5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

5/2017

Ohlasy z Facebooku

Pavla Nikita Večeřová, 28.4.2017

AD: OTCOVÉ A DCERY

Celý článek

CHOVEJ SE SLUŠNĚ, někdo se dívá

Jaroslav Petr, 28.4.2017

Moderní společnost je existenčně závislá na tom, že lidé dodržují základní pravidla. A jejich respektování si dokáže vynutit rozsáhlým aparátem: armádou a policií, ale také finančními úřady, soudy a dalšími institucemi. Tento donucovací aparát chápeme jako pilíř naší civilizace, ale jeho historie je relativně krátká. Jak si lidé vynucovali dodržování pravidel pro vzájemnou spolupráci v dobách, kdy žádný takový aparát neexistoval? Odborníci se shodují, že významnou roli sehrávalo náboženství.

Celý článek

Jak kultivovat sebevědomí aneb lekce z jízdárny

Iveta Clarke, 28.4.2017

Kdy jste si naposledy užili opravdový úspěch? Ne, teď nemám na mysli ten objektivně definovaný a všemi viditelný, třeba že vyhrajete televizní soutěž v tanci nebo ve zpěvu, že sklidíte potlesk od druhých na nějakém imaginárním jevišti, že jste v něčem první nebo nejlepší.

Celý článek

Aby se ze vztahu nevytratila vášeň

Matyáš Zrno, 28.4.2017

Láska se probouzí a zezačátku je jako droga. Pro zamilovaného člověka neexistují překážky. Zamilujete se do jemenského studenta? Tak s ním prostě odjedete na Arabský poloostrov! Je vaše vyvolená stará jako vaše dcera? Nevadí, cítíte se přece tak mladě!

Celý článek

HOSTÉ PORTÁLU NA SVĚTU KNIHY

Martin Bedřich, 28.4.2017

Na pražském veletrhu Svět knihy proběhne v sobotu 13. 5. od 17:00 zajímavá přednáška úspěšného a vyhledávaného sportovního i firemního kouče Mariana Jelínka a psycholožky Kamily Jetmarové. Návštěvníkům na ní představí svou novou knihu Neztraťte motivaci v době blahobytu, jež vychází v nakladatelství Portál. Praxe obou zkušených koučů a mentorů ukazuje, jak obtížné je v dnešní době hmotného zabezpečení a dostatku motivovat člověka k tomu, aby se sebe vydal co nejvíc. Nejde přitom jen o vidinu zisku, ale především o pocit naplněnosti, smysluplnosti a seberealizace, které jako by mizely z našich životů. Ačkoli se tedy máme materiálně nejlépe v dějinách, pocit štěstí s tím není automaticky spojený. Abychom mohli i v době blahobytu prožívat radost z vlastní práce, z vynaložené námahy, z usilovné aktivity, a mohli k tomu případně vést i ostatní, potřebujeme lépe porozumět tomu, jak funguje naše chování. Autoři představují svou koncepci zón, v nichž se odehrává náš život - zóny komfortu, učení a stresu. Pokud setrváváme jen v zóně komfortu, nikam se nevyvíjíme, spíme na vavřínech současné blahobytné doby a riskujeme, že nás jakákoli nepříjemnost zcela vyvede z konceptu a vystřelí přímo do zóny stresu. Jestliže jsme ale zvyklí pohybovat se primárně v zóně učení, trénujeme tak vlastní pružnost a schopnost reagovat na nové podněty. Radujeme se ze všeho, co nás posouvá dál v osobním i profesním životě, nejsme náchylní k vykolejení. Platíme za to sice určitou mírou nepohodlí, ale výsledný efekt přináší mnohem větší uspokojení - pocit seberealizace, flow. Autoři v knize tuto koncepci detailně rozebírají a ilustrují mnoha zkušenostmi ze své praxe. Přednáška se koná v Autorském sále. Jste srdečně zváni také na stánek Portálu, v pátek 12. 5. zde proběhne autogramiáda Karla Nešpora a jeho novinky Jak být milejší.

Celý článek

Dokonalost je past

Zuzana Daňková, 28.4.2017

The Beastess, Dokonalost neznamená štěstí, Grada, 2017

Celý článek

Oblékejte se vesele, budete šťastní

Zuzana Daňková., 28.4.2017

Často se to říká - když si na sebe vezmeme veselé barvy, rozežene to i naše nejčernější chmury. Ale zkuste člověku v depresi obléct duhové oblečení; moc mu nepomůžete. Přesto na víře v roli oblékání na naši náladu něco je, jen je to trochu složitější. Nejde totiž pouze o to, že nám oblečení barevných šatů okamžitě zvedne náladu. Pokud se v nich nebudeme cítit dobře, stane se spíše opak. Podle Carolyn Mairové, psycholožky z London College of Fashion, hraje totiž zásadní roli naše přesvědčení o tom, že nám nošení veselého outfitu zlepšit náladu může - pouze v tomto případě se vliv dá skutečně prokázat. A svou roli hraje také kulturní kontext: pro nás je černá smutná barva i proto, že je to barva pohřbů, tedy smuteční (což ale neplatí ve všech kulturách). A platí, že v červené vypadáme atraktivněji? Ano, ale je to i proto, že věříme, že červená naši atraktivitu zvyšuje, což je znovu něco, co se traduje v naší kultuře.

Celý článek

Probiotika proti stresu a depresi?

Zuzana Daňková., 28.4.2017

Již řadu let nám reklamy vtloukají do hlavy, jak zdravé je jíst jogurty obsahující takzvané probiotické kultury. Modelky se hladí po svém dokonale plochém břiše a říkají nám, jak se navždy zbavily pocitu nafouknutí a plnosti. Co kdyby se ukázalo, že probiotika mohou být nápomocná dokonce i při redukci stresu a depresivních nálad? To by bylo teprve něco… Vědci nedávno přišli s objevem, podle něhož Lactobacillus, probiotikum běžně přítomné v jogurtu, zmírňuje u myší projevy stresem vyvolané deprese. Výhru ale přesto v kapse ještě nemáme -nejsme totiž myši. V našich úzkostech a depresivních stavech hraje roli mnohem více komplexních faktorů než v tom, co se v experimentech modeluje jako myší „deprese“, totiž zpomalení únikových reakcí při opakovaném vystavování stresujícím situacím. Ano, i lidé jsou při depresi často „zpomalení“, jenže také mají pocity bezvýchodnosti, viny, neužitečnosti… a o vlivu probiotik na tyto komplexní jevy nám výzkum na myších bohužel zatím nic neříká.

Celý článek

VĚŘÍTE KONSPIRAČNÍM TEORIÍM? JSTE OSAMĚLÍ…

Zuzana Daňková., 28.4.2017

Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem rozvířilo vášnivé debaty o tom, jak k jeho vítězství vedl pocit „amerického pracujícího bílého muže“, že se ocitl na okraji společnosti a že na něj státníci zcela zapomněli. Zároveň se často zdá, že právě tito lidé Trumpovi nadšeně věřili mnoho jeho paranoidně laděných výroků. To vedlo psychology k otázce, zda může souviset pocit pobývání na okraji společnosti s důvěrou v konspirační teorie. Provedli experimenty, v nichž nejprve vystavili účastníky situaci simulující sociální vyloučení (odmítnutí přáteli nebo kolegy), a poté jim dali posoudit důvěryhodnost výroků typických pro konspirační teorie - ovládají nás farmaceutické firmy, agenti Východu, Západu nebo čehokoli jiného. Někdo prostě tahá za nitky a všechno řídí… A skutečně se ukázalo, že při pocitu sociálního nepřijetí vzrostla ochota lidí těmto teoriím věřit. Možná je to dáno pocitem ohrožení, dojmem, že všichni stojí proti nám… každopádně tento výzkum upozornil na důležitost boje proti tomu, aby se někteří lidé nebo skupiny cítili sociálně vyloučení.

Celý článek

Baví vás sex? Buďte rádi, jste inteligentní!

Zuzana Daňková., 28.4.2017

Majitel internetového obchodu s erotickými pomůckami Lovehoney si před čtyřmi lety všiml, že mezi jeho zákazníky se vyskytuje povážlivě hodně studentů z prestižních univerzit a že jsou tito studenti ochotni utratit za sexuální hračky velké množství peněz. To je dáno i tím, že na top univerzitách jsou děti bohatých rodičů, ale nejen tím - studenti, kteří jsou schopni se na prestižních školách udržet, jsou často nadstandardně inteligentní. To vedlo majitele stránek k úvaze, že inteligentnější lidé mají také větší sexuální apetit. Vyšší sexuální aktivita u studentů nejlepších univerzit se ale neprokázala, spíše naopak. Například v americké studii z roku 2007 se ukázalo, že studenti z Harvardu, Princetonu a MIT mají v průměru mnohem méně sexuálních zkušeností než jejich vrstevníci - inteligence tedy koreluje se sexuální aktivitou zřejmě spíše negativně. Můžeme se dohadovat, že pokud mají inteligentní lidi rozvinutější sexuální potřeby, může to být dáno evolučním nastavením - chytřejší lidi jsou vybaveni chutí k reproduktivnímu chování. Jen je bohužel uspokojují možná spíše sami než s partnery.

Celý článek

Nomen omen: proč náš vzhled sedí k našim jménům

Zuzana Daňková., 28.4.2017

U svých kamarádů máme často pocit, že k nim jejich jméno dokonale pasuje a že jinak by se prostě jmenovat ani nemohli. Ale to může být dané jen tím, že je dlouho známe a jsme na ně s jejich jménem zvyklí. Nová studie publikovaná v lednu tohoto roku nicméně ukazuje, že za spojením osob a jejich jmen může být i něco více. V sérii experimentů prováděných týmem vědců v čele s Yonatem Zwebnerem z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě se ukázalo, že lidé spojují tváře neznámých lidí s jejich jmény s větší úspěšností, než kdyby náhodně tipovali. Jak je to možné? Tým provádějící výzkum navrhl hypotézu, podle níž jde o vliv, kterým na nás působí kulturní stereotypy - mnohá jména jsou spojena s nějakými kulturními očekáváními; například „Boba“ si anglicky mluvící lidé prý představí jako poněkud tlustšího dobráka. (To může vést i k tomu, že sami „majitelé“ jmen se nevědomě přizpůsobují těmto očekáváním.) Tuto tezi by podporovalo zjištění, že izraelští účastnící experimentu tipovali přesněji pouze v případě neznámých izraelských tváří, zatímco francouzští pouze v případě tváří a jmen francouzských. Obdobný český výzkum sice zatím neexistuje, ale můžeme si to zkusit sami: jak si představíte třeba Honzu, Janu, Sylvii nebo Samuela? Částečně zde asi budou hrát roli naše dřívější zkušenosti s majiteli těchto jmen, část ale může být opravdu daná kulturními očekáváními.

Celý článek

Někdy se těžko pozná, KDO JE Z JAKÉ planety

Matyáš Zrno, 28.4.2017

Miroslav Janek je režisér, Michal Roškaňuk je autista. Společně vytvořili laskavý film o dětech s poruchou autistického spektra, lidově „autistech“. Jejich Normální autistický film sbírá ocenění, kde se dá - doma i v zahraničí. Získal první cenu na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě i cenu za nejlepší dokument na Českém lvu. Oba autoři si ale nejvíc cení toho, že měli možnost přiblížit společnosti trochu jiný svět autistických dětí. Normální autistický film nyní objíždí v rámci festivalu Jeden svět česká města. A s ním i jeho autoři a protagonisté.

Celý článek

On-line seznamování: Na VĚKU ZÁLEŽÍ

Zuzana Daňková., 28.4.2017

Je pravda, že čím jsou lidé starší, tím méně využívají služeb internetových seznamek? Myslí si, že se k této metodě seznamování pojí nějaké stigma, a odrazuje je používání počítačů a smartphonů?

Celý článek

Psychologie NA TALÍŘI

Erika Hyblerová, 28.4.2017

Čokoláda pro duši

Celý článek

SLEPOVÁNÍ VZTAHŮ

28.4.2017

MICHELLE:

Celý článek

STRES, EMOCE, BAŽENÍ A PANÍ HEDVIKA

Nešpor, 28.4.2017

Stres, silné emoce i bažení po všem možném lze zvládat stejnými nebo podobnými prostředky. Zde uvedu jednoduchý a názorný příklad. Tím je hloupý úsměv.

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace