5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

4/2011

EMDR – terapie, která pomáhá zvládnout trauma

31.3.2011

Metodu EMDR objevila Francine Shapiro v roce 1987, kdy se sama nacházela ve složité životní situaci. Jednou se procházela parkem a hlavou se jí honily myšlenky na vlastní rakovinu. A najednou si uvědomila, že s pohledem do korun stromů se tyto tíživé myšlenky mírní při míhavých pohybech očí ze strany na stranu, podobných, jako když sledujeme jedoucí vlak.

Celý článek

EMDR – terapie, která pomáhá zvládnout trauma

Chceme si užívat!

Ondřej Roubal, 31.3.2011

Nové vždy představuje podmínku rozkoše, tvrdíval už Freud – a současná doba mu dává za pravdu. Přesně to dnešní spotřebitelé-hédonici vyhledávají. Jako by možnosti uspokojení slastí neznaly hranic a skrývaly se v dalších a dalších službách a produktech nabízených marketingovým průmyslem.

Celý článek

Chceme si užívat!

Nadání versus píle - Co hraje v životě větší roli?

Barbara Hansen Čechová, 31.3.2011

Potřebujete mít výrazný talent, abyste uspěli v konkurenci? Na tuto věčnou otázku přinášejí různé doby a školy různý pohled. Ve světle expanze asijských států odpověď dostává novou podobu – hrozí, že píle Asijců převálcuje jakýkoli evropský či americký talent?

Celý článek

Nadání versus píle - Co hraje v životě větší roli?

Proč ve vztazích svádíme stále stejné boje?

Daniela Kramulová, 31.3.2011

Jak to, že i druhý a třetí vztah skončil úplně stejným fiaskem jako ten první? Stejné hádky, tentýž pocit, že mi vlastně vůbec nerozumí, a ani se o to nesnaží. Na vině často bývá nefunkční scénář, který jsme se naučili v dětství a donekonečna ho opakujeme, i když už dávno nefunguje…

Celý článek

Proč ve vztazích svádíme stále stejné boje?

Staří lidé nepatří „do jednoho pytle“

Eva Jedelská, 31.3.2011

Senioři jsou v médiích zpravidla prezentováni jako homogenní skupina, která má společné potřeby i problémy. Socioložka Jiřina Šiklová ve svých přednáškách, článcích a knihách vytrvale upozorňuje na to, že jde naopak o velmi různorodou skupinu, kterou formovaly odlišné životní podmínky, historické události i individuální osudy. Od zjednodušujících stereotypů je proto třeba se oprostit.

Celý článek

Staří lidé nepatří „do jednoho pytle“

Psychologie dnes 4/2011

Daniela Kramulová, 31.3.2011

Kdo dosáhne v životě většího úspěchu – člověk, který má talent, nebo ten, kdo se k cíli dopracovává vlastní pílí? Různé pohledy na podobné otázky nabízíme v tématu dubnového čísla. Socioložka Jiřina Šiklová dokládá, proč je normální myslet na stáří už ve dvaceti . Stává se vám, že ve vztazích opakujete stále stejné chyby? Přečtěte si, jak z kruhu ven. Se známým sexuologem Petrem Weissem hovoříte o tom, co možná nevíte o transsexualitě, dozvíte se, jak se žije abstinentům v Čechách, i to, jak se novodobí hédonici věnují honu na zážitky. Pozitivní účinky placebo efektu znáte – víte ale, jak nás může ovlivnit negativní očekávání, tzv. necebo efekt? Představíme vám také překvapivé závěry americké studie, podle níž je deprese určitým druhem evoluční adaptace, seznámíme vás s terapií EMDR i s praktikami scientologů v boji proti psychiatrii a nabídneme pár tipů, jak v dospělém věku efektivně zvládnout studium jazyků.

Celý článek

Psychologie dnes 4/2011

Chceme si užívat!

Ondřej Roubal, 31.3.2011

Vyrostla nová skupina marketingové strategie firem zákazníků, která mění

Celý článek

Co mají muži rádi…

Věra Stáňová, 31.3.2011

Celý článek

Placebo a nocebo: o síle našich očekávání

Kateřina Rodná, 31.3.2011

Placebo, synonymum síly pozitivního myšlení, je mechanismus známý od úsvitu lidských dějin. Vždy? jeho vliv na účinnost léku podávaného nemocnému člověku popisuje už Platon. Naše očekávání se ale může obrátit i proti nám a v podobě nocebo efektu nám může uškodit.

Celý článek

Chvála čití

Stanislav Komárek, 31.3.2011

Podoteky Stanislava Komárka

Celý článek

Může školní psycholog ovlivnit klima ve škole?

31.3.2011

/ O užitečnosti působení psychologů na školách pochybuje jen málokdo. Jejich možnosti jsou ale mnohdy limitované velikostí úvazku, jen málokterá škola si stálého školního psychologa „může dovolit“. Kolik času by měl na škole skutečně strávit, aby jeho práce mohla mít znatelný vliv na život školy? A může opravdu pomoci s řešením sociálně-patologických jevů, jako je např. šikana, nebo se syndromem vyhoření u učitelů? /

Celý článek

nešpor/n/oviny

Karel Nešpor, 31.3.2011

PATOLOGIČTÍ HRÁČI-SENIOŘI: LÉČÍ SE JEN MENŠINA Masivní rozšíření hazardu nastalo v České republice po roce 1990 a tento trend pokračuje i v současnosti. Vzhledem k tomu lze předpokládat nárůst počtu patologických hráčů vyššího věku. Tito lidé se objevují nejen v zařízeních specializovaných na léčbu návykových nemocí, ale v souvislosti s depresivními obtížemi i v ordinacích psychiatrů. Hazard je navíc spojen se značným stresem, což působí nebo zhoršuje i nemoci interní a jiné. Počet patologických hráčů vyššího věku, kteří se pro tuto návykovou nemoc léčí, je nesrovnaně nižší, než by odpovídalo rozšířenosti problému v populaci. Důvody zahrnují mimo jiné větší izolaci, menší informovanost o léčbě, nižší mobilitu atd. Příbuzní většinou tento problém vnímají jako rodinné stigma. PŘÍČINY HAZARDU U STARÝCH LIDÍ Některé rizikové faktory se u seniorů mohou objevovat častěji než v mladších věkových skupinách. Patří sem např.: Častější souvislost se zátěžovou životní událostí, např. odchod do důchodu, nezaměstnanost, ovdovění. Samota a sociální izolace. Postižení kognitivních funkcí, menší pružnost myšlení, někdy i naivita ve finančních záležitostech. Tím, že velká část seniorů není v pracovním poměru, dochází k horšímu strukturování času; také to negativně ovlivňuje síť vztahů a uspokojování sociálních potřeb. Senior obvykle obtížněji splácí dluhy z hazardu. Lidé vyššího věku mívají omezenější možnosti, co se týče kvalitního trávení volného času. Některé dřívější záliby (např. sporty) nelze dále provozovat s ohledem na zdravotní stav nebo finance. Chronická bolestivá onemocnění často komplikují i duševní stav. Faktorem, který se v Česku uplatňuje podstatným způsobem, je mnohde extrémní blízkost hazardu na rozdíl od lepších možností, jak trávit volný čas. PŘÍKLAD Z PRAXE Pan J. Š. se psychiatricky nikdy neléčil. K ústavní léčbě byl přijat v 63 letech poté, co prohrál najednou celý důchod. Pacient se svěřil bratrovi se svým úmyslem ukončit život a bratr dal podnět k hospitalizaci. Hazardní automaty hrál pan J. Š. přibližně od 55 let věku. Problém se zhoršil v jeho 61 letech nuceným odchodem do předčasného důchodu v souvislosti s reorganizací podniku. Co se jiných návykových problémů týče, kouřil 20 cigaret denně a denně spotřeboval 1,5 litru piva. Pozoroval souvislost mezi ovlivněním alkoholem a hazardem. Na možnost léčení pohlíží nyní spíše optimisticky, protože jeho „kamarádovi forbesákovi“ léčba pomohla. SPECIFIKA LÉČBY SENIORŮ Častým problémem patologických hráčů vyššího věku bývá samota, proto je prospěšná rodinná terapie. Při ní lze někdy aktivizovat síť bezpečných vztahů a dohodnout i praktická opatření, která pomohou překonat problém s hazardem. Dlouhodobý kontakt s ambulantní terapeutickou skupinou, svépomocnou organizací či socioterapeutickým klubem pomáhají patologickému hráči vyššího věku k abstinenci a navíc mohou do jisté míry dočasně nebo i dlouhodoběji uspokojovat jeho sociální potřeby a mírnit pocity samoty. Jestliže není dočasně nebo dlouhodobě možná léčba a abstinence, mělo by se uvažovat o omezení způsobilosti k právním úkonům. To platí tím spíše, jsou-li přítomny další duševní poruchy nebo došlo-li k postižení kognitivních funkcí. Omezení způsobilosti se obvykle týká hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem. Návrh k omezení způsobilosti k právním úkonům se podává místně příslušnému soudu, iniciátorem návrhu může být i někdo z rodiny. Podstatné pro rodinu je to, že příslušné právní úkony osoby zbavené způsobilosti jsou neplatné. n

Celý článek

Ambice černých labutí

Marie Těthalová, 31.3.2011

Nejde ani tak o oscarové ambice snímku Darrena Aronofského Černá labuť, které nakonec proměnila představitelka hlavní ženské role Natalie Portman. Z pozadí příběhu o jednom baletu postupně vyplouvá na povrch ještě příběh nenaplněných rodičovských ambicí…

Celý článek

Kalendárium

31.3.2011

duben

Celý článek

Jak zvýšit účinnost jazykového vzdělávání

Pavla Krummackerová, 31.3.2011

Má dospělý člověk vůbec šanci naučit se cizí jazyk tak, aby ho mohl úspěšně uplatňovat v praxi? Proč tak často ztrácíme motivaci, proč se řada účastníků jazykových kurzů nachází i po letech docházky na stále stejné úrovni znalostí? Jaké dělám při učení nejčastější chyby?

Celý článek

Kde najdu linky důvěry?

31.3.2011

Vážená redakce, je mi jasné, že telefonát na linku důvěry nemůže nahradit osobní návštěvu u odborníka – psychologa nebo psychiatra. Na druhé straně volající nalezne anonymního, nezaujatého člověka, se kterým se může alespoň takto na dálku o své problémy podělit. A nakonec od něj může získat i užitečné kontakty na odborníky, za kterými pak může zajít osobně. Mohli byste mi prosím poradit, kde mohu na internetu najít seznam linek důvěry? Nejsem ve vyhledávání příliš zběhlý. Děkuji. J. Š., Rychnov Linky bezpečí a důvěry jsou sdružené v České asociaci linek důvěry, některé působí i mimo ni. Poskytují psychologickou telefonickou podporu (někdy též je možné využít internetovou linku, např. formou chatu) při akutních traumatizujících situacích jak osobám s různými psychickými obtížemi, tak širší veřejnosti. Většina linek je určená celé populaci, některé se specializují například na děti a mládež, na seniory, na oběti domácího násilí atd. Liší se i provozní dobou – některé linky fungují non stop včetně víkendů a svátků, jiné se provozují ve vyhrazených hodinách pracovních dní apod. Zřizovateli linek bezpečí a důvěry bývají jak státní zařízení, zejm. zdravotnická, tak zařízení nestátní – zdravotnická a sociální, občanská sdružení, církve, charitativní organizace. Kontakty na jednotlivé linky, kterých je v ČR několik desítek (s možností prokliku na tu, kterou si zvolíte), můžete najít například na následujících adresách: http://www.mnof.cz/linka_duvery/ http://www.linkyduvery.cz/ http://odkazy.seznam.cz/Informacni-a-inzertni-servery/Zdravi/ Linky-bezpeci-a-duvery/ http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/adresar-krizovychsluzeb/zobrazit_krizova_centra.php (společnost Remedium vytváří adresář krizových psychosociálních služeb s vyhledáváním podle kraje nebo města) http://www.krizovaintervence.cz/linky.html (na této adrese jsou kontakty na jednotlivé linky už předem rozdělené podle toho, zda jsou určené pro celou populaci nebo zda se specializují na určité skupiny klientů).

Celý článek

Duševní deprese jako evoluční adaptace

Jaroslav Petr, 31.3.2011

Nabídneme vám poněkud netypický pohled na problematiku depresí – dva američtí psychiatři publikovali v odborném tisku názor, že jde vlastně o adaptační mechanismus a že není třeba vše, co souvisí s duševní depresí, jednoznačně zavrhnout.

Celý článek

EMDR terapie, která pomáhá zvládnout trauma

31.3.2011

Metodu EMDR objevila Francine Shapiro v roce 1987, kdy se sama nacházela ve složité životní situaci. Jednou se procházela parkem a hlavou se jí honily myšlenky na vlastní rakovinu. A najednou si uvědomila, že s pohledem do korun stromů se tyto tíživé myšlenky mírní při míhavých pohybech očí ze strany na stranu, podobných, jako když sledujeme jedoucí vlak.

Celý článek

Uřízněte mi tu ruku, není moje aneb Apotemnofilie

Radkin Honzák, 31.3.2011

To slovo má ponurý zvuk, který by nás mohl zmýlit natolik, že bychom začli uvažovat o chorobné náklonnosti k temnotě. Nenechme se však svádět fonémy cizích jazyků; parafilie také není zamilování do parašutisty. Složenina apotemnophilia se skládá z řeckých kořenů: apo = od, temnein = řezat, philia = náklonnost, touha a označuje poruchu spočívající v neodbytné žádosti jinak normálních pacientů po amputaci některé části zcela zdravé končetiny či končetin. Po provedení tohoto zákroku popisují úlevu, pocity štěstí až orgastické intenzity a bez amputované části se paradoxně cítí „konečně celiství a správní“. Jediné temno tedy panuje v neodhalených příčinách tohoto podivného jevu. Současná psychiatrie jej řadí mezi poruchy identity a integrity tělového schematu (body integrity identity disorder), ale to je zase jen nálepka nevysvětlující podstatu problému. Přitom postižených jedinců je více, než se předpokládá a než se jich dostane do kuriózních zpráv černé kroniky, a v posledních desetiletích jich přibývá. V květnu 1989 odcestoval 79letý muž z New Yorku do Mexika, kde zaplatil 10 000 dolarů za to, že mu pokoutní chirurg amputoval dolní končetinu; zemřel na gangrénu v hotelovém pokoji. V říjnu 1999 zcela zdravý a příčetný muž z Milwaukee si amputoval domácky vyrobenou guillotinou levou paži a při snaze o chirurgické ošetření prohlásil, že to udělá znovu, pokud mu lékaři pahýl přišijí. Čtyřicetiletá kalifornská advokátka byla odmítnuta v několika nemocnicích, kde žádala amputaci obou dolních končetin v lýtkách. Doma si je tedy zatáhla škrtidlem a obložila ledem s představou, že tkáň odumře a bude muset být amputována. Poté, co jí lékaři nohy zachránili, prohlásila, že si je nechá ujet vlakem nebo že si je ustřelí.

Celý článek

Scientologové bojují proti "zlým" psychiatrům

Jan Hanka, 31.3.2011

Opakovaně se setkáváme s intenzivní kampaní, která má vyvolat strach z psychiatrie. Je organizovaná odnoží scientologické církve, tzv. Občanskou komisí pro lidská práva. Scientologové nabízejí i oproštění od negativních emocí a osobní růst.

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace