5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Psychologie dnes

5/2010

Láska, přátelství a lži na internetu

Eva Jedelská, 5.5.2010

Je virtuální prostor rejdištěm pedofilů a podvodníků, nebo místem, kde lze najít spřízněné duše a navázat kvalitní vztahy? Odpově zní: může posloužit a také slouží jako obojí. Záleží jen na vás, které dveře otevřete.

Celý článek

Láska, přátelství a lži na internetu

Všímavost: Buddhistická revoluce v psychologii?

Jan Benda, 5.5.2010

Všímavost (mindfulness) je schopnost nezaujatě zaznamenávat psychické a tělesné fenomény prožívané v přítomném okamžiku, schopnost být duchem přítomný tady a teď. Tuto schopnost máme v jisté míře všichni a psychologové začínají tušit, že hraje důležitou roli v procesu psychoterapeutické změny.

Celý článek

Všímavost: Buddhistická revoluce v psychologii?

Zrozen jako objevitel a rebel

Václav Cílek, 5.5.2010

Význačné objevitele, vynálezce i revolucionáře hledejme mezi mladšími sourozenci – což na druhé straně znamená, že stát, v němž bývá nejobvyklejším modelem rodina s jedním dítětem, se připravuje o značný potenciál.

Celý článek

Zrozen jako objevitel a rebel

Být dospělým už mladé neláká

Daniela Kramulová, 5.5.2010

Dnešní společnost považuje dospívání, hledání sebe sama i seberealizaci jedince za významné hodnoty a dává jim prostor, jaký nikdy v historii neměly, říká ředitel Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny profesor Petr Macek. Mladá generace vnímá dospělost často jako nudu a ani mnozí třicátníci se ještě nepovažují za dospělé.

Celý článek

Být dospělým už mladé neláká

Sexualita a náboženství: provokující spojení

Lucie Hrdličková, 5.5.2010

Síla sexuální energie je obrovská a projevuje se ve všech oblastech našeho bytí. Každá snaha o její potlačení ve skutečnosti k ničemu nevede, a se o to snaží jedinec, politický či náboženský systém – naopak, mnohdy prorazí silně destruktivní cestou. Všechna náboženství si síly této energie a svobody, již nabízí, byla dobře vědoma…

Celý článek

Sexualita a náboženství: provokující spojení

Psychologie dnes 5/2010

Daniela Kramulová, 5.5.2010

V úvodu květnového čísla se věnujeme vztahům uzavíraným na internetu, v nichž hrává velkou roli naše představivost a stylizace. O provokujícím spojení sexuality a náboženství je hlavní téma a s psychologem Petrem Mackem hovoříme o tom, proč mladé lidé dnes neláká být dospělým. Zamýšlíme se i nad tím, proč v Evropě pěstujeme „kulturu bolesti“. Václav Cílek nabízí zajímavý pohled na perspektivu vědy v rozvinutých zemích – dokazuje totiž, že největší objevy uskutečňují mladší sourozenci. Emocím v extrémní zátěži věnujeme článek Proč horolezci na vrcholu brečí?. A v rubrice Terapie vás seznámíme s minfullness, jedním z nových psychoterapeutických směrů. Přečtěte si, jak souvisí odolnost vůči stresu s pracovními úspěchy, zda jste typ pro elektronické obchodování na burze.

Celý článek

Psychologie dnes 5/2010

Když dotek může zranit…

Petra Štarková, 5.5.2010

Ošetřování Toníka zabere většinu času celé rodiny. Koupel v hypermanganu, při které se musí nejprve odmočit staré obvazy, potom propíchat puchýřky a nakonec rány znovu přikrýt hojivým materiálem trvá skoro tři hodiny. Vyvazování jednotlivých prstíků – prevence proti jejich srůstání – je už rychlejší, ale zase se musí opakovat 2–3krát denně. Dále speciální cvičení, aby se co nejdéle zachovala dobrá funkce kloubů. K tomu připočtěte mixování veškeré stravy a neustálé sledování, aby se Toník neporanil…

Celý článek

Křížovky

Jana Kárníková, 5.5.2010

Celý článek

Rok poté

5.5.2010

podoteky jiřího x. doležal A

Celý článek

Mají mít homosexuální páry právo adoptovat děti?

5.5.2010

Podle současné legislativy si homosexuální či lesbické dvojice, které vstoupily do registrovaného partnerství, dítě osvojit nemohou. Na žádost Rady pro lidská práva však bývalý ministr Kocáb pracoval na novele zákona, která by jim individuální (nikoli společnou) adopci umožňovala. /

Celý článek

Nešpor/n/oviny

5.5.2010

Symboly abstinence Symbol reprezentuje nějaký abstraktní ideál. V moderním světě mají symboly velký význam. Řada se pojí s alkoholem a jinými psychoaktivními látkami. Zaměřme se však na symboly abstinence, které mohou zvyšovat motivaci k abstinenci a připomínat závislému významné hodnoty, které s ní souvisejí. Dají se využívat i při zvládání cravingu (bažení). Dotýkání se např. oblázku ametystu může sloužit jako ukotvení. Člověk se soustřeďuje na dotykové nebo zrakové vjemy, a tak odvede pozornost od bažení bezpečným směrem. Působí často sugestivně. Uplatňují se i jako součást rituálů. Některé symboly mají spirituální charakter a spiritualita je v prevenci a v léčbě návykových nemocí prospěšná. Ametyst Ametyst je symbolem střízlivosti už od starověku. Podle indické tradice pomáhá jasnosti myšlení a má ochranný účinek. Malé nebroušené lze koupit velmi levně, na trhu je navíc množství ametystových přívěsků, takže se jedná o symbol snadno dostupný, který lze nosit u sebe. Trojúhelník v kruhu Tři strany trojúhelníka se vykládají jako jednota, uzdravení a služba. Alternativním vysvětlením je tělesné, duševní a duchovní uzdravení. Kruh symbolizuje pro Anonymní alkoholiky celistvost a jednotu a také je obranou proti zlému. V indické tradici reprezentuje trojúhelník s hrotem nahoru obvykle Nejvyšší vědomí a kruh nekonečno. Se symbolikou trojúhelníku se setkáváme i v křesťanství. Stany trojúhelníka se zde vykládají jako svatá Trojice. V zahraničí je to relativně rozšířený symbol, který se objevuje na přívěscích i v jiných podobách. Lze je objednat přes internet. Chytrá ryba Chytrá ryba dokáže v potěšeních života rozeznat ty, v nichž je ukryt háček, a těm se vyhýbá. Jedná se o moderní symbol, který jeden z autorů převzal od Swamiho Satyanandy. Symbolika ryby má ovšem dávnou tradici. V raném křesťanství se ryba používala jako řecký akronym slov Ježíš Kristus, syn Boží, Spasitel. Tento symbol se objevoval i v jiných kulturách, např. je znám z hinduismu, kde ryba byla prvním z vtělení Boha Višnua. Přívěsky a další předměty se symbolem ryby jsou rozšířené a snadno dostupné, jedná se totiž zároveň o znamení zvěrokruhu. Pro některé závislé může být mnohoznačnost tohoto symbolu výhodnou. Velbloud Velbloud vydrží dlouho bez pití, pro Anonymní alkoholiky symbolizuje abstinenci celých 24 hodin. Jedná se navíc o zvíře vytrvalé, odolné a nenáročné. Přívěsky a mince se symbolem velblouda jsou v kruzích Anonymních alkoholiků rozšířené, podobně může posloužit i soška, obrázek apod. Váhy Tento symbol se obvykle pojí s řeckou bohyní spravedlnosti Themis. V křesťanství je jedním ze symbolů svatého Michala. My ho používáme jako symbol zvažování následků zachování, nebo nezachování abstinence. Váhy lze použít i jako symbol vyváženosti v životě. I zde je výhodou, že se zároveň jedná o znamení zvěrokruhu. Voda Voda symbolizuje čistotu, očistu a nové zrození. Závislým na alkoholu doporučujeme mít u sebe alespoň půl litru vody pro případ žízně, která u nich často splývala s bažením. Spotřeba vody je i u abstinujících vyšší s ohledem na relativně dlouho přetrvávající útlum sekrece antidiuretického hormonu. Toto praktické hledisko lze obohatit o symbolický význam.

Celý článek

Zeptali jsme se psychologa Jaroslava

Dak, 5.5.2010

Simona: Mohou systemické konstelace pomoci firmám?

Celý článek

Květen 2010

Daniel Heller, 5.5.2010

5. května 1813 se v dánské Kodani narodil Soren Kierkegaard, filozof, teolog a psycholog, zakladatel existencionalismu, humanista a individualista. Zdůrazňoval význam osobního rozhodnutí a odhodlání. V teologických pracích se zaměřil na křesťanskou etiku, v psychologii na zkoumání emocí a pocitů jednotlivců v situaci životní volby. Ve svých dílech používá metodu sokratovského dialogu a také pseudonymní autorství, díky němuž nepřímo vyjadřuje různé názory. Nalezení smyslu nechává na čtenáři: „úkol musí být obtížný, neboť jen obtížné inspiruje ušlechtilé srdce“. Přestože zemřel již ve 42 letech, zanechal po sobě rozsáhlé dílo a ovlivnil dlouhou řadu filozofů, literátů i psychologů, z nich zejména ty, kteří jsou označováni jako „humanističtí“.

Celý článek

Jaká je vaše odolnost vůči stresu?

5.5.2010

Odolnost projevuje ten, kdo dokáže projít obtížným, stresujícím obdobím s minimem nepříznivých dopadů na svou duševní rovnováhu a životní optimismus. Odolní lidé se dokážou rychle vzpamatovat z neúspěchů. Odolnost vůči stresu považují odborníci za pozitivní charakteristiku člověka důležitou pro zvládání krizových situací i pro jeho životní a pracovní úspěšnost.

Celý článek

Zrozen jako objevitel a rebel

Václav Cílek, 5.5.2010

Význačné objevitele, vynálezce i revolucionáře hledejme mezi mladšími sourozenci – což na druhé straně znamená, že stát, v němž bývá nejobvyklejším modelem rodina s jedním dítětem, se připravuje o značný potenciál.

Celý článek

Všímavost: Buddhistická revoluce v psychologii?

Jan Benda, 5.5.2010

Všímavost (mindfulness) je schopnost nezaujatě zaznamenávat psychické a tělesné fenomény prožívané v přítomném okamžiku, schopnost být duchem přítomný tady a te?. Tuto schopnost máme v jisté míře všichni a psychologové začínají tušit, že hraje důležitou roli v procesu psychoterapeutické změny.

Celý článek

Najdi si svého terapeuta!

5.5.2010

Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Zejména ve venkovských oblastech a pro osoby, které nemají přístup k internetu, je obtížné psychologa najít. Přispět ke zlepšení by měla i naše servisní rubrika.

Celý článek

1 2 
6666
Výroční konference Škola komunikace