5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

9/2017

Psychologie dnes 9/2017

Matyáš Zrno, 29.8.2017

V zářijové Psychologii dnes jsme pro vás připravili:

Celý článek

Psychologie dnes 9/2017

Krize jako šance

Radka Liebezeitová, Andrea Květoňová, 29.8.2017

Zdá se vám toto slovní spojení protichůdné, nebo dokonce nesmyslné? Napadá vás, že z krize je nejlepší se co nejrychleji dostat, a s šancí ji vůbec nespojujete? Na první pohled se to může zdát logické. Krize ale opravdu může být příležitostí změnit svůj život. Je to šance na nový začátek. Šance, o kterou v danou chvíli vůbec nestojíme, ale kterou můžeme využít ve svůj prospěch a ke svému růstu. Je to ale jen šance. Nikoli pravidlo. Takže jak na to?

Celý článek

Krize jako šance

Volební psychoscan

Eva Kubová, 29.8.2017

Lidé si stěžují na politiky a často právem pochybují nejen o jejich kompetencích, ale i o jejich duševním zdraví. Škoda že u nás není běžnou praxí podrobit ty, kteří nám budou vládnout, předem jakémusi psycho scanu. Nebo aspoň symbolické psychologické zkoušce, abychom měli k dispozici víc než jen předvolební sliby.

Celý článek

Volební psychoscan

Potřebujeme alternativní školy?

Lenka Kadeřávková, 29.8.2017

Co řadě rodičů na běžných školách nevyhovuje? Chybí jim individuální přístup učitelů k dětem, podpora kritického myšlení, sebevědomí žáků, lepší příprava na budoucí život. A taky chtějí, aby jejich děti škola bavila a cítily se v ní dobře. Stále více rodin proto raději než klasické školní instituce volí ty alternativní. A ročně do toho investují desítky až stovky tisíc korun. Dělají dobře?

Celý článek

Potřebujeme alternativní školy?

Můžou nás emoce oklamat?

Taťána Nováková, 29.8.2017

Jak poznáte, že se vám někdo líbí? Asi nebudete jediní, pokud je vaším identifikačním faktorem šimrání, nebo jak se také říká, „motýlci“ v břiše či srdce tlukoucí jako o závod. Ale ukazuje nám pocit v břiše opravdu naše skutečné city? A jak moc se na něj spoléháme?

Celý článek

Můžou nás emoce oklamat?

Chceme manželství, ale nemáme na něj...

Matyáš Zrno, 29.8.2017

Ženská emancipace je produktem nezralého mužství. Kdyby byl muž skutečný chlap, nemusela by jeho roli v domácnosti zastupovat žena.

Celý článek

Chceme manželství, ale nemáme na něj...

DOMÁCÍ PRÁCE

29.8.2017

MICHELLE:

Celý článek

Jakob Martin Strid

29.8.2017

Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce

Celý článek

Proč se lidé zabíjejí?

Jan Lukavec,, 29.8.2017

Věděli jste, že vlastní děti jsou statisticky častěji vražděny podprůměrně mladými rodiči? Nebo že zabití rodiče synem či dcerou je spojeno s velkým věkovým rozdílem mezi potomkem a jeho zploditeli? A že ještě mnohem pravděpodobnější je vražda vlastní manželky či manžela, protože v devadesáti procentech případů se obětí stává člověk, který s vrahem nemá společné geny? I znalost těchto statistik může čtenář získat četbou druhého, mírně rozšířeného a aktualizovaného vydání knihy Proč se lidé zabíjejí: Evoluční okno do lidské duše. Jejím autorem je Jan Zrzavý (nar. 1964), evoluční biolog z Jihočeské univerzity.

Celý článek

O psychice na vlnách

Mojmír Sedláček., 29.8.2017

INTERNET

Celý článek

VĚC: EUTANAZIE – OTEVŘENÝ DOPIS

29.8.2017

Vážený pane profesore Zlatuško, též pane poslanče a pane děkane, dovolte mi reagovat na dnešní článek uveřejněný na internetu na Seznamu: „Smrt na přání. Před odchodem ze sněmovny chce profesor Zlatuška otevřít velké téma.“ Tímto velkým tématem má být eutanazie a zákon o eutanazii, který chcete prosadit v naší republice. Jsem lékařka a jsem dcera významného českého lékaře. Jsem od dětství vychovávána k tomu, že nikdy nikdo nesmí nikoho zabít. Proto si dovoluji poslat Vám tento svůj protest a věřím, že hovořím též za svého zesnulého otce. Život je to nejcennější, co máme a co existuje na naší planetě. Život jsme si nedali a nesmíme si ho ani vzít, nejen sami sobě, ale ani jiným. Život má svůj smysl jen tím, že je. Život je smysluplný již svou samotnou existencí a podstatou a je smysluplný v jakékoli formě. Životní náplň má každý člověk jinou a ta záleží na nepřeberném množství faktorů včetně genetické výbavy, výchovy, sociálního okolí a řady dalších. Jsou bohužel situace, při nichž lidé trpí. Jsou to nemoci, ale také hlad, války, zemětřesení apod. To však neznamená, že řešením těchto tíživých a někdy až katastrofických okolností je tyto lidi zabít. Považuji za nelogické, jestliže někdo má „pomoci“ druhému od utrpení tím, že ho usmrtí. Utrpení lidí, ale i zvířat a celé přírody, je třeba řešit, mírnit a odstraňovat, ale jinými způsoby než odchodem z tohoto světa. Život se žije tak, jak to jde. Někdy lépe, někdy hůře, ale v každé podobě má život smysl a má také vždy svá pozitiva pro příslušného jedince, který často právě v bolesti a strádání dojde potřebného rozvoje své osobnosti, kterého by jinou cestou nedošel. My dva máme každý zcela odlišné povolání: Vy jste informatik a pracujete s neživými stroji, já jsem psychiatr a pracuji s lidmi, kteří často svůj život těžko unášejí a mnozí sami uvažují o nebytí. V krajním případě si nejednou psychicky nemocný člověk sáhne na život a život ukončí. Náplň práce psychiatra je právě proti tomu bojovat a tyto postižené lidi léčit. Proto je mi tolik proti mysli vůbec nápad někoho usmrtit, aby netrpěl. Jsem pro to, aby lidé netrpěli, ale najděme tedy jinou cestu než smrt. A to nepřihlížím k problémům právním, kdo o smrti má rozhodnout, nebo zda člověk, který chce zemřít, je vůbec odpovědný za své úvahy a činy. A další nemyslitelnou věcí je, že eutanazii by měl provádět lékař. Tedy člověk, který přísahal, že bude svým nemocným jen a jen pomáhat, a který se řídí zákonem „Salus aegroti, suprema lex“, tedy „Zdraví pacienta je nejvyšším zákonem“. Jak tedy nás lékaře chcete přimět, abychom tuto svoji přísahu porušovali a prováděli eutanazii? Dalším nějakým zákonem? A který zákon tedy pak budeme muset dodržovat? Ten, kterým léčíme, nebo ten, kterým máme zabíjet? Z principu tedy s jakoukoli formou eutanazie včetně asistované sebevraždy nesouhlasím a apeluji na Vás jako na mocného a vzdělaného muže, abyste svůj zamýšlený návrh zákona o eutanazii nepředkládal. Naopak Vás vyzývám, abyste své znalosti z oboru informatiky uplatnil životodárným způsobem. Spojme tedy medicínu s informatikou tak, aby lidé netrpěli, ale aby žili.

Celý článek

Na věku nezáleží

29.8.2017

Inspirace pro stále mladé srdce

Celý článek

3 knižní tipy Portálu

29.8.2017

Radka Gottwaldová Jak na pasivní agresi Nenechte se jí zmítat a ovládat Pasivní agresivita je proti otevřené agresi hůře rozpoznatelná, a přitom se v mezilidské komunikaci vyskytuje možná častěji než otevřený útok. Kniha přibližuje čtenářům, co pasivní agrese znamená a o jaký typ komunikace se jedná. Teorie je doplněna o příklady z praxe, které názorně ilustrují situace z každodenního života. Kniha je určena všem, které zajímá téma pasivní agrese, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého života, zajímají se o komunikaci a zpracovávání emocí. Je psána tak, aby jí rozuměl i člověk bez hlubšího zájmu o psychologii. brož., 192 str., 265 Kč, TAKÉ JAKO E-KNIHA Zakoupíte na obchod.portal.cz

Celý článek

Antoine de Saint-Exupéry

29.8.2017

Cesta / Diář 2018

Celý článek

Volební psycho scan

Eva Kubová, 29.8.2017

Lidé si stěžují na politiky a často právem pochybují nejen o jejich kompetencích, ale i o jejich duševním zdraví. Škoda že u nás není běžnou praxí podrobit ty, kteří nám budou vládnout, předem jakémusi psycho scanu. Nebo aspoň symbolické psychologické zkoušce, abychom měli k dispozici víc než jen předvolební sliby.

Celý článek

PŘIJĎTE NA KURZ GRAFOLOGIE!

29.8.2017

20. 10. 2017, www.portal.cz/seminare

Celý článek

Poznáme sexuální deviaci podle magnetické rezonance?

Vojtěch Pišl, 29.8.2017

Kdysi, v časech předpsychologických, se rozvíjela frenologie, která se snažila poznat potenciálního násilníka podle velikosti a tvaru lebky. Jedním z cílů takového snažení bylo potenciálním zločincům dopředu protispolečenské chování znemožnit: možné sklony ke kleptomanii „léčit“ useknutím ruky, intriky vyříznutím jazyka. Frenologie úspěšná nebyla. Jsme na tom dnes, obdařeni sofistikovanými zobrazovacími technikami, lépe?

Celý článek

Krize jako šance

RADKA LIEBEZEITOVÁ, ANDREA KVĚTOŇOVÁ, 29.8.2017

Zdá se vám toto slovní spojení protichůdné, nebo dokonce nesmyslné? Napadá vás, že z krize je nejlepší se co nejrychleji dostat, a s šancí ji vůbec nespojujete? Na první pohled se to může zdát logické. Krize ale opravdu může být příležitostí změnit svůj život. Je to šance na nový začátek. Šance, o kterou v danou chvíli vůbec nestojíme, ale kterou můžeme využít ve svůj prospěch a ke svému růstu. Je to ale jen šance. Nikoli pravidlo. Takže jak na to?

Celý článek

To je ono!

Jana Peclová, 29.8.2017

Klíčem ke spokojenosti v práci je sebepoznání

Celý článek

1 2 3 
6666
Výroční konference Škola komunikace