5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

4/2012

Vězeňský psycholog: farář pro bezvěrce

Vít Poláček, 30.3.2012

Černé vrcholky hald, nad nimi šedé nebe. V podivné měsíční krajině se dole v údolí otevírá pohled na několik oplocených domů. Příbramská věznice. Je lehce po osmé hodině ranní a na první bráně vytírá jeden z vězňů. Za druhou branou jdou jiní vězni v šedých mundúrech seřazení v tichém průvodu na snídani.

Celý článek

Vězeňský psycholog: farář pro bezvěrce

Jak zabodovat u pohovoru?

Eva Tomková, 30.3.2012

Stres, propocená záda, třesoucí se ruce, zadrhávající hlas. Pracovní pohovor – stejně jako zubař – nepatří mezi oblíbené způsoby trávení času. Bojíme se vět, které naznačí, že jsme nepotřební. Máme strach z personalistů, kteří jsou školeni k tomu, aby jako rentgen projeli naše slabosti a schopnosti. Ale pokud chcete práci, nemáte na výběr a tuto psychickou gilotinu musíte podstoupit.

Celý článek

Jak zabodovat u pohovoru?

Robot: lakmusový papírek našeho lidství

Eva Tomková, 30.3.2012

Jmenuje se Geminoid DK a je to krasavec. Umí se usmát, zamrkat a chová se roztomile. Dokáže se projít po městě a sednout si do kavárny. Hiroshi Ishiguro, japonský vynálezce, představil Geminoid DK na japonské výstavě v roce 2011 a na svůj výtvor je hrdý, protože jeho robot je naprosto nerozeznatelný od člověka.

Celý článek

Robot: lakmusový papírek našeho lidství

Co nám říkají sny?

Daniela Kramulová, 30.3.2012

„Zdálo se mi, že jsem získala pěkný byt v posledním patře vysokého paneláku. V tom snu mi ale dělalo starosti zařizování tak velkého bytu, navíc jsem se bála, co kdyby přestal fungovat výtah… Hm, to se mi už i do spaní plete ta chystaná privatizace bytů v našem domě,“ říká mi známá starší paní. „Mně se zase zdál sen podle fi lmu, který jsem viděla večer v televizi,“ říkám já. Obě máme radost, jak jsme si to pěkně rozumně vysvětlily – jenže Jana Heffernanová, která se studiu a výkladu snů věnuje přes třicet let, ví, že jsme obě vedle jak ta jedle.

Celý článek

Co nám říkají sny?

Testosteron je hnací silou civilizace

Daniela Kramulová, 30.3.2012

Vyrostla v dusném prostředí kuchyňského matriarchátu s necitlivou manipulující matkou, která jí nedovolila poznat vlastního otce a dobráckého otčíma očesala o koníčky, sebevědomí a mužnost. Proto je spisovatelka Věra Nosková od mládí citlivá na projevy manipulace a vypjatého feminismu.

Celý článek

Testosteron je hnací silou civilizace

Chci rodit doma! I potřetí...

Daniela Kramulová, 30.3.2012

rozhovor s Markétou Šichtařovou

Celý článek

Pro dobrotu na žebrotu

Jana Kárníková, 30.3.2012

Celý článek

Rozmary a pláč

30.3.2012

K moci včetně mocností božských patří zcela neoddělitelně rozmary, nálady a nevypočitatelnost. Zatímco subalterní úředník musí fungovat jako hodinový mechanismus (příliš dobře fungující systém pociťujeme přes veškeré výhody, které nám skýtá, jako „nelidský“), k „velkým pánům“ patří možnost nenadálých mimořádných činů ve smyslu nezasloužených přízní i nezasloužených útoků. Pro bohy je ostatně od nejstarších dob typické, že neprovádějí nějaké mechanické odměňování zásluh, ale ničí i vyzdvihují své lidské služebníky podle svých nezbadatelných vnitřních nálad. Jen takovéto jednání ostatně vzbuzuje respekt, a proto jsou vlastně bozi bohy. Tento děsivý aspekt božství ostatně velmi úspěšně napodoboval i Stalin, nechávající často i své věrné pomocníky mučit a popravovat za zcela a záměrně vymyšlená obvinění. Tento diktátor se údajně často bavil tím, že podle moskevského telefonního seznamu volal neočekávaně zcela neznámým lidem, ohlásil se, a když se chvíli popásl na pokálené hrůze svého protějšku, popřál mu dobré jitro a úspěšný den. Zcela obdobně se chovají mnohé hvězdy populární kultury, byť jsou jejich rozmary z povahy věci méně okrvavělé nežli počiny diktátorů. Čím vlastně takovéto činy ochromují protějšky? Lidská mysl je svou strukturou determinována k tomu chápat události kolem sebe jako logicky konzistentní (i mimolidsky svět takovýto ovšem není, ale zvykli jsme si logiku, imanentní v podstatě pouze nám, do něho vnášet) a záměrné narušování této struktury působí překvapení, zmatek a rozpaky a šiřitel těchto alogismů potom může upevňovat vlastní integritu na úkor těch okolo, jakýmsi způsobem na nich „energeticky parazitovat“. Zcela podobným modem chování je často absurdní dětské „zlobení“ či nezdvořilé a netaktní chování ze strany mnoha dospělých. Zdálo by se, že každý chce být u svého okolí oblíbený a takovéto počiny jsou kontraproduktivní a svého nositele vedou pouze k výprasku či neoblíbenosti. Není tomu tak. Hněvivý či zmatený subjekt ztrácí vlastní integritu a je se od něho možno pohodlně „energeticky dobít“, byť za cenu jistých ztrát jinde (příčiny záměrně „protivného“ chování mnoha lidí nejsou samozřejmě v tom, že by nevěděli, co se sluší a patří, ale jejich skutečné potřeby jdou jiným směrem). Tak žijí mnozí z hněvu svých protějšků podobně jako některá božstva z bázně a zděšení svých vyznavačů. Pláč, či alespoň jeden jeho aspekt, se jeví být pro člověka oproti ostatním živočichům minimálně tak typický jako řeč. Z aktivit podobných pláči je však zvířatům obecně vlastní jen nářek při bolesti, úleku, úzkosti či jiných traumatech a sklíčenost při nějaké deprivaci, jak bývá často pozorována a ukazována zejména u lidoopů a vyšších opic. Obdobně nediferencovaný je křik lidských kojenců, spojující v sobě ukřivděnou a hněvivou složku v jedno. Pláč dospělejších lidí, spojený s hojnou produkcí slz, se spojuje s celou řadou pocitů od úkorných přes provinilé a kajícné až po dojetí a náhlá radostná překvapení. Jedná se o velmi důležitý psychohygienický ventil přinášející téměř okamžitou úlevu od napětí. Je nedílně spojen i s odstraňováním rozmanitých „bloků“ v duši, a to i při rozmanitých psychoterapiích, kdy se jedná často o blokace léta a desetiletí perzistující. Schopnost pláče je velmi osvobozující a některé kultury jej jako společenský fenomén spíše podporovaly, jiné naopak potlačovaly (za evropského romantismu byl součástí každodennosti i u dospělých mužů, dnes se stává na veřejnosti obtížně únosný i u žen a dětí). Vždy se jednalo o cosi do určité míry intimního, ať už šlo o pláč hříšníků při zpovědi, či dnes o slzení při televizních seriálech. Katolicismus s pocity provinění, lítosti a odpuštění velmi dovedně operoval a zajisté se zasloužil o psychické blaho milionů. Nepříjemným vedlejším účinkem těchto manipulací však bylo upadnutí do dětinské závislosti na kléru a někdy i do závislosti na cyklu hřích-pokáníodpuštění spojeném začasté s intenzivním pláčem. Antika obecně vzato jakékoli „vlhnutí duší“ neměla v lásce, považovala je minimálně za nefi lozofi cké a určené pro lid, dojímající se divadelními kusy či zpěvem démů. Možná pláči poněkud křivdila.

Celý článek

10. dubna 1857 se narodil

Pavel a Helena Hartlovi, 30.3.2012

francouzský filozof, sociolog a etnolog Lucien Lévy-Bruhl

Celý článek

Tragédie belgických školáků: Co pomůže rodičům?

(Dak), 30.3.2012

V úterý 13. března večer havaroval v tunelu ve švýcarském kantonu Valais autobus školáků z Belgie, kteří se vraceli z lyžařského zájezdu. Při nehodě zemřelo 28 lidí, z toho 22 dětí. Zbývajících 24 pasažérů utrpělo zranění, někteří z nich velmi vážná. Jak taková tragédie ovlivní život lidí, jichž se dotýká, a jak jim pomoci? Na to jsme se zeptali Petry Ďáskové, vedoucí Krizového centra Ostrava, která má osobní zkušenost s krizovou intervencí po vlakovém neštěstí u Studénky v roce 2008.

Celý článek

nešpor/n/oviny

Karel Nešpor, 30.3.2012

Pozor: uvolňujeme se

Celý článek

Jak zabodovat u pohovoru?

Eva Tomková, 30.3.2012

Stres, propocená záda, třesoucí se ruce, zadrhávající hlas. Pracovní pohovor - stejně jako zubař - nepatří mezi oblíbené způsoby trávení času. Bojíme se vět, které naznačí, že jsme nepotřební. Máme strach z personalistů, kteří jsou školeni k tomu, aby jako rentgen projeli naše slabosti a schopnosti. Ale pokud chcete práci, nemáte na výběr a tuto psychickou gilotinu musíte podstoupit. Rozhodli jsme se projít několik pracovních pohovorů za vás, abychom přímo v praxi zjistili, jestli je možné udělat z pohovoru snesitelnou záležitost, a pokud ano, tak jak na to. Taky jsme oslovili dva zkušené personalisty, kteří nám prozradili něco ze svých „tajných“ metod, kterými odhalují „lidstvo“. Jak vlastně personalisté vybírají člověka pro konkrétní pracovní pozici? „Je to složité. Lidé se často staví do různých póz a rolí. Dokážou hrát na začátku úžasné divadlo,“ vysvětluje František Boudný ze společnosti PŘEDVÝBĚR. CZ. „Proto je dobré, aby nový člověk prošel více kol pohovoru a vidělo ho více personalistů. Teprve pak se společně rozhodnou, zda se po všech stránkách přibližuje našim představám,“ dodává Boudný.

Celý článek

Usilovat o vlastní pohodu není sobectví

Alena Slezáčková Alen, 30.3.2012

Psychologie by se neměla zabývat jen problémy, poruchami a defi city, ale i kladnými aspekty osobnosti, života člověka a společnosti - takové úvahy psychologů v čele s Martinem Seligmanem vedly k rozvoji oboru nazývaného pozitivní psychologie.

Celý článek

Přidejte minuty, ušetříte hodiny...

Dagmar Svobodová Dag, 30.3.2012

Balintovské skupiny v sebekoučování

Celý článek

Už máte svého terapeuta?

30.3.2012

Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Tato servisní rubrika vám může napovědět, na koho se ve svém regionu obrátit.

Celý článek

Vězeňský psycholog: farář pro bezvěrce

Vít Poláček, 30.3.2012

Černé vrcholky hald, nad nimi šedé nebe. V podivné měsíční krajině se dole v údolí otevírá pohled na několik oplocených domů. Příbramská věznice. Je lehce po osmé hodině ranní a na první bráně vytírá jeden z vězňů. Za druhou branou jdou jiní vězni v šedých mundúrech seřazení v tichém průvodu na snídani.

Celý článek

Pochyby

Jozef Melichár Joze, 30.3.2012

jsou základ nových nápadů

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace