět, na koho se ve svém regionu obrátit.

Celý článek

Divadlo opravdovější než život

4.1.2011

Necitlivý cirkus, anebo jediný způsob, jak zdolat předsudky? Mentálně handicapovaní umělci mají podle filmařů a divadelníků často větší talent než takzvaně normální lidé. A měli by ho veřejnosti předvést. Jihlavské kino Edison je zaplněné do poslední sedačky. Diváci bojují i o místo na podlaze a na kobercem potažených schodech. Při promítání dokumentu sál každou chvíli zavalí hlasitý smích. Na plátně filmaři drtí politiky otázkami nečekanými a na tělo. Lídry politických stran odhalují v jiných situacích, než jak jsme zvyklí. Nebojí se zeptat na to, na co se běžně novináři neptají. „Paroubku, kdo je podle vás marťan?“ ptá se bez okolků například jeden reportér a sál vyprskne. Skvělá zábava nepřestává ani při debatě, když před diváky vystoupí čtveřice dokumentaristů: Patrik, Josef, Aleš a Martin. Úspěch je ohromující a půlhodinový dokument Pozemšťané, koho budete volit získává hlavní cenu diváků na jihlavském mezinárodním festivalu dokumentárního filmu. Autoři i spoluautoři jsou na svůj debutový film stydlivě pyšní. Večer je potkávám ve festivalovém baru, kde mi nabízejí svůj autogram. Zní to jako obyčejný příběh o studentech libovolné filmové školy. Pokud film neznáte, asi jste nepoznali, že jej natočili lidé, kteří trpí lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením či poruchou (například autismem). Díky vedení známé dokumentaristky Lindy Jablonské se několika členům neziskové organizace Inventura splnil sen a užili si svoji porci úspěchu a slávy. Ale také pochybností, námitek a kontroverzních debat. Jejich příběh má ale mnohem širší rozměr. Pomáhá pochopit, jaký je obraz a role mentálně handicapovaných lidí ve společnosti, a dokonce i jinak znevýhodněných lidí obecně. Staví nás před otázku, jak dokážeme pracovat se svými předsudky. V neposlední radě je to příběh o tom, jak divadlo může být opravdovější než život sám.

Celý článek

Adamův příběh a Modrý kříž

Mokr, 4.1.2011

Adam je třicetiletý vysokoškolák, ženatý, má jedno dítě. S vysokým nasazením pracuje více než deset hodin denně. Mimo náročné povolání učitele navíc z finančních důvodů ještě podniká. Již rok a půl však trpí těžkou depresí, kterou léčí antidepresivy. Své starosti a problémy zkoušel také zahánět alkoholem. Když si začal uvědomovat, že pití začíná být problém, který sám není schopen zvládat, přišel poprvé do poradny Modrého kříže. A svou zakázku měl naprosto jasně zformulovanou: „Rád bych podstoupil terapii, která by mě zbavila závislosti na alkoholu“. Nabídli jsme Adamovi individuální terapii. První měsíc docházel na konzultace jedenkrát týdně, poté jednou za čtrnáct dní – to je běžný postup práce terapeutů v Modrém kříži. Při každé návštěvě jsme věnovali dostatek pozornosti tomu, co bylo pro Adama právě aktuální téma. Nejčastěji to bývalo pracovní vytíženost, deprese, případně to, co se v současné době odehrává v jeho životě. Terapeut pokaždé pracoval i s tématem abstinence, jejího zvládání, hovořili s Adamem o rizicích a potížích, které Adam při překonávání závislosti vnímá.

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace