5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

9/2013

Poskytneme lidský mozek zvířatům?

Jaroslav Petr, 4.9.2013

Myši s lidskými buňkami v mozku se ukázaly jako nečekaně chytré. Co tento výzkum slibuje a čím hrozí? Kam dojdeme poté, co jsme se naučili „vyrobit“ překvapivě inteligentní myši?

Celý článek

Poskytneme lidský mozek zvířatům?

Pozor! Tady bydlím já

Jan Rampich, 4.9.2013

Když máma odešla do práce, začali jsme tím, že jsme naskládali všechen nábytek podél stěny vedoucí na ulici… Právě když jsme stěhovali poslední kousek nábytku, vrátila se máma z práce. Stáli jsme tam se zářivým úsměvem, unavení, špinaví, pot z nás tekl a máma zatím na naše dílo třeštila voči. „Panebože,“ vydechla.

Celý článek

Pozor! Tady bydlím já

Don‘t worry... Be happy!

Ondřej Roubal, 4.9.2013

Je lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný? No jistě! Kdo by váhal s odpovědí, nemůže to mít v hlavě v pořádku. Jak ale souvisí s materiálním dostatkem spokojenost a štěstí? Proč se obklopeni pohodlím kolikrát cítíme pod psa?

Celý článek

Don‘t worry... Be happy!

Nevěru vidí muži jinak než ženy

Bohumila Kočvarová, Klára Bártová, Kateřina Klapilová, 4.9.2013

Co byste sami u sebe považovali za nevěru? A jaké chování byste nazvali nevěrou u svého partnera či partnerky? Byť se stále mluví o genderové rovnosti, výzkum tohoto choulostivého tématu okamžitě odhalí dvojí metr.

Celý článek

Nevěru vidí muži jinak než ženy

Skandalizaci se v politice nevyhnete

Daniela Kramul, 4.9.2013

Iveta Radičová přijela uprostřed léta do Prahy na konferenci Restart kariéry vyprávět, jaké to bylo stát se ze socioložky političkou a posléze premiérkou Slovenské republiky a pak se zase vrátit k vědě a práci vysokoškolské pedagožky. Je pohotová, vtipná a vysvětluje, že vyznává styl politiky, v němž se místo velikášství uplatňuje velkorysost, místo nepřátelství dialog a místo nadutosti pokora.

Celý článek

Skandalizaci se v politice nevyhnete

Psychologie dnes 9/2013

Daniela Kramulová, 4.9.2013

Skandalizaci se v politice nevyhnete a víc na ni doplácejí slušní politici, říká v rozhovoru slovenská expremiérka Iveta Radičová. Zajímá vás, jak vidí tahle politička a socioložka zároveň například problém „politických trafik“? Co si představíte pod slovem nevěra? Jaké chování by vám na partnerovi už vadilo? Nabídneme vám zajímavé informace z výzkumů, které ukazují, že muži a ženy mají „čidla na partnerskou nevěru“ nastavená jinak. Popelka si bere potentáta, tak jsme nazvali další díl seznamovacího seriálu, tentokrát je věnovaný nerovným vztahům. Nic zásadního nám nechybí, a přesto se necítíme šťastni. Proč? Na tuhle otázku hledáme společně s řadou západních psychologů a sociologů odpovědi v tématu čísla. Architekt Jan Rampich nabízí netradiční pohled na sérii postupných proměn našich domovů, které začnou ve chvíli, kdy se narodí děti. Víte, jakých chyb se vyvarovat, abyste s příchodem potomků neztratili soukromí a kvůli jejich dospívání i nervy? S onkopsycholožkou Laurou Janáčkovou hovoříme o mnohdy netušených psychických problémech, které prožívají ženy s rakovinou prsu i jejich blízcí. Zastavíme se u nového fenoménu sebevražedných atentátnic, u pokusů s lidskými buňkami ve zvířecím mozku, v rubrice terapie se tentokrát zaměříme na hazardní hráče a podrobně prozkoumáme naši motivaci k výkonu a odhalíme, proč nám někdy chybí.

Celý článek

Psychologie dnes 9/2013

Štěstí se dá trénovat

Roman Frajt, 4.9.2013

Můžeme se naučit být šťastní? Zdá se, že ano…

Celý článek

Romantika s bonusem

Jana Kárníková, 4.9.2013

Celý článek

Smutek se v USA považuje za nemoc

Daniela Kramulová, 4.9.2013

Každý správný Američan se široce usmívá a je „happy“. Americká mentalita se svými optimistickými kvalitami kontrastuje s temnou, životem znuděnou mentalitou Evropanů. Podle amerického psychologa Jeremy D. Shafrana nejde jen o obecně přijímaný stereotyp. Má něco do sebe. Optimismus je v Americe silný a přirozený životní zdroj. Je inspirovaný rozvojem první moderní světové demokracie, vytvářel se díky tomu, že Amerika se stala útočištěm emigrantů, kteří byli ve své domovině vystaveni perzekuci, útlaku a chudobě. Je ideálem země rovných příležitostí a společnosti, kde tvrdá práce umožní každému vést takový život, který byl dříve vyhrazen jen privilegovaným vrstvám aristokracie. „Ale všichni víme, že tyto ideály maskují velmi odlišné pozadí reality,“ říká Shafran. „Rozdíly mezi bohatstvím a chudobou jsou v USA větší než v ostatních rozvinutých západních zemích. Je jednou z mála zemí bez všeobecného zdravotnického systému. Americký sebeobraz země rovných příležitostí maskuje fakt, že jsou tu masivní rozdíly v sociálních i ekonomických podmínkách, do nichž se lidé rodí. A podporuje zároveň opodstatnění obviňovat neprivilegované, že je to jejich problém.“ Tyto hodnoty mohou být podle Shafrana snadno přeloženy do morálního imperativu „být šťastný“. To vede k zákeřnému, rafinovanému typu útlaku, který umlčuje i lidi strádající psychickými problémy nebo fyzickou nemocí, odsuzuje je jako neúspěšné nebo morálně nedostatečné. Americká novinářka Barbara Ehrenreichová napsala před několika lety knihu o svém osobním zápase s rakovinou prsu, v níž kritizuje americkou neúnavnou, houževnatou podporu pozitivního myšlení. Pozitivně psychologický přístup k otázce nemocí se podle ní transformoval v morální povinnost zůstat veselí i tváří v tvář chronické nemoci. Rakovina se stává „darem“, příležitostí naučit se mnohým potřebným lekcím. Ehrenreichová píše o svém obrovském pocitu izolace, když bojovala s rakovinou, protože kulturní tlak nutil její zkušenosti ubírat se „pozitivní cestou“. V jednom on-line bulletinu podporujícím pacienty s rakovinou napsala o svém zoufalství a vzteku, odpovědí jí byla snůška rozhořčených, nesouhlasných reakcí.

Celý článek

Pozor! Tady bydlím já

Jan Rampich, 4.9.2013

Když máma odešla do práce, začali jsme tím, že jsme naskládali všechen nábytek podél stěny vedoucí na ulici… Právě když jsme stěhovali poslední kousek nábytku, vrátila se máma z práce. Stáli jsme tam se zářivým úsměvem, unavení, špinaví, pot z nás tekl a máma zatím na naše dílo třeštila voči. „Panebože,“ vydechla.

Celý článek

Paranoia všedního dne

4.9.2013

PODOTEKY STANISLAVA KOMÁRKA

Celý článek

Je nové písmo pro všechny opravdu nejlepší?

Radim Badošek, 4.9.2013

Comenia Script II.:

Celý článek

Rakovina není trest! Je to nemoc

Jana Abelson Tržilová, 4.9.2013

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u žen. Každý rok si tuto diagnózu vyslechne kolem šesti tisíc českých žen. Jak se s nemocí vyrovnat, jak zmobilizovat psychické síly a překonat ji? A jak se k nemocné ženě má chovat její nejbližší okolí, aby jí bylo skutečnou oporou?

Celý článek

Feldenkraisova metoda: Nepatrnými pohyby k velké změně

Nina Rutová, 4.9.2013

Feldenkraisovu metodu jsem objevila náhodně, když jsem na svá bolavá záda vyzkoušela masáže, rehabilitační cviky i obstřiky, medikaci i akupunkturu. Většina z toho řešila jen akutní stav a dle výsledků všech vyšetření mne nenapadlo, že problém může být v pohybových návycích. Klíčem k léčení ve Feldenkraisově metodě je uvědomovat si, co děláme. Její autor zjistil, že můžeme využít výhody dospělosti, kdy máme pohyby z vlastního dětství již uloženy v tělové paměti a o svém těle a jeho pohybu máme vytvořenu určitou představu. Pohyb se přitom nemusí v určité fázi nutně fyzicky provést, tělo se dokáže inervovat samotnou myšlenkou, představou o pohybu.

Celý článek

Zaostřeno na výkon

Michaela Peterková, 4.9.2013

Máte dojem, že k úspěchu potřebujete hlavně náležité vědomosti, schopnosti a nadání? Podle mnohých odborníků má pro celkový výkon o dost větší význam výkonová motivace. Ve svém bádání na tomto poli se věnují jak dosahování, tak nedosahování úspěšných výkonů. Ke standardním dimenzím výkonové motivace patří cílevědomost, síla motivace, vytrvalost, očekávání úspěchu, obava z neúspěchu a samostatnost. V tom, jak silně se budeme schopni motivovat k výkonu, hraje do jisté míry roli dědičnost ve smyslu zděděné míry aktivnosti nebo pasivnosti nervové soustavy. Větší část motivační síly se ovšem utváří během našeho života, v dětství. Důležitá je podnětnost prostředí, např. kolik má dítě místa na hraní, jaké má hračky, knížky, kreslicí potřeby. Pozitivně působí také výlety nebo návštěvy zajímavých míst a rovněž kvalita i kvantita interakcí mezi rodiči a dítětem, možnost navazovat sociální kontakty a podpora při učení. Dalším důležitým aspektem je výchova k samostatnosti. Matky dětí, které posléze vykazují vysokou výkonovou motivaci, vyžadovaly na těchto dětech samostatnost v sebeobsluze (hygiena, oblékání) a za tyto projevy své děti vřele odměňovaly. Děti si mohou stavět své vlastní cíle a dělat své vlastní chyby. Rodiče je podporují při volbě přiměřeně náročných cílů, respektují jejich schopnosti, chválí děti za úspěchy a nespěchají s pomocí, pokud se dítě dostane při své snaze do potíží - podpoří ho až ve chvíli, kdy se zdá, že už chce na splnění úkolu rezignovat. Na vývoj dítěte působí příznivě tzv. dozovaná diskrepance, tedy taková situace, kdy náročnost úkolů, které od dítěte očekáváme, mírně přesahuje jeho aktuální vývojovou úroveň. Zde je ovšem namístě velká opatrnost - zvýšené nároky musí být přiměřené, tedy reálně dosažitelné. Příliš vysoká očekávání, kterým dítě nemůže dostát kvůli zcela přirozenému, fyziologicky a věkově podmíněnému nedostatku schopností, vedou k opakovaným prožitkům neúspěchu. Nedobře působí rovněž příliš nízké požadavky rodičů vyskytující se často při nadmíru ochranitelském (hyperprotektivním) vedení. V procesu formování výkonové motivace se rovněž významně uplatňuje učení podle modelu; v období raného dětství jsou nejdůležitějšími referenčními osobami rodiče. Aby se u dítěte vyvinula potřeba dosahovat úspěšné výkony, je ze strany rodičů žádoucí, jsou-li orientováni spíše na budoucnost než na momentální okamžik, zaujímají nikoli fatalistický, nýbrž aktivní postoj k životu a kladou důraz na individualitu. V průběhu studia výkonové motivace bylo popsáno několik motivačních tendencí. Těmi základními je motivace k dosahování úspěchů a strach z neúspěchu, dále strach z úspěchu a motivace k dosahování nízkých výkonů.

Celý článek

Poskytneme lidský mozek zvířatům?

Jaroslav Petr, 4.9.2013

Myši s lidskými buňkami v mozku se ukázaly jako nečekaně chytré. Co tento výzkum slibuje a čím hrozí? Kam dojdeme poté, co jsme se naučili „vyrobit“ překvapivě inteligentní myši?

Celý článek

Serotonin: ovlivňuje vaše vztahy i názor na druhé

Šárka Kubcová, 4.9.2013

Máte pocit, že se k vám druzí nechovají dost přátelsky? Zdá se vám partner víc odtažitý, jako by mu na vás už tolik nezáleželo? Možná jsou vaše úsudky ovlivněny nízkou hladinou serotoninu v krvi.

Celý článek

Smrt jí sluší

Klára Šimůnková, 4.9.2013

Sebevražedné atentátnice jako nový fenomén svaté války

Celý článek

Integrativní kouč

4.9.2013

Eva přichází za koučem s žádostí o pomoc pro sebe samu. Neví, co si počít se svým životem. „Víte, já mám za sebou mnoho školení v asertivitě, komunikačních dovednostech, mám v práci k dispozici kouče za 3.500,- korun na hodinu, ale já potřebuji pomoc pro sebe.“ Kouč se zajímá, jak to bude vypadat, když bude se svým životem spokojená? „Vyprávějte mi o tom“, vybízí Evu. Je zvědavý, co jí spokojenost dovolí dělat jiného, než dělá nyní? A jak jí může být nápomocen na její cestě on, jak si Eva představuje jejich spolupráci? (Přece jen má s koučinkem zkušenost „z práce“…) Klientka chce najít něco, co by ji bavilo, naplňovalo, „v práci to je obrovský tlak na výkon, výsledky“. Zde příběh přerušíme… Je to krátká ukázka úvodní žádosti a postupné práce na formulaci zakázky klienta z praxe kouče. Kouč, který zná a umí používat více koučovacích přístupů, pak může být nápomocen při hledání řešení různým lidem. Každý jsme jiný a neopakovatelný originál, proto každý koučink je jedinečný a nezopakovatelný proces změny. Integrativní kouč dokáže vybrat ze svého „pracovního kufru“ styl spolupráce dle potřeb klienta. Kouč z Eviny práce se možná mohl zajímat o osobní život klientky, což by mělo pozitivní vliv na její pracovní výsledky. Já, kouč využívající více koučovacích přístupů a navíc psycholožka, jsem přesvědčena o tom, že osobní život velmi silně zasahuje do pracovních výsledků, ale také naopak - úspěch či potíže v práci se projeví v osobním životě člověka, ať se snaží sebevíce o „zavírání dveří“ mezi jednotlivými jeho částmi, „dveře“ netěsní úplně. Je to můj předsudek. Stejně jako je mým předsudkem to, že každý člověk je schopen změny svými vlastními silami, pokud ji chce uskutečnit. O tom, co je koučink, už bylo napsáno mnoho článků, knih, slov, takže jen ve zkratce: Koučování je specifi cky vedená komunikace kouče s jednotlivcem či skupinou osob, kde kouč pokládá otázky, které podnítí myšlení koučovaného a ten tak nalezne ty nejvhodnější odpovědi a řešení pro sebe samého. Kouč je zodpovědný za proces koučování a je přesvědčen, že řešení všech problémů má klient v sobě a ta mu pomáhá otázkami odhalit. Klient je zodpovědný za výsledek, nalezené řešení, je aktivním činitelem změny. V současné době je koučink považován za jednu z moderních a efektivních metod rozvoje. Využívá se ve firemní, ale i osobní oblasti např. ke stanovení cíle a cesty k němu, ke tvorbě nového projektu, řešení problémů apod. Koexistuje několik koučovacích směrů - výkonový, ericksonovský, systemický, všímavý, gestalt. Tyto směry mají své techniky, metody a postupy práce s klientem či pracovními týmy. Co mají všechny směry společné? Víru v lidi a jejich potenciál.

Celý článek

Diagnóza: hazardní hráč

Karel Nešpor, 4.9.2013

Kdo propadne hazardu, přijde nejen o peníze, ale často i o zázemí svých blízkých.

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace