5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

6/2015

Vysněná dovolená: proč to nefunguje?

Daniela Kramulová, Zuzana Daňková, 28.5.2015

Kam mám jet na dovolenou a jak odpočívat? I tyto otázky dnes řešíme se svými psychology a kouči. Cestovní kanceláře se pro změnu pídí po psychologické typologii turistů, aby jim mohly nabídnout ten správný „dovolenkový produkt“ s optimální mírou relaxace, zážitků a dobrodružství. Když se množství vynaložené energie míjí účinkem, nasupeně se ptáme: Proč to v mém případě, sakra, nefunguje?!

Celý článek

Vysněná dovolená: proč to nefunguje?

Vezměte na milost dětské žalování

Pavla Koucká, 28.5.2015

„Nežaluj!“ říkají dětem rodiče, prarodiče i učitelé. Žalování vnímáme jako negativní chování a na žalobníky se zlobíme. Zkusme svůj postoj přehodnotit.

Celý článek

Vezměte na milost dětské žalování

Vysněná dovolená: proč to nefunguje?

Daniela Kramulová, Zuzana Daňková, 28.5.2015

Kam mám jet na dovolenou a jak odpočívat? I tyto otázky dnes řešíme se svými psychology a kouči. Cestovní kanceláře se pro změnu pídí po psychologické typologii turistů, aby jim mohly nabídnout ten správný „dovolenkový produkt“ s optimální mírou relaxace, zážitků a dobrodružství. Když se množství vynaložené energie míjí účinkem, nasupeně se ptáme: Proč to v mém případě, sakra, nefunguje?!

Celý článek

Vzhůru do lenošení!

Zuzana Daňková, 28.5.2015

Podnětný návrh, jak na odpočinek, nám nabízí současný hit Ulricha Schnabela Umění zahálky aneb Rozkoš z nicnedělání (Musse. Vom Glück des Nichtstuns). Když slyšíme slovo „zahálka“, můžeme hned nabýt dojmu, že s aktivní dovolenou, kterou asi už většina lidí preferuje, nemůže mít umění zahálky nic společného. To je však omyl a slovo „zahálka“ zde může být zavádějící, neboť v samotném německém „Musse“ se mísí význam „odpočinku“ s „volným časem“. A volný čas je právě to, čemu poslední dobou tak rádi dáváme přízvisko aktivní a sousloví aktivní odpočinek, který by někomu mohl připadat jako protimluv, je již dokonale zažité.

Celý článek

Kerala: lázně s přidanou hodnotou

Andrea Veselá, 28.5.2015

Indický stát Kerala nacházející se na jihozápadě Indie je známý jako kolébka Ayurvédy, možná proto, že je kromě kokosových palem velice bohatý na léčivé rostliny.

Celý článek

Nepřítel je už dávno za branami

Klára Šimůnková, 28.5.2015

O zneužívání v kyberprostoru

Celý článek

Kdo to uklidí?

28.5.2015

Je pořádkumilovný člověk v podstatě neurotický a upjatý? A ledabylejší hospodyně bezohledná, nepořádná ničemnice, která ohrožuje zdraví ostatních? A kdo vlastně má doma uklízet? Odpovězte si s partnerem (každý zvlášť) na otázky a své odpovědi porovnejte, pokud možno ještě dřív, než se rozdílné názory stanou chronicky bolavým místem vašeho vztahu a každodenním zdrojem špatné nálady.

Celý článek

Děti z babyboxu

Anna Mészárosová, 28.5.2015

Když neznáme svá genetická zdravotní rizika

Celý článek

Když naše tělo promlouvá za nás

28.5.2015

Znáte pocit, kdy druhý něco říká a vy z tónu hlasu a výrazu tváře poznáváte, zda větu myslí vážně, nebo jako ironii či žert? Tak to znamená, že skutečný obsah sdělení jste vyčetli z jiných signálů, než jsou slova.

Celý článek

Haptika - dotyk a kontakt rukou

28.5.2015

Dotyková komunikace je mnohovýznamová, a proto někdy těžce čitelná. Zvláštní pozornost zasluhuje podání ruky. První stisk ruky je důležitý pro další průběh rozhovoru. Napovídá mnoho o povaze a sklonech partnera. Energický stisk ruky je znakem otevřené, vitální a optimistické povahy, slabý stisk znakem osamělosti a bázlivosti. Měkká ruka (tzv. leklá ryba) vyvolává v partnerovi negativní pocity. Ruka podávaná shora dolů je znakem nadřazenosti a sebevědomí. Ten, kdo podává jen prsty, je chladný, má sklony k vypočítavosti.

Celý článek

Užitečná inspirace pro speciální pedagogy

Dagmar Opatřilová, 28.5.2015

R. Filatová: Snoezelen-MSE, Asociace konceptu Snoezelen v České republice 2014

Celý článek

Truchlení už není tabu

Martin Pešek, 28.5.2015

Verena Kast: Truchlení. Fáze a šance psychického procesu. Portál 2015

Celý článek

Pšenice versus rýže

Jaroslav Petr, 28.5.2015

Zrodila se východoasijská „kolektivistická nátura“ na rýžovištích? Jsou kolébkou západního individualismu lány pšenice?

Celý článek

Zvyšuje velkoměsto riziko schizofrenie?

Barbora Čechová, 28.5.2015

Schizofrenie patří k nejznámějším psychickým onemocněním. Postihuje přibližně 1 % lidské populace. Až třetina případů schizofrenie může souviset s environmentálními faktory městského prostředí.

Celý článek

Jak ho zabít, naživu? aby zůstal

28.5.2015

Manželská krize, psychické zranění, ztráta sebeúcty a léčba prostřednictvím satirovské transformační systemické terapie - tak můžeme stručně shrnout příběh naší pacientky Věry, která psychicky nezvládla odhalení manželovy nevěry a vzájemné odcizení se. Seznamte se se specifi ky terapie, která jí pomohla.

Celý článek

Poruchy autistického spektra v dospělosti

28.5.2015

Do mé ordinace přišla poprvé před deseti lety, krátce po dosažení plnoletosti. Rodinné prostředí, v němž Monika vyrůstala a v němž dosud žije, je velmi nevlídné. Rodiče jsou rozvedeni a oba jsou alkoholici. Matka vůči mé pacientce nikdy neprojevovala nějaký vřelý vztah, naopak v posledních letech je jejich soužití pro ni vysoce stresující. V dětství byla Monice diagnostikována ADHD, dyslexie a dysgrafie, absolvovala základní vzdělání v běžné škole, vyučena ničím není. Snažila se sehnat zaměstnání, ale nikde neuspěla. Problémem bylo vždy to, že nebyla plně schopna pochopit, co se od ní chce, snadno se unavila, měla nedostatečný výkon a upadala do depresivních rozlad s pláčem a křikem, což vždy mělo za následek propuštění z práce.

Celý článek

Psychopat v roli kladného hrdiny

Radkin Honzák, psychiatr, 28.5.2015

Jsou mezi námi tací, které rodiče vedli k tomu, aby se drželi zpátky, moc nevyskakovali a sedávali v koutě. Ve škole je pak navíc naučili, že mají poslouchat každou autoritu, která často spočívá jen v tom, že si umí houknout, také jak se třást trémou před zkoušením a jak raději splynout s davem než samostatně, ale rizikově trčet. A tak jim nezbývá, než schopnost ohánět se v životě dohnat s pomocí poradců a kurzů. Pamatuji se na divoké doby počátku let devadesátých, kdy apoštolové asertivity absolventy svých seancí učili o víkendech za velké peníze říkat „ne“. Ti s tím vydrželi tak do středy, pak už nestačili s dechem. Znám nešťastníky, kteří s dotazem, zda si mají koupit raději sandály, nebo polobotky, běží za svým koučem a znám jednoho, který se už třetím rokem hrabe v oidpském komplexu, přičemž s terapeutem ještě nestačil probrat skutečnost, že se mezitím jednou rozvedl a jednou znovu oženil. Rád bych vás seznámil s návodem, jak se vyrovnat s překážkami, které nám brání uskutečnit naše cíle, splnit naše přání, dostat to, na co máme nárok. Školitelem bude slavný psychopat. Ano, psychopat, který zvládnul sám sebe a ve spolupráci s oxfordským profesorem pomáhá lidem odstraňovat neurotické blokády a využívat tak naplno skrytého potenciálu.

Celý článek

Jak učitelé přicházejí o iluze

28.5.2015

Situace, do kterých pedagog dnes a denně vstupuje, jsou emocionálně velmi náročné. Dlouhodobě to může vést k opakovanému prožitku, že pedagog nemůže nárokům svého povolání dostát, ve spojení s přesvědčením, že vložené úsilí je naprosto neadekvátní výslednému efektu nebo ohodnocení.

Celý článek

1 2 3 
6666
Výroční konference Škola komunikace