5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

9/2011

Člověk a moderní architektura

Kateřina Rodná, 31.8.2011

Rozhlédněte se kolem sebe - kde právě jste? Doma? V práci? Na ulici? V kavárně? Jestli zrovna sedíte v místnosti, jak je veliká? Jak zařízená, jakou barvu mají stěny… jakou atmosféru vyzařuje? Je vám v tom prostoru příjemně? Cítíte se v bezpečí, nebo jste trochu nervózní? Uklidňuje vás, nebo spíš nutí k aktivitě?

Celý článek

Člověk a moderní architektura

Potřebujeme ještě vzory?

Kateřina Rodná, 31.8.2011

Neustále slyšíme, jak je třeba podporovat individualitu každého člověka. Má tedy dnes ještě vůbec smysl mít nějaký životní vzor a chtít se mu podobat? Nebo roli vzorů převzaly mediální hvězdy a idoly ze světa profesionálního sportu a showbyznysu?

Celý článek

Zvyšuje pornografie v médiích sexuální násilí?

Petr Weiss, 31.8.2011

Není tomu tak dávno, co americké feministické organizace prohlásily, že „pornografi e je teorie a znásilnění je praxe“. Zahájily tím velké tažení proti pornografi i a erotickým materiálům. Je však předpoklad úzké souvislosti mezi pornografi í a sexuálním násilím skutečně oprávněný?

Celý článek

Zvyšuje pornografie v médiích sexuální násilí?

Účinné strategie proti zevšednění vztahu

Zbyšek Mohaupt, 31.8.2011

Podobně jako se v každém živém organismu během života hromadí rány a deformace, tak se i v každém mezilidském vztahu časem střádají drobná zranění a nezpracované pocity. Jak se jim v blízkých vztazích můžeme bránit a jaké prostředky k tomu máme k dispozici?

Celý článek

Účinné strategie proti zevšednění vztahu

Seberozvoj a terapie flamenkem

Helena Bezděková, 31.8.2011

„Budeme se potit, možná se objeví pláč, ale jedno je jisté: že se budeme smát od ucha k uchu, srdcem, celým tělem,“ říká Carlos Sepúlveda, tančící psycholog ze španělské Sevilly.

Celý článek

Seberozvoj a terapie flamenkem

Člověk a moderní architektura

Kateřina Rodná, 31.8.2011

Rozhlédněte se kolem sebe - kde právě jste? Doma? V práci? Na ulici? V kavárně? Jestli zrovna sedíte v místnosti, jak je veliká? Jak zařízená, jakou barvu mají stěny… jakou atmosféru vyzařuje? Je vám v tom prostoru příjemně? Cítíte se v bezpečí, nebo jste trochu nervózní? Uklidňuje vás, nebo spíš nutí k aktivitě?

Celý článek

Přepadli mě, stále se bojím

Vit, 31.8.2011

Kriminalitu zastavit nedokážeme, jejím obětem však pomáhat umíme, už dvacet let. Pod tímto sloganem slaví své letošní výročí vzniku občanské sdružení Bílý kruh bezpečí.

Celý článek

Drbny na Facebooku, chytří na Twitteru?

Eva Jedelská, 31.8.2011

Před pěti lety byla veřejnosti zpřístupněna sociální sít, Twitter. Za tuto dobu si stihla získat více než 200 milionů pravidelných uživatelů a stala se silou, se kterou je nutné počítat: kdo ví, kdo by byl dnes bez ní americkým prezidentem! A nepokoje v londýnské čtvrti Tottenham prý Twitter dokonce pomohl rozdmýchat.

Celý článek

Vyřeší obezitu zmenšení žaludku?

Libuše Stárková, 31.8.2011

Počet obézních v mnoha zemích strmě roste a obyvatelé ČR patří v Evropě na jedno z čelních míst. Nové problémy přinášejí i nová řešení: například bandáže žaludku a podobné chirurgické zákroky. Metoda, kterou si lidé trpící těžkou obezitou mnohdy toužebně přejí podstoupit, však není bez rizik – fyzických, ale i psychických.

Celý článek

Inkoust a sen

Stanislav Komárek, 31.8.2011

Podoteky

Celý článek

Měly by být děti svéprávné už od šestnácti let?

31.8.2011

/ Nový občanský zákoník by měl vstoupit v platnost od roku 2013. Jedním z kontroverzních bodů je ustanovení, podle kterého by soud za určitých podmínek mohl přiznat svéprávnost dětem od šestnácti let. Návrh vyvolává diskuse: Dokáže tak mladý člověk zodpovědně rozhodovat o svém životě? /

Celý článek

nešpor/n/oviny

31.8.2011

ALKOHOL A ŠKOLNÍ PROSPĚCH Je známo, že zneužívání alkoholu zhoršuje kognitivní funkce. Pro děti a dospívající je to nebezpečnější mimo jiné i proto, že jejich mozek se rychle vyvíjí. U dospívajících, kteří zneužívali alkohol nebo na něm byli závislí, se zjistil menší objem hippocampu, tedy té části mozku, která je důležitá pro paměť (Nagel a spol., 2005). Logicky lze proto předpokládat, že zneužívání alkoholu povede k horšímu prospěchu. Souvislosti mezi školním prospěchem a pitím alkoholu jsou ale komplikované – některé činitele (dostatek finančních prostředků, určité sociální dovednosti) jsou sice rizikové ve vztahu ke zneužívání alkoholu, ale mohou dítě zvýhodňovat, co se vzdělání týče. Vztah mezi častým pitím nadměrných dávek alkoholu a školním prospěchem jsme měli možnost ověřovat i na datech z ČR, protože oba znaky jsou sledovány ve studii ESPAD (rok 2007). Pro účely této práce byla provedena analýza vzorku o velikosti 3 914 dotázaných ve věku 15 let. Ta prokázala statisticky významný inverzní vztah mezi frekvencí pití nadměrných dávek alkoholu a průměrným školním prospěchem. Tento vztah byl významný, i když se kontroloval pro další proměnné jako pohlaví, typ studované školy (učňovská škola, střední odborná škola s maturitou, gymnázium) a úroveň vzdělání matky. Kdo by měl zcela abstinovat? Existuje mnoho lidí, kteří by alkohol neměli pít vůbec, bez ohledu na to, jakými jsou léčeni léky. Sem patří: * Lidé závislí na alkoholu. * Nemocní s chorobami, které alkohol zhoršuje (epilepsie, onemocnění jater, slinivky břišní atd.). * Ti, kdo řídí automobil či se věnují rizikovým činnostem. * Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí. * Těhotné ženy a ženy, které plánují otěhotnění, protože plod je nejzranitelnější v prvním trimestru. * Děti a dospívající. Otravy nastávají i po malých dávkách, závislost vzniká rychle, při zneužívání alkoholu existuje vyšší riziko problémů s dalšími drogami. * Děti rodičů závislých na alkoholu, a to i v dospělosti. * Závislí na nealkoholových drogách. Předejde se tak možnému přesmyku závislosti z ilegální drogy na alkohol. * Patologičtí hráči. Alkohol u nich zhoršuje sebeovládání a závislost na alkoholu se zde rozvíjí rychleji. I oBČASNÝ „tAH“ ŠKodÍ U části dospívajících nelze diagnostikovat škodlivé užívání nebo závislost, nejvýše bychom mohli hovořit o rizikovém pití alkoholu. Může se jednat např. o víkendové pití vyšších dávek, různé „oslavy“ či „tahy“, mezi nimiž dospívající abstinuje nebo se chová relativně zdrženlivě. I tento vzorec pití alkoholu však s sebou nese rizika. Dokazuje to práce autorů Parada a spol. (2011). Ty zajímalo, nakolik se pití na tazích projevovalo v paměťových testech studentů. Jednalo se o kontrolovanou studii, v níž autoři eliminovali působení jiných rizikových faktorů. Pití na tazích zde bylo definováno jako pití vyšších dávek než 60 g alkoholu nebo více při jedné příležitosti a jednou nebo častěji za měsíc. Zmíněná dávka alkoholu odpovídá zhruba 1,5 litru 12° piva nebo 0,6 litru vína. Autoři shledali u studentů ve věku 18 až 20 let, kteří pili na tazích, zhoršený výkon v paměťových testech. Uvedená zjištění vysvětlují vyšší zranitelnost hippocampu neurotoxickým působením alkoholu v tomto věku.

Celý článek

Hudba pro neslyšící

Daniela Kramulová, 31.8.2011

Skupina Traband natočila nové CD Neslýchané, které je doplněné o DVD s názvem Neslyšené! se 14 skladbami tlumočenými do českého znakového jazyka pro neslyšící. Nadi Dingové, předsedkyně České komory tlumočníků znakového jazyka, jsme se zeptali:

Celý článek

Citát měsíce

31.8.2011

"Nenávidím všechno fušerství jako hřích, především však fušerství ve státních záležitostech, které přinese jen neštěstí tisícům a miliónům."

Celý článek

Světový trend: Do vedení firem proniká duchovní rozměr

Daniela Kramulová, 31.8.2011

Svět firemního vzdělávání a osobního rozvoje se mění, po desetiletích zaměřených na zisk a růst si ekonomické špičky začínají zvolna uvědomovat, že jen tudy cesta nevede. Pozornost se obrací k emocím a spiritualitě.

Celý článek

Jistota na trhu? Čiré bláznovství!

Andrej Horváth, 31.8.2011

Zatímco emoce jsou pro obchodníka na trhu úhlavním nepřítelem, intelekt představuje jeho nejvyššího spojence. Přesto se nevyplácí podlehnout představě, že směřování trhu můžeme přesně racionálně předpovědět a kontrolovat.

Celý článek

Psycholog je v Irsku prestižní povolání

Daniela Kramulová, 31.8.2011

Slovenský psycholog Ladislav Timuĺák působí už šest let jako pedagog na nejvýznamnější irské univerzitě Trinity College v Dublinu. Prestiž psychologa je v Irsku v porovnání s Českem i Slovenskem podle něj nesrovnatelně vyšší, stejně tak ovšem i požadavky kladené na studenty.

Celý článek

Není migréna psychická nemoc?

Vlasta Kordová, 31.8.2011

/ Poradna /

Celý článek

I psychiatr se někdy utne…

Radkin Honzák, 31.8.2011

Cesta psychiatrie není lemována jen úspěchy, jásajícími příznivci a vděčnými pacienty, nacházejí se a jistě se budou i nadále nacházet její osudové chyby, omyly a nepřátelé. Mezi nejčastěji kritizované jevy patřily a patří námitky proti nepřesné, až zcela nemožné diagnostice a nehumánní léčbě. Past je pak možné nastražit tak důmyslně, že si do ní psychiatři vběhnou sami.

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace