5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

9/2012

Psychologie dnes 9/2012

Daniela Kramulová, 31.8.2012

Po létě ve znamení fotbalového Eura 2012 a letní olympiády jsme věnovali téma čísla celosvětovému fenoménu sportovního fandovství. S odbornicí na náhradní rodinnou péči Petrou Vrtbovskou hovoříme o netušených úskalích, která přináší péče o zanedbávané, týrané a opuštěné děti nezkušeným zájemcům o pěstounství. Rozevláté letní měsíce střídá návrat ke každodenním pracovním a školním povinnostem, znovu se projeví i nepříjemná nedochvilnost, pozdní příchody a úkoly nesplněné v termínu. Víte ale, že notoričtí opozdilci skutečně vnímají čas jinak než lidé dochvilní? Další užitečné informace najdete v článku Věčný boj s pozdními příchody. Dozvíte se také, proč naše přátelství selhávají, čím je ovlivněno očekávání budoucích událostí, proč je výhodné pečovat o štěstí zaměstnanců a jak se měří firemní štěstí. Václav Cílek vám vysvětlí, jaká města jsou ohrožená, zamyslíme se nad tím, proč neumíme komunikovat s ovdovělými ženami, nabídneme vám nový vědecký pohled na poruchy učení, soustředění i možnost nápravy problémů. Pokud váháte, zda zůstat ve vztahu, nebo odejít, jistě vás zaujme terapeutická metoda vztahové váhy.

Celý článek

Psychologie dnes 9/2012

Umíme udržovat přátelství?

Kristina Březinová, 31.8.2012

Přátelství je často záležitostí intuice: dokud funguje, neřešíme ho. A pak se divíme, když nás přítel zradil nebo když náš přátelský vztah vyšumí. Dokonce jsme překvapeni informací o tom, že taková čistě soukromá a samozřejmá záležitost jako přátelství by se měla řídit nějakými zásadami…

Celý článek

Umíme udržovat přátelství?

Pěstoun musí mít talent

Daniela Kramulová, 31.8.2012

Rokem 2013 mají zaniknout kojenecké ústavy, o děti by se měli začít starat dočasní pěstouni – placení profesionálové. O chystaných změnách a jejich úskalích hovoříme s odbornicí na náhradní rodinnou péči, ředitelkou institutu NATAMA Petrou Vrtbovskou.

Celý článek

Pěstoun musí mít talent

Kdo neskáče, není... - Sonda do psychologie sportovních fanoušků

Eva Tomková, 31.8.2012

„Fotbal není otázkou života a smrti. Je mnohem důležitější,“ řekl Woody Allen. V momentě, kdy jemná blondýnka sedící na tribuně vedle mě mi do ucha zakřičela nepublikovatelné vulgární slovo, a to jen proto, že rozhodčí vytáhl červenou kartu, pochopila jsem, že Woody Allen velmi trefně popsal mentální rozpoložení většiny sportovních fanoušků.

Celý článek

Kdo neskáče, není... - Sonda do psychologie sportovních fanoušků

Věčný boj s pozdními příchody

Kateřina Rodná, 31.8.2012

Dochvilnost je vlastností králů, praví jedna známá moudrost. Ale říkejte to těm, kdo chodí chronicky pozdě. Ať dělají co dělají, vždycky se to nějak zkomplikuje – a zase se musí někomu omlouvat za pozdní příchod. A prý jsou v tom dokonce skoro nevinně!

Celý článek

Věčný boj s pozdními příchody

Města v ohrožení

Václav Cílek, 31.8.2012

Nejsem škarohlíd. Prostě mám zkušenost Říma, který se po zhroucení říše změnil z metropole o skoro milionu obyvatel na městys o méně než 50 tisíci lidí. Viděl jsem Athény, které nikdy nebyly velké, v roce 1810 měly jen pět tisíc obyvatel, a dnes jich mají pět milionů.

Celý článek

Města v ohrožení

Věčný boj s pozdními příchody

31.8.2012

Dochvilnost je vlastností králů, praví jedna známá moudrost. Ale říkejte to těm, kdo chodí chronicky pozdě. Ať dělají co dělají, vždycky se to nějak zkomplikuje - a zase se musí někomu omlouvat za pozdní příchod. A prý jsou v tom dokonce skoro nevinně!

Celý článek

Sňatkový podvodník

31.8.2012

Jana Kárníková

Celý článek

Města v ohrožení

31.8.2012

Nejsem škarohlíd. Prostě mám zkušenost Říma, který se po zhroucení říše změnil z metropole o skoro milionu obyvatel na městys o méně než 50 tisíci lidí. Viděl jsem Athény, které nikdy nebyly velké, v roce 1810 měly jen pět tisíc obyvatel, a dnes jich mají pět milionů. Města středních klimatických šířek, která mají méně než milion obyvatel, jsou obklopena pásem lesů či polí a kde prší skoro každý měsíc, mne naplňují klidem. Vnímám je jako kapku vody, kterou zevnitř nafukujeme a výsledný útvar má sice svůj vymezený čas, ale bublina má široké stěny a nepraská. Naproti tomu velká města v pobřežních nížinách či polopouštích jsou nafouklá na samotnou únosnost svých tenkých elastických stěn, protáčí se vzduchem a vrhají kolem sebe zajímavé barevné odlesky. Žijí intenzivně na pokraji možné smrti. Nade vše mám rád Káhiru, která se přelila přes ornou půdu nilského údolí a dosáhla dvaceti milionů obyvatel. Možná jich je o dva miliony víc nebo méně, nikdo to neví.

Celý článek

Život s epilepsií

Petra Kolářová, 31.8.2012

Bylo mi patnáct let. Chystala jsem se vstoupit do života středoškolačky rovnýma nohama, ale trošku se mi podlomily. Byla jsem v prváku a jako blesk z čistého nebe mne zasáhla epilepsie.

Celý článek

Svépomoc

31.8.2012

PODOTEKY STANISLAVA KOMÁRKA

Celý článek

30. září 1955 zemřel americký psycholog a zakladatel psychometrie Louis Leon Thurstone.

31.8.2012

Narodil se roku 1887 v Chicagu. Pocházel ve švédské rodiny a základní vzdělání získal ve švédštině i angličtině. Od mládí jej zajímala matematika a fyzika a jeho první dvě publikace ve věku 18 a 25 let se zabývaly tím, jak získat „zelenou energii“ z Niagarských vodopádů. Při studiu elektrické energie objevil způsob, jak přiřadit zvuk k hranému filmu a vyvinul kameru a projektor, které při promítání omezovaly mihotání. Tento nápad zaujal T. Edisona, který roku 1912 nabídl Thrurstonovi místo ve své laboratoři. Thurstone studoval na Cornellově univerzitě a doktorát získal roku 1917 na Chicagské univerzitě. Do roku 1924 potom působil na Carnegieho technologickém institutu v Pittsburgu a od roku 1924 potom více než čtvrt století na Chicagské univerzitě. V letech 1952 až 1955 byl ředitelem Psychometrické laboratoře na univerzitě v Severní Karolíně; laboratoř dnes nese jeho jméno. Kritický k dosavadní teoretické psychometrické teorii a banálnosti většiny psychofyzických výzkumů začal Thurstone vyvíjet teorii a metody pro škálování psychologického kontinua u jevů, pro něž neexistují fyzikální dimenze (např. postoje ke zločinnosti, náboženství, filmu nebo kouření) a využíval přitom metodu párového srovnání. Párové srovnávání neboli metoda nepřímého škálování je nejpřesnější a nejpropracovanější posuzovací metodou. Princip byl znám už dříve, ale první ucelený výklad podal až Thurstone. Spočívá v tom, že se odborníkům předkládá náhodně uspořádaná množina dvojic podnětů. Mají za úkol určit, kterému z podnětů v každém páru vzhledem ke zvolenému kontinuu dávají přednost, který dominuje, který je vhodnější, větší apod. Toto posouzení je prostředkem ke stupňovitému uspořádání na kontinuu. To proto, že zpravidla neexistuje jiné vhodné (objektivní) kritérium, které by umožnilo spolehlivě tento krok uskutečnit. Thustone ukazoval, že odlišnosti nebo „rozptyl“ z rozložení testových skórů nabízejí jednotu psychologického měření. Teorie, metody a zákon srovnávacího usuzování založené na koncepci srovnatelného rozdílu byly publikovány v sérii jedenácti prací mezi lety 1927 a 1934. Thurstone s kolegy rozvinuli tuto práci vytvořením vícerozměrného škálování za užití maticové algebry. Thurstonovou další inovací byla metoda faktorové analýzy. Pracoval na ní od roku 1929 a základní řešení přednesl r. 1932. Podobně jako Spearman použil faktorovou analýzu k rozboru výsledků mnoha testů inteligence. Zjistil, že se inteligence neskládá z jediného generálního faktoru g, ale ze sedmi základních duševních schopností, jimiž jsou: slovní porozumění, slovní plynulost, práce s čísly, rychlost vnímání, prostorová představivost, paměť, usuzování. Zemřel v Severní Karolíně ve věku 68 let.

Celý článek

Zláká voliče prezidentská „Kampaň jinak“?

Daniela Kramulová, 31.8.2012

První přímá volba prezidenta se blíží. Zájemci o prezidentský úřad voliče stále viditelněji lákají k vyslovení podpory, zanedlouho se naplno rozběhne kampaň úspěšných kandidátů. Nezávislé sdružení Česká prezidentka nabízí alternativu - navrhuje, aby každý kandidát či kandidátka vypracovali vlastní Strategické otázky pro ČR. Oč jde, zeptali jsme se jedné z organizátorek projektu Miluš Kotišové.

Celý článek

nešpor/n/oviny

Karel Nešpor, 31.8.2012

Děti vojáků z povolání mají méně problémů s drogami

Celý článek

Práce je moje radost

Nikola Hořejš, 31.8.2012

Pro typického Čecha je spojení slov „štěstí“ a „zaměstnání“ neobvyklé. Můžeme v práci vůbec prožívat štěstí? Nepatří takové pocity především do sféry soukromí? Výzkumy dokazují, že to jde -a příklady z praxe dokládají, že lidé, kteří pracují s radostí, se zaměstnavatelům opravdu vyplatí.

Celý článek

Změřte si index firemního štěstí

Daniela Kramulová, 31.8.2012

V posledním čtvrtletí letošního roku vaši firmu možná osloví asociace Hapi s nabídkou změření infexu firemního štěstí a nabídkou programů, které ho mohou zvýšit. Abych zjistila, oč se jedná, vypravila jsem se za Jiřím Vokáčem Čmolíkem z Inner winner institutu, který je jedním ze zakládajících členů zmíněné asociace. A hned na úvod mě zajímalo: Je dnes vhodná doba měřit štěstí v práci, když mnozí lidé jsou šťastní už jen proto, že nějakou práci mají? „Právě naopak, ta nejvhodnější,“ ujistil mě. „Všiml jsem si, že hodně lidí chodí do práce, jako dříve chodili do školy - ráno se probudí zpruzení, snaží se překlepat těch osm hodin, protože přece musejí vydělávat peníze na hypotéku. Občas je něco z pracovní náplně baví - stejně jako určitý předmět ve škole - i některý šéf je fajn - podobně jako bývalá učitelka dějepisu. Když je náhodou ve čtyři ráno cestou na toaletu přepadne nenadálá myšlenka, jak něco v práci vyřešit či zlepšit, hned ji zaplaší, protože teď mají volno - a ráno si už nevzpomenou. Pokud má firma většinu takových lidí, může se jí v dnešním těžkém konkurenčním prostředí klidně stát, že ji převálcuje začínající nováček jen proto, že zaměstnává lidi, kteří vědí, proč dělají svou práci. Manažerům, kteří si tohle uvědomují, je jasné, že je lepší mít šťastné, zodpovědné zaměstnance, protože to přináší jasné ekonomické výsledky.“ Četné průzkumy z oblasti pozitivní psychologie, kam fenomén štěstí (nejen v práci) patří, ukazují, že štěstí není záležitostí, kterou lze člověku dodat zvenčí (i když jej vnější okolnosti také ovlivňují), ale že jde v první řadě o vnitřní stav bytí, o pocit autenticity a že významnou roli v něm hraje pocit flow, který zažíváme při zaujetí tím, co nás baví.

Celý článek

Pohyb je výživa pro dětský mozek

31.8.2012

Málokdo tuší, že za projevy školní neúspěšnosti, dětského neklidu nebo třeba strachu z výšek v dospělosti mohou být narušené refl exy. Britský výzkum potvrdil, že na život jedince negativně působí, když se v kojeneckém věku příslušné refl exy nerozvinou, stejně jako to, když včas svou činnost neutlumí.

Celý článek

Zůstat, nebo odejít?

31.8.2012

Napoví motivační vztahová váha

Celý článek

Týden v Seville: Ve znamení léčivého flamenca

31.8.2012

Vydala jsem se do Andalusie, provincie na jihu Španělska, která je kolébkou fl amenca, za Carlosem Sepúlvedou, psychologem a tanečníkem, jenž vytvořil vlastní fl amencovou taneční terapii, abych zjistila, jak vypadá jeho každodenní práce.

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace